start paa modal
[u/erikhf/frm.git] / src /
2