merge filter og sookefelt funksjoner + litt redesign
[u/erikhf/frm.git] / src / css /
2015-12-03 Roza Moustafafaa endringer
2015-12-03 Roza Moustafating oppaa kart
2015-12-03 Roza MoustafaEndrer styling, map som body-background resten kommente...
2015-11-29 Roza Moustafaknapp som toommer search uten styling
2015-11-26 Roza MoustafaSooke igjen etter aa ha klikket vekk fra sookeresultater
2015-11-26 Roza MoustafaSookeresultater forsvinner naar sookefeltet er tomt...
2015-11-26 Roza MoustafaToomme filtering ved aa klikke vekk dropdown meny
2015-11-26 Roza Moustafaoppdatert dropdown med selector
2015-11-24 Roza MoustafaTester maater aa presentere filtererng paa i dropdwon...
2015-11-24 Roza MoustafaBorder og skygge paa sookefelt og dropdown-knapp, endre...
2015-11-19 Roza Moustafadesign av nav, search og en liten dropdown meny
2015-11-12 Erik Haider ForsénFixed map (pair programming)