cristin-ws.git
2013-10-16 leivhefiks aktiv status master
2013-10-16 leivhehent alle ansettelsesteder også hvis inst-parameter...
2013-10-16 leivhelabel på inputfelt, godta null navn for html-format
2013-10-16 leivhemisc
2013-10-16 leivhefunservlet -> resourcesservlet
2013-10-16 leivheMerge branch 'master' of ssh://git.uio.no/cristin-ws
2013-10-16 leivheResourcesServlet
2013-10-16 leivheRequestLogger for crisws
2013-10-16 Leiv Hellebøpersonalia og personbilde på samme linje
2013-10-12 Leiv HellebøFinnForsker med html-format og fun-avhengighet
2013-10-12 Leiv Hellebørequestlogger for crisws
2013-10-07 leivhekorrekt søk, men dessverre for treigt
2013-10-07 leivhejoin inn institusjon, hent presentasjonsnr mm
2013-10-02 Leiv Hellebøikke vis eng/nyn navn om null, fiks personbildeurl
2013-10-01 leivhela til finnforsker
2013-10-01 leivhehersens maven-auto-mekking på xml tok bort resteasy...
2013-10-01 leivhecrisws-ds.xml for eap 6
2013-10-01 leivhesett opp UTF8Filteret via @WebFilter istfor web.xml
2013-10-01 leivhebort med eclipse-ting
2013-10-01 leivhegitignore
2013-10-01 leivheblabla eclipse-automatikk-formattering
2013-10-01 leivhela til target i svn:ignore
2013-10-01 leivhejava ee 6 og vi kan bruke cdi
2013-10-01 leivhefix imports
2013-10-01 leivhemvn-prosjekt
2013-10-01 leivhemvn-prosjekt
2013-09-30 leivhecontext-root ws slik at vi ikke faar ny url for appen...
2013-09-30 leivheSNAPSHOT-2.0 maven og java ee 6
2013-09-30 leivhepom for eap-6 versjon av frida-ws
2013-01-04 leivhe1.6-SNAPSHOT
2013-01-04 leivhealltid bytt ut SFIELDS i sql (fiks feil introdusert...
2013-01-04 leivhebruk lopenr for personer, ikke presentasjoner for aa...
2013-01-04 leivheto test CRISWS-41 fiks ugyldig sql naar maksantall...
2013-01-04 leivhelukking av connection i write sin finally block. (pluss...
2013-01-03 leivhedebug sql, ikke info
2013-01-03 leivheta bort naa ubrukt variabel debuglevel
2013-01-03 leivhe1.5-SNAPSHOT inkluder info om linjenr i klasse i stackt...
2012-12-18 leivheCRISWS-40 litt mer rapport-ting manglet
2012-12-14 leivhe1.4-SNAPSHOT
2012-12-14 leivheCRISWS-40 kun forfattere er forfattere.
2012-12-05 leivheCRISWS-39 lesbarhet: bruk kolonnenavn istedet for index...
2012-12-05 leivheCRISWS-39 sidetall for boker og rapporter samt serieinf...
2012-12-04 leivheCRISWS-39 Diverse fiks etter tilbakemelding fra nfr
2012-12-04 leivhe1.2-SNAPSHOT, versjonsnr i MANIFEST.MF
2012-11-30 leivheendretsidenSQL maa vere tom streng hvis endretSiden...
2012-11-30 leivheto test CRISWS-39 CRISWS-38 ogsaa med json
2012-10-08 leivheCRISWS-35 bruk presentasjon_finanskilde (ikke presentas...
2012-10-08 leivhekvalifiser sporringer med frida-skjema
2012-09-28 leivhefiks feil i oppbygging av sql for kategorier
2012-09-20 leivhefiks kolonnenavn i sql
2012-09-20 leivheto-test CRISWS-35 to alternative implementasjoner for...
2012-09-20 leivheryddopp: bruk interface List i stedet for ArrayList...
2012-09-18 leivheservlet-api hadde feil path i .classpath
2012-09-18 leivhejavac includeantruntime=false
2012-07-03 alenm#CRISWS-31 lagt til et ekstra parameter på responseStre...
2012-06-06 alenmCRISWS-28
2012-06-05 alenmautomatisk kodeformatering
2012-05-16 alenmFlytte på servlet api til build siden det er trengs...
2012-01-25 alenmCRISWS-26 La til sjekk om brukeroppslag feiler og gir...
2011-11-18 matijaCRISWS-21
2011-11-17 matijaLiten bugfix
2011-10-12 matijaFikset minneproblemer.
2011-05-20 matijaFjernet TestNG-dritten, samt noen lokalpather
2011-05-20 matijaCRISWS-22
2011-01-18 matijaCRISWS-17 CRISWS-20 CRISWS-9
2010-11-22 matijaCRISWS-19 Fikset queryen.
2010-11-08 matijaYmse ignores.
2010-11-08 matijaCRISWS-1 Byttet "while (rs.next())" med do/while, for...
2010-10-05 matijaFikset litt classpath for å kunne jobbe i jbdevstudio.
2010-10-04 matijaLitt code-formattering.
2010-09-16 asbjorntoppdaterte revisjon til 1.0
2010-09-14 geirhhaByttet navn paa datasource fil til ws-ds.xml
2010-09-14 geirhhaFjernet linjeskift midt i attributtverdi
2010-09-14 geirhhaByttet navn paa war fil til ws.war
2010-04-15 geirhhaLogging er paa plass, og hentPresentasjonPerson tjenest...
2010-03-09 geirhhaOppdatert javadoc kommentarer
2010-03-09 geirhhawar-filen maa hete frida-ws.war
2010-03-09 geirhhaLagt til logging vha. slf4j. Ignorerer kataloger og...
2010-03-09 asbjorntLagt inn institusjonsnavn, kode, nr.
2010-03-09 geirhhaNy kodebase
2010-03-09 geirhhaNy frida-ws mappe
2010-01-15 geirhhaBruk OJDBC 5
2010-01-15 geirhhaBeskrevet hvordan jboss startes
2010-01-15 geirhhaLagt inn en del mer info etter mine erfaringer med...
2010-01-15 geirhhaEksempel JNDI config
2010-01-14 geirhhaLagt til usit maven2 repo og dependency paa oracle...
2009-12-30 alenmLagt til fyldigere JSON format.
2009-12-01 alenmFjernet bruk all bruk av velocity
2009-12-01 alenmChanged all name visible outside to english
2009-11-30 alenmEndret en del navn til engelsk. Lagt til JSON som forma...
2009-11-30 alenmLagt til en test
2009-11-20 alenmLagt til tester
2009-11-18 alenmLa til uferdig bokRapportDel, refaktorert slik at parsi...
2009-11-06 alenmendret versjon til 0.2-SNAPSHOT
2009-11-06 alenmLitt funpuss
2009-11-06 alenmhtml css styling
2009-11-06 alenmForbedringer paa eksemplet
2009-11-06 alenmLa til html som dokumentasjon / eksempler. NB har gjort...
2009-11-05 alenmLa til bokrapport
2009-11-04 alenmRefaktorert ut EL-formatering til egen klasse
next