cristin-ws.git
5 years agofiks aktiv status master
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 13:55:33 +0000]
fiks aktiv status

5 years agohent alle ansettelsesteder også hvis inst-parameter er satt
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 13:36:29 +0000]
hent alle ansettelsesteder også hvis inst-parameter er satt

5 years agolabel på inputfelt, godta null navn for html-format
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 12:54:39 +0000]
label på inputfelt, godta null navn for html-format

5 years agomisc
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 10:49:33 +0000]
misc

5 years agofunservlet -> resourcesservlet
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 10:45:30 +0000]
funservlet -> resourcesservlet

5 years agoMerge branch 'master' of ssh://git.uio.no/cristin-ws
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 10:37:28 +0000]
Merge branch 'master' of ssh://git.uio.no/cristin-ws

5 years agoResourcesServlet
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 10:37:08 +0000]
ResourcesServlet

5 years agoRequestLogger for crisws
leivhe [Wed, 16 Oct 2013 10:36:49 +0000]
RequestLogger for crisws

5 years agopersonalia og personbilde på samme linje
Leiv Hellebø [Wed, 16 Oct 2013 04:29:57 +0000]
personalia og personbilde på samme linje

5 years agoFinnForsker med html-format og fun-avhengighet
Leiv Hellebø [Sat, 12 Oct 2013 05:57:48 +0000]
FinnForsker med html-format og fun-avhengighet

5 years agorequestlogger for crisws
Leiv Hellebø [Sat, 12 Oct 2013 05:56:48 +0000]
requestlogger for crisws

5 years agokorrekt søk, men dessverre for treigt
leivhe [Mon, 7 Oct 2013 13:34:03 +0000]
korrekt søk, men dessverre for treigt

5 years agojoin inn institusjon, hent presentasjonsnr mm
leivhe [Mon, 7 Oct 2013 09:46:36 +0000]
join inn institusjon, hent presentasjonsnr mm

5 years agoikke vis eng/nyn navn om null, fiks personbildeurl
Leiv Hellebø [Wed, 2 Oct 2013 06:13:42 +0000]
ikke vis eng/nyn navn om null, fiks personbildeurl

5 years agola til finnforsker
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 14:00:39 +0000]
la til finnforsker

5 years agohersens maven-auto-mekking på xml tok bort resteasy-servleten :/
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 12:12:10 +0000]
hersens maven-auto-mekking på xml tok bort resteasy-servleten :/

5 years agocrisws-ds.xml for eap 6
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 10:38:27 +0000]
crisws-ds.xml for eap 6

rename jndi-context FDS -> CDS

5 years agosett opp UTF8Filteret via @WebFilter istfor web.xml
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 10:13:52 +0000]
sett opp UTF8Filteret via @WebFilter istfor web.xml

5 years agobort med eclipse-ting
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 09:18:41 +0000]
bort med eclipse-ting

5 years agogitignore
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 09:16:54 +0000]
gitignore

5 years agoblabla eclipse-automatikk-formattering
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 09:16:11 +0000]
blabla eclipse-automatikk-formattering

5 years agola til target i svn:ignore
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 08:36:34 +0000]
la til target i svn:ignore

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5494 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agojava ee 6 og vi kan bruke cdi
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 08:35:11 +0000]
java ee 6 og vi kan bruke cdi

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5493 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agofix imports
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 08:33:54 +0000]
fix imports

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5492 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agomvn-prosjekt
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 08:33:25 +0000]
mvn-prosjekt

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5491 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agomvn-prosjekt
leivhe [Tue, 1 Oct 2013 08:33:04 +0000]
mvn-prosjekt

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5490 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agocontext-root ws slik at vi ikke faar ny url for appen...
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 21:45:06 +0000]
context-root ws slik at vi ikke faar ny url for appen...

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5487 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agoSNAPSHOT-2.0 maven og java ee 6
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 21:38:18 +0000]
SNAPSHOT-2.0 maven og java ee 6

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5486 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

5 years agopom for eap-6 versjon av frida-ws
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 19:30:40 +0000]
pom for eap-6 versjon av frida-ws

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@5484 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years ago1.6-SNAPSHOT
leivhe [Fri, 4 Jan 2013 12:50:16 +0000]
1.6-SNAPSHOT

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4628 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoalltid bytt ut SFIELDS i sql (fiks feil introdusert ifm CRISWS-41)
leivhe [Fri, 4 Jan 2013 12:32:09 +0000]
alltid bytt ut SFIELDS i sql (fiks feil introdusert ifm CRISWS-41)

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4626 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agobruk lopenr for personer, ikke presentasjoner for aa finne personpresentasjon
leivhe [Fri, 4 Jan 2013 12:31:14 +0000]
bruk lopenr for personer, ikke presentasjoner for aa finne personpresentasjon

