descriptionWeb-app for nominering av eksterne studenter til FS-opptak
ownerleivhe