sun-vaffel.git
2013-09-30 leivhesend ansvarsendringepost master
2013-09-30 leivhefixme ta høyde for at post-params ikke er der
2013-09-30 leivheikke send ut epost hvis til-lista er tom
2013-09-30 leivheimplementer Vaffeldag.finnNeste, bruk denne til å sende...
2013-09-30 leivhela til sendPåminnelse-knapp for testing
2013-09-30 leivhemerge inn endringer fra mange-til-mange-branchen
2013-09-28 Leiv Hellebohent personer fra db med anorm
2013-09-28 leivhediverse småplukk
2013-09-28 leivhenorsk språk, ikke engelsk
2013-09-28 leivhela til vim-save-filer (*.swp)
2013-09-27 leivhekommenter ut epost-utsending i onStart
2013-09-27 Leiv Hellebøfix rekkeflg for vaffeldag-inserts
2013-09-27 daniesaclagt en del logikk rundt timere og begynt såvidt med...
2013-09-27 leivheGlobal
2013-09-26 daniesacnewline i gitignore tatt bort
2013-09-26 daniesacnewline i gitignore
2013-09-26 daniesacslettet tildefil
2013-09-26 daniesacFørste commit