descriptionWebservices for Cristin
ownerleivhe
last changeWed, 16 Oct 2013 13:55:33 +0000
shortlog
2013-10-16 leivhefiks aktiv status master
2013-10-16 leivhehent alle ansettelsesteder også hvis inst-parameter...
2013-10-16 leivhelabel på inputfelt, godta null navn for html-format
2013-10-16 leivhemisc
2013-10-16 leivhefunservlet -> resourcesservlet
2013-10-16 leivheMerge branch 'master' of ssh://git.uio.no/cristin-ws
2013-10-16 leivheResourcesServlet
2013-10-16 leivheRequestLogger for crisws
2013-10-16 Leiv Hellebøpersonalia og personbilde på samme linje
2013-10-12 Leiv HellebøFinnForsker med html-format og fun-avhengighet
2013-10-12 Leiv Hellebørequestlogger for crisws
2013-10-07 leivhekorrekt søk, men dessverre for treigt
2013-10-07 leivhejoin inn institusjon, hent presentasjonsnr mm
2013-10-02 Leiv Hellebøikke vis eng/nyn navn om null, fiks personbildeurl
2013-10-01 leivhela til finnforsker
2013-10-01 leivhehersens maven-auto-mekking på xml tok bort resteasy...
...
heads
5 years ago master