perl-UiO.git
3 years agosarpanitu har helt ny versjon av OnTap med endret syntaks - fjerner den for nå fra... master
Mikael Dalsgard [Mon, 26 Oct 2015 10:19:15 +0000]
sarpanitu har helt ny versjon av OnTap med endret syntaks - fjerner den for nå fra en del netapp-funksjonalitet (som ikke fungerer på den som det er nå)

3 years agoLa til nye sarpanitu i listene
Mikael Dalsgard [Wed, 21 Oct 2015 08:26:53 +0000]
La til nye sarpanitu i listene

3 years agoMappet mastermaskin for ny Netapp sarpanitu
Mikael Dalsgard [Mon, 19 Oct 2015 09:19:26 +0000]
Mappet mastermaskin for ny Netapp sarpanitu

4 years agoadd mapping for asgard.ifi and bifrost.ifi
Trond Hasle Amundsen [Mon, 20 Oct 2014 09:31:23 +0000]
add mapping for asgard.ifi and bifrost.ifi

4 years agoHost.pm: Fix typo
Trond Hasle Amundsen [Thu, 9 Oct 2014 07:21:17 +0000]
Host.pm: Fix typo

4 years agosanitized Pathname.pm and Host.pm
Trond Hasle Amundsen [Mon, 6 Oct 2014 14:56:53 +0000]
sanitized Pathname.pm and Host.pm

4 years agoremove virtprov stuff
Trond Hasle Amundsen [Mon, 6 Oct 2014 13:19:50 +0000]
remove virtprov stuff

4 years agoadd mapping for kant/hume masters
Trond Hasle Amundsen [Tue, 1 Jul 2014 13:11:01 +0000]
add mapping for kant/hume masters

5 years agoRydding i repo test
Ragnar Hongset [Mon, 7 Oct 2013 12:53:58 +0000]
Rydding i repo

5 years agoNy struktur for SELF pakkene
Ragnar Hongset [Mon, 7 Oct 2013 12:47:43 +0000]
Ny struktur for SELF pakkene

5 years agoMerge branch 'test' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Mon, 7 Oct 2013 12:19:58 +0000]
Merge branch 'test' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Mon, 7 Oct 2013 11:09:12 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoLagt til PATH i cron.sh
root [Fri, 20 Sep 2013 13:41:36 +0000]
Lagt til PATH i cron.sh

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO into test
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:48:06 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO into test

5 years agoteet
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:47:32 +0000]
teet

5 years agotest.txt
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:45:24 +0000]
test.txt

5 years agobeta branch
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:42:41 +0000]
beta branch

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO beta prod
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:03:43 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoadded ldap test for some params
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:03:35 +0000]
added ldap test for some params

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Fri, 20 Sep 2013 11:00:19 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoendringer i export til stm
root [Fri, 20 Sep 2013 10:49:50 +0000]
endringer i export til stm

5 years agoBugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster
root [Mon, 16 Sep 2013 13:02:16 +0000]
Bugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster

5 years agoBugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster
root [Mon, 16 Sep 2013 13:02:02 +0000]
Bugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster

5 years agoBugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster
root [Mon, 16 Sep 2013 13:01:18 +0000]
Bugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster

5 years agoChanged lib path to dev path for files in GIT
root [Mon, 16 Sep 2013 12:32:39 +0000]
Changed lib path to dev path for files in GIT

5 years agoAdded LSI controller for windows servers
root [Thu, 12 Sep 2013 14:21:00 +0000]
Added LSI controller for windows servers

5 years agoAdded admin to server ready email status
root [Thu, 12 Sep 2013 11:38:22 +0000]
Added admin to server ready email status

5 years agoChanged lib path to dev path for files in GIT
root [Thu, 12 Sep 2013 07:45:14 +0000]
Changed lib path to dev path for files in GIT

5 years agoAdded -cluster after clustername in plassering and sterkt-avhengig
Ragnar Hongset [Mon, 9 Sep 2013 12:25:46 +0000]
Added -cluster after clustername in plassering and sterkt-avhengig

5 years agoLagt til tooltip for flere felter, og lagt til støtte for cluster + vlan
Ragnar Hongset [Mon, 9 Sep 2013 11:54:39 +0000]
Lagt til tooltip for flere felter, og lagt til støtte for cluster + vlan

5 years agoAdded admin to server ready email status
root [Fri, 6 Sep 2013 13:04:56 +0000]
Added admin to server ready email status

