sun-vaffel.git
5 years agosend ansvarsendringepost master
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 13:22:05 +0000]
send ansvarsendringepost

5 years agofixme ta høyde for at post-params ikke er der
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 13:21:33 +0000]
fixme ta høyde for at post-params ikke er der

5 years agoikke send ut epost hvis til-lista er tom
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 12:41:18 +0000]
ikke send ut epost hvis til-lista er tom

5 years agoimplementer Vaffeldag.finnNeste, bruk denne til å sende påminnelse
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 12:21:08 +0000]
implementer Vaffeldag.finnNeste, bruk denne til å sende påminnelse

5 years agola til sendPåminnelse-knapp for testing
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 12:19:49 +0000]
la til sendPåminnelse-knapp for testing

5 years agomerge inn endringer fra mange-til-mange-branchen
leivhe [Mon, 30 Sep 2013 10:47:57 +0000]
merge inn endringer fra mange-til-mange-branchen

5 years agohent personer fra db med anorm
Leiv Hellebo [Sat, 28 Sep 2013 07:24:24 +0000]
hent personer fra db med anorm

5 years agodiverse småplukk
leivhe [Sat, 28 Sep 2013 06:12:06 +0000]
diverse småplukk

5 years agonorsk språk, ikke engelsk
leivhe [Sat, 28 Sep 2013 06:10:59 +0000]
norsk språk, ikke engelsk

5 years agola til vim-save-filer (*.swp)
leivhe [Sat, 28 Sep 2013 06:07:42 +0000]
la til vim-save-filer (*.swp)

5 years agokommenter ut epost-utsending i onStart
leivhe [Fri, 27 Sep 2013 16:40:36 +0000]
kommenter ut epost-utsending i onStart

5 years agofix rekkeflg for vaffeldag-inserts
Leiv Hellebø [Fri, 27 Sep 2013 16:38:59 +0000]
fix rekkeflg for vaffeldag-inserts
la på primary key på vaffeldag.dato (ikke sikker på at det er smart...)

5 years agolagt en del logikk rundt timere og begynt såvidt med h2-database.
daniesac [Fri, 27 Sep 2013 14:15:23 +0000]
lagt en del logikk rundt timere og begynt såvidt med h2-database.

5 years agoGlobal
leivhe [Fri, 27 Sep 2013 10:53:41 +0000]
Global

5 years agonewline i gitignore tatt bort
daniesac [Thu, 26 Sep 2013 13:59:18 +0000]
newline i gitignore tatt bort

5 years agonewline i gitignore
daniesac [Thu, 26 Sep 2013 13:58:33 +0000]
newline i gitignore

5 years agoslettet tildefil
daniesac [Thu, 26 Sep 2013 13:47:01 +0000]
slettet tildefil

5 years agoFørste commit
daniesac [Thu, 26 Sep 2013 13:45:15 +0000]
Første commit