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4625 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoto test CRISWS-41 fiks ugyldig sql naar maksantall blir bedt om
leivhe [Fri, 4 Jan 2013 08:58:13 +0000]
to test CRISWS-41 fiks ugyldig sql naar maksantall blir bedt om

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4621 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agolukking av connection i write sin finally block. (pluss diverse)
leivhe [Fri, 4 Jan 2013 08:55:53 +0000]
lukking av connection i write sin finally block. (pluss diverse)

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4620 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agodebug sql, ikke info
leivhe [Thu, 3 Jan 2013 14:08:19 +0000]
debug sql, ikke info

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4619 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agota bort naa ubrukt variabel debuglevel
leivhe [Thu, 3 Jan 2013 13:40:15 +0000]
ta bort naa ubrukt variabel debuglevel

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4618 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years ago1.5-SNAPSHOT inkluder info om linjenr i klasse i stacktraces
leivhe [Thu, 3 Jan 2013 13:39:26 +0000]
1.5-SNAPSHOT inkluder info om linjenr i klasse i stacktraces

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4617 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoCRISWS-40 litt mer rapport-ting manglet
leivhe [Tue, 18 Dec 2012 09:27:34 +0000]
CRISWS-40 litt mer rapport-ting manglet

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4595 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years ago1.4-SNAPSHOT
leivhe [Fri, 14 Dec 2012 12:15:49 +0000]
1.4-SNAPSHOT

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4587 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoCRISWS-40 kun forfattere er forfattere.
leivhe [Fri, 14 Dec 2012 12:10:32 +0000]
CRISWS-40 kun forfattere er forfattere.
Ogsaa en del forbedringer for hovedkategori=RAPPORT

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4585 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoCRISWS-39 lesbarhet: bruk kolonnenavn istedet for index for aa hente kolonner fra...
leivhe [Wed, 5 Dec 2012 08:30:06 +0000]
CRISWS-39 lesbarhet: bruk kolonnenavn istedet for index for aa hente kolonner fra resultatsett

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4562 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoCRISWS-39 sidetall for boker og rapporter samt serieinfo for rapporter
leivhe [Wed, 5 Dec 2012 08:03:02 +0000]
CRISWS-39 sidetall for boker og rapporter samt serieinfo for rapporter

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4561 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoCRISWS-39 Diverse fiks etter tilbakemelding fra nfr
leivhe [Tue, 4 Dec 2012 14:31:48 +0000]
CRISWS-39 Diverse fiks etter tilbakemelding fra nfr

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4559 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years ago1.2-SNAPSHOT, versjonsnr i MANIFEST.MF
leivhe [Tue, 4 Dec 2012 14:30:59 +0000]
1.2-SNAPSHOT, versjonsnr i MANIFEST.MF

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4558 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoendretsidenSQL maa vere tom streng hvis endretSiden-param ikke er oppgitt
leivhe [Fri, 30 Nov 2012 13:04:59 +0000]
endretsidenSQL maa vere tom streng hvis endretSiden-param ikke er oppgitt

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4542 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoto test CRISWS-39 CRISWS-38 ogsaa med json
leivhe [Fri, 30 Nov 2012 13:01:39 +0000]
to test CRISWS-39 CRISWS-38 ogsaa med json

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4541 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoCRISWS-35 bruk presentasjon_finanskilde (ikke presentasjon_kilde) for aa finne arbeider
leivhe [Mon, 8 Oct 2012 08:43:32 +0000]
CRISWS-35 bruk presentasjon_finanskilde (ikke presentasjon_kilde) for aa finne arbeider

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4249 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agokvalifiser sporringer med frida-skjema
leivhe [Mon, 8 Oct 2012 08:06:31 +0000]
kvalifiser sporringer med frida-skjema

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4248 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agofiks feil i oppbygging av sql for kategorier
leivhe [Fri, 28 Sep 2012 09:01:51 +0000]
fiks feil i oppbygging av sql for kategorier

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4223 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agofiks kolonnenavn i sql
leivhe [Thu, 20 Sep 2012 08:32:22 +0000]
fiks kolonnenavn i sql

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4179 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoto-test CRISWS-35 to alternative implementasjoner for prosjekt-publikasjoner
leivhe [Thu, 20 Sep 2012 07:40:55 +0000]
to-test CRISWS-35 to alternative implementasjoner for prosjekt-publikasjoner

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4177 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoryddopp: bruk interface List i stedet for ArrayList som parameter noen steder, riktig...
leivhe [Thu, 20 Sep 2012 07:37:20 +0000]
ryddopp: bruk interface List i stedet for ArrayList som parameter noen steder, riktig Logger navn på ResponseStreamer

