merge filter og sookefelt funksjoner + litt redesign
[u/erikhf/frm.git] / src / components / search /
2015-12-03 Roza Moustafamerge filter og sookefelt funksjoner + litt redesign
2015-12-03 Roza Moustafating oppaa kart
2015-12-03 Yrjan A. F. FraschettiAdded live filtering of search
2015-12-03 Roza MoustafaEndrer styling, map som body-background resten kommente...
2015-12-01 Yrjan A. F. FraschettiImproved readability in search.ts
2015-11-30 Yrjan A. F. FraschettiAdded auto filling in filter selectors
2015-11-29 Roza Moustafaknapp som toommer search uten styling
2015-11-26 Roza MoustafaSooke igjen etter aa ha klikket vekk fra sookeresultater
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiWorking on filling in selectors for filter
2015-11-26 Roza MoustafaSookeresultater forsvinner naar sookefeltet er tomt...
2015-11-26 Roza MoustafaToomme filtering ved aa klikke vekk dropdown meny
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiFixed issue with filter where multiple instances of...
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiAdded select
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiMerge branch 'navbar' of git.uio.no:u/erikhf/frm into...
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiAdded selectors for filter
2015-11-26 Roza Moustafaoppdatert dropdown med selector
2015-11-24 Roza MoustafaTester maater aa presentere filtererng paa i dropdwon...
2015-11-24 Roza MoustafaOppned knapp for dropdown-menyen funker som det skal
2015-11-19 Erik Haider ForsénFixed events between components
2015-11-19 Roza MoustafaMerge branch 'navbar'
2015-11-19 Roza Moustafadesign av nav, search og en liten dropdown meny
2015-11-19 Erik Haider Forsén[search][map] Sending ID of clicked search result to...
2015-11-19 Yrjan A. F. FraschettiAdded a filter method in livesearch
2015-11-15 Erik Haider Forsén[search] Styling the search input and results
2015-11-15 Erik Haider Forsén[search] Moved styles to separate css file
2015-11-15 Erik Haider Forsén[search] Make search result clickable
2015-11-14 Erik Haider Forsén[search] Code cleanup
2015-11-14 Erik Haider Forsén[search] fixed api query, live/dynamic search is now...
2015-11-14 Erik Haider ForsénModified to query the api with the search string
2015-11-13 Erik Haider Forsénsemi working live search
2015-11-12 Erik Haider Forsén[search] experimenting with pipes
2015-11-12 Erik Haider ForsénFixed placeholder for search (pair programming)