perl-UiO.git
2015-10-26 Mikael Dalsgardsarpanitu har helt ny versjon av OnTap med endret synta... master
2015-10-21 Mikael DalsgardLa til nye sarpanitu i listene
2015-10-19 Mikael DalsgardMappet mastermaskin for ny Netapp sarpanitu
2014-10-20 Trond Hasle... add mapping for asgard.ifi and bifrost.ifi
2014-10-09 Trond Hasle... Host.pm: Fix typo
2014-10-06 Trond Hasle... sanitized Pathname.pm and Host.pm
2014-10-06 Trond Hasle... remove virtprov stuff
2014-07-01 Trond Hasle... add mapping for kant/hume masters
2013-10-07 Ragnar HongsetRydding i repo test
2013-10-07 Ragnar HongsetNy struktur for SELF pakkene
2013-10-07 Ragnar HongsetMerge branch 'test' of git.uio.no:perl-UiO
2013-10-07 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
2013-09-20 rootLagt til PATH i cron.sh
2013-09-20 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO into test
2013-09-20 Ragnar Hongsetteet
2013-09-20 Ragnar Hongsettest.txt
2013-09-20 Ragnar Hongsetbeta branch
2013-09-20 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO beta prod
2013-09-20 Ragnar Hongsetadded ldap test for some params
2013-09-20 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
2013-09-20 rootendringer i export til stm
2013-09-16 rootBugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster
2013-09-16 rootBugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster
2013-09-16 rootBugs med ressurser, som ikke var knyttet mot cluster
2013-09-16 rootChanged lib path to dev path for files in GIT
2013-09-12 rootAdded LSI controller for windows servers
2013-09-12 rootAdded admin to server ready email status
2013-09-12 rootChanged lib path to dev path for files in GIT
2013-09-09 Ragnar HongsetAdded -cluster after clustername in plassering and...
2013-09-09 Ragnar HongsetLagt til tooltip for flere felter, og lagt til støtte...
2013-09-06 rootAdded admin to server ready email status
2013-09-06 Ragnar HongsetAdded dist.sh
2013-09-06 Ragnar HongsetAdded version information, and changed the way the...
2013-09-06 Ragnar Hongsetadded dist.sh
2013-09-06 Ragnar HongsetAdded UiO to GIT
2013-09-06 Ragnar Hongsetfixed SELF
2013-09-06 Ragnar HongsetAdded new Tilbake knapp using javascript back
2013-09-06 Ragnar HongsetRenamed directories, to make the code easier to traverse
2013-09-05 rootadded support for plassering
2013-09-05 rootadded support for plassering
2013-09-05 rootadded support for plassering
2013-09-05 rootadded support for plassering
2013-09-02 Ragnar Hongsetadded esx2houdini
2013-09-02 Ragnar Hongsetadded esx2houdini
2013-09-02 rootAdded esx2houdini.pl
2013-09-02 Ragnar HongsetUpdates, to add support for e1000 interfaces for window...
2013-08-29 Ragnar Hongsetsmall changes for passwords with special chars
2013-08-29 Ragnar Hongsetsmall changes for passwords with special chars
2013-08-29 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
2013-08-29 Ragnar Hongsetadded support for prod and test db
2013-08-29 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
2013-08-29 Ragnar Hongsetvirtcred
2013-08-29 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
2013-08-29 Ragnar HongsetMerge branch 'master' of git.uio.no:perl-UiO
2013-08-28 Ragnar Hongsetadded modify.pl
2013-08-27 rootendret logging for vmDBcreate
2013-08-27 Ragnar HongsetLagt til støtte for dist
2013-08-27 Ragnar HongsetLagt til støtte for dist
2013-08-23 Ragnar Hongsetsiste versjon
2013-08-13 Ragnar HongsetChanged auth method, using external auth file.
2013-08-13 Ragnar HongsetAdded support for passwd file as a parameter
2013-08-13 Ragnar HongsetRenamed commands without version information
2013-07-18 Ragnar HongsetSELF-UI
2013-07-18 Ragnar HongsetSelf provisioning
2013-07-02 Ragnar HongsetAdded UiO::BOFH
2013-07-02 Trond Hasle... initial commit