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4176 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agoservlet-api hadde feil path i .classpath
leivhe [Tue, 18 Sep 2012 07:45:19 +0000]
servlet-api hadde feil path i .classpath

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4166 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years agojavac includeantruntime=false
leivhe [Tue, 18 Sep 2012 07:32:46 +0000]
javac includeantruntime=false

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@4165 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

6 years ago#CRISWS-31 lagt til et ekstra parameter på responseStreamer for å kunne fjerne ugyldi...
alenm [Tue, 3 Jul 2012 09:10:14 +0000]
#CRISWS-31 lagt til et ekstra parameter på responseStreamer for å kunne fjerne ugyldige url-er

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3953 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoCRISWS-28
alenm [Wed, 6 Jun 2012 13:27:02 +0000]
CRISWS-28

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3833 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoautomatisk kodeformatering
alenm [Tue, 5 Jun 2012 10:56:45 +0000]
automatisk kodeformatering

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3830 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoFlytte på servlet api til build siden det er trengs kun for kompilering
alenm [Wed, 16 May 2012 11:30:22 +0000]
Flytte på servlet api til build siden det er trengs kun for kompilering

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3786 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoCRISWS-26 La til sjekk om brukeroppslag feiler og gir 500 hvis den feiet
alenm [Wed, 25 Jan 2012 14:37:37 +0000]
CRISWS-26 La til sjekk om brukeroppslag feiler og gir 500 hvis den feiet

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3345 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoCRISWS-21
matija [Fri, 18 Nov 2011 14:47:03 +0000]
CRISWS-21

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3116 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoLiten bugfix
matija [Thu, 17 Nov 2011 11:59:27 +0000]
Liten bugfix

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3103 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

7 years agoFikset minneproblemer.
matija [Wed, 12 Oct 2011 12:18:39 +0000]
Fikset minneproblemer.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@3044 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoFjernet TestNG-dritten, samt noen lokalpather
matija [Fri, 20 May 2011 14:53:08 +0000]
Fjernet TestNG-dritten, samt noen lokalpather

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2737 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoCRISWS-22
matija [Fri, 20 May 2011 14:50:00 +0000]
CRISWS-22

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2735 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoCRISWS-17 CRISWS-20 CRISWS-9
matija [Tue, 18 Jan 2011 12:09:16 +0000]
CRISWS-17 CRISWS-20 CRISWS-9
Laget integrasjonstester

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2302 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoCRISWS-19 Fikset queryen.
matija [Mon, 22 Nov 2010 10:36:52 +0000]
CRISWS-19 Fikset queryen.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2205 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoYmse ignores.
matija [Mon, 8 Nov 2010 10:27:53 +0000]
Ymse ignores.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2179 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoCRISWS-1 Byttet "while (rs.next())" med do/while, for å unngå at den spiser opp det...
matija [Mon, 8 Nov 2010 10:23:43 +0000]
CRISWS-1 Byttet "while (rs.next())" med do/while, for å unngå at den spiser opp det første resultatet; gjelder PersonSted, VarbeidSted, VarbeiderPerson.
Ymse kodepynt ellers.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2178 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoFikset litt classpath for å kunne jobbe i jbdevstudio.
matija [Tue, 5 Oct 2010 07:15:12 +0000]
Fikset litt classpath for å kunne jobbe i jbdevstudio.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2109 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoLitt code-formattering.
matija [Mon, 4 Oct 2010 14:05:40 +0000]
Litt code-formattering.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2108 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agooppdaterte revisjon til 1.0
asbjornt [Thu, 16 Sep 2010 13:10:04 +0000]
oppdaterte revisjon til 1.0

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2093 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoByttet navn paa datasource fil til ws-ds.xml
geirhha [Tue, 14 Sep 2010 08:36:41 +0000]
Byttet navn paa datasource fil til ws-ds.xml

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2084 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoFjernet linjeskift midt i attributtverdi
geirhha [Tue, 14 Sep 2010 08:33:31 +0000]
Fjernet linjeskift midt i attributtverdi

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2083 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

8 years agoByttet navn paa war fil til ws.war
geirhha [Tue, 14 Sep 2010 08:32:58 +0000]
Byttet navn paa war fil til ws.war

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@2082 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLogging er paa plass, og hentPresentasjonPerson tjenesten trengs ikke. Lagt til punkt...
geirhha [Thu, 15 Apr 2010 11:16:50 +0000]
Logging er paa plass, og hentPresentasjonPerson tjenesten trengs ikke. Lagt til punkt om kode som boer refaktoriseres.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1831 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoOppdatert javadoc kommentarer
geirhha [Tue, 9 Mar 2010 13:49:07 +0000]
Oppdatert javadoc kommentarer

