merge filter og sookefelt funksjoner + litt redesign
[u/erikhf/frm.git] / src / index.html
2015-12-03 Roza Moustafating oppaa kart
2015-11-26 Roza MoustafaSooke igjen etter aa ha klikket vekk fra sookeresultater
2015-11-14 Erik Haider ForsénMerge branch 'master' into search
2015-11-14 Erik Haider ForsénRevert "[apiService] created a service for getting...
2015-11-14 Erik Haider ForsénMerge branch 'master' into search
2015-11-14 Erik Haider Forsén[apiService] created a service for getting the API URL
2015-11-13 Erik Haider Forsénsemi working live search
2015-11-12 Erik Haider ForsénFixed map (pair programming)
2015-11-12 Erik Haider ForsénFixed placeholder for map (pair programming)
2015-11-12 Erik Haider ForsénNew working structure after par programmering
2015-11-12 Julie Hill Roaresdy to merge
2015-11-05 Julie Hill Roaadded a new structure
2015-11-04 Erik Haider ForsénFixed typo
2015-11-02 Erik Haider ForsénDHIS webapp
2015-10-31 Erik Haider ForsénA dhis deployable sample app