5 years agoAdded dist.sh
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 12:41:59 +0000]
Added dist.sh

5 years agoAdded version information, and changed the way the scipt find its moudles on
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 12:36:15 +0000]
Added version information, and changed the way the scipt find its moudles on
the test rigg

5 years agoadded dist.sh
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 11:08:49 +0000]
added dist.sh

5 years agoAdded UiO to GIT
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 10:59:33 +0000]
Added UiO to GIT

5 years agofixed SELF
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 10:54:49 +0000]
fixed SELF

5 years agoAdded new Tilbake knapp using javascript back
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 10:17:49 +0000]
Added new Tilbake knapp using javascript back
Changed rep for date
Better edit possibilities for all statuses
and more

5 years agoRenamed directories, to make the code easier to traverse
Ragnar Hongset [Fri, 6 Sep 2013 08:55:39 +0000]
Renamed directories, to make the code easier to traverse

5 years agoadded support for plassering
root [Thu, 5 Sep 2013 11:57:38 +0000]
added support for plassering

5 years agoadded support for plassering
root [Thu, 5 Sep 2013 11:56:49 +0000]
added support for plassering

5 years agoadded support for plassering
root [Thu, 5 Sep 2013 11:53:24 +0000]
added support for plassering

5 years agoadded support for plassering
root [Thu, 5 Sep 2013 11:16:29 +0000]
added support for plassering

5 years agoadded esx2houdini
Ragnar Hongset [Mon, 2 Sep 2013 10:03:30 +0000]
added esx2houdini

5 years agoadded esx2houdini
Ragnar Hongset [Mon, 2 Sep 2013 09:34:51 +0000]
added esx2houdini

5 years agoAdded esx2houdini.pl
root [Mon, 2 Sep 2013 09:31:19 +0000]
Added esx2houdini.pl

5 years agoUpdates, to add support for e1000 interfaces for windows guests
Ragnar Hongset [Mon, 2 Sep 2013 09:25:26 +0000]
Updates, to add support for e1000 interfaces for windows guests

5 years agosmall changes for passwords with special chars
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 11:30:36 +0000]
small changes for passwords with special chars

5 years agosmall changes for passwords with special chars
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 11:28:40 +0000]
small changes for passwords with special chars

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 11:05:14 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoadded support for prod and test db
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 11:04:52 +0000]
added support for prod and test db

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 10:57:57 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agovirtcred
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 10:57:26 +0000]
virtcred

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 10:56:17 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
Ragnar Hongset [Thu, 29 Aug 2013 10:51:26 +0000]
Merge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO

5 years agoadded modify.pl
Ragnar Hongset [Wed, 28 Aug 2013 10:29:35 +0000]
added modify.pl

5 years agoendret logging for vmDBcreate
root [Tue, 27 Aug 2013 09:58:02 +0000]
endret logging for vmDBcreate

5 years agoLagt til støtte for dist
Ragnar Hongset [Tue, 27 Aug 2013 08:32:23 +0000]
Lagt til støtte for dist

5 years agoLagt til støtte for dist
Ragnar Hongset [Tue, 27 Aug 2013 08:31:44 +0000]
Lagt til støtte for dist

5 years agosiste versjon
Ragnar Hongset [Fri, 23 Aug 2013 11:48:12 +0000]
siste versjon

5 years agoChanged auth method, using external auth file.
Ragnar Hongset [Tue, 13 Aug 2013 07:45:57 +0000]
Changed auth method, using external auth file.
Past versions had username and passwd in the script (not commited to git)

5 years agoAdded support for passwd file as a parameter
Ragnar Hongset [Tue, 13 Aug 2013 07:38:04 +0000]
Added support for passwd file as a parameter

5 years agoRenamed commands without version information
Ragnar Hongset [Tue, 13 Aug 2013 07:12:22 +0000]
Renamed commands without version information

5 years agoSELF-UI
Ragnar Hongset [Thu, 18 Jul 2013 12:44:59 +0000]
SELF-UI

5 years agoSelf provisioning
Ragnar Hongset [Thu, 18 Jul 2013 12:41:07 +0000]
Self provisioning

5 years agoAdded UiO::BOFH
Ragnar Hongset [Tue, 2 Jul 2013 12:35:15 +0000]
Added UiO::BOFH

5 years agoinitial commit
Trond Hasle Amundsen [Tue, 2 Jul 2013 11:40:05 +0000]
initial commit