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1749 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agowar-filen maa hete frida-ws.war
geirhha [Tue, 9 Mar 2010 13:48:45 +0000]
war-filen maa hete frida-ws.war

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1748 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt til logging vha. slf4j. Ignorerer kataloger og filer som ikke skal sjekkes inn.
geirhha [Tue, 9 Mar 2010 13:12:01 +0000]
Lagt til logging vha. slf4j. Ignorerer kataloger og filer som ikke skal sjekkes inn.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1747 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt inn institusjonsnavn, kode, nr.
asbjornt [Tue, 9 Mar 2010 10:08:25 +0000]
Lagt inn institusjonsnavn, kode, nr.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1746 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoNy kodebase
geirhha [Tue, 9 Mar 2010 09:39:10 +0000]
Ny kodebase

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1745 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoNy frida-ws mappe
geirhha [Tue, 9 Mar 2010 09:35:13 +0000]
Ny frida-ws mappe

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1744 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoBruk OJDBC 5
geirhha [Fri, 15 Jan 2010 14:03:21 +0000]
Bruk OJDBC 5

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1674 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoBeskrevet hvordan jboss startes
geirhha [Fri, 15 Jan 2010 12:02:32 +0000]
Beskrevet hvordan jboss startes

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1673 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt inn en del mer info etter mine erfaringer med aa faa igang bygg og deploy
geirhha [Fri, 15 Jan 2010 11:24:49 +0000]
Lagt inn en del mer info etter mine erfaringer med aa faa igang bygg og deploy

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1672 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoEksempel JNDI config
geirhha [Fri, 15 Jan 2010 09:54:53 +0000]
Eksempel JNDI config

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1671 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt til usit maven2 repo og dependency paa oracle driver (finnes i nevnte repo)
geirhha [Thu, 14 Jan 2010 15:34:23 +0000]
Lagt til usit maven2 repo og dependency paa oracle driver (finnes i nevnte repo)

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1670 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt til fyldigere JSON format.
alenm [Wed, 30 Dec 2009 16:04:56 +0000]
Lagt til fyldigere JSON format.
Endret liker

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1653 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoFjernet bruk all bruk av velocity
alenm [Tue, 1 Dec 2009 12:21:49 +0000]
Fjernet bruk all bruk av velocity

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1628 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoChanged all name visible outside to english
alenm [Tue, 1 Dec 2009 12:16:01 +0000]
Changed all name visible outside to english

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1627 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoEndret en del navn til engelsk. Lagt til JSON som format. Lagt til velocity i prosjek...
alenm [Mon, 30 Nov 2009 15:57:52 +0000]
Endret en del navn til engelsk. Lagt til JSON som format. Lagt til velocity i prosjektet of laget en testmetode som bruker velocity i steded for EL

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1626 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt til en test
alenm [Mon, 30 Nov 2009 10:03:23 +0000]
Lagt til en test

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1625 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLagt til tester
alenm [Fri, 20 Nov 2009 11:07:32 +0000]
Lagt til tester

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1616 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLa til uferdig bokRapportDel, refaktorert slik at parsing returnerer en liste av...
alenm [Wed, 18 Nov 2009 12:56:43 +0000]
La til uferdig bokRapportDel, refaktorert slik at parsing returnerer en liste av Forskningsresultat-objekter og formateringer bruker en liste av objekter når det formateres.

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1603 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoendret versjon til 0.2-SNAPSHOT
alenm [Fri, 6 Nov 2009 15:52:12 +0000]
endret versjon til 0.2-SNAPSHOT

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1585 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLitt funpuss
alenm [Fri, 6 Nov 2009 15:35:25 +0000]
Litt funpuss

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1584 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agohtml css styling
alenm [Fri, 6 Nov 2009 14:58:17 +0000]
html css styling

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1583 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoForbedringer paa eksemplet
alenm [Fri, 6 Nov 2009 11:55:48 +0000]
Forbedringer paa eksemplet

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1582 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLa til html som dokumentasjon / eksempler. NB har gjort endringer på RESTEasy servlet...
alenm [Fri, 6 Nov 2009 11:45:25 +0000]
La til html som dokumentasjon / eksempler. NB har gjort endringer på RESTEasy servlet mappingen. sjekk web.xml

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1581 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoLa til bokrapport
alenm [Thu, 5 Nov 2009 16:11:17 +0000]
La til bokrapport

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1580 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000

9 years agoRefaktorert ut EL-formatering til egen klasse
alenm [Wed, 4 Nov 2009 16:27:40 +0000]
Refaktorert ut EL-formatering til egen klasse

git-svn-id: svn+ssh://svn.usit.uio.no/svnroot/fagpersonweb/trunk/frida-ws@1579 2f9550fd-014c-0410-b3b6-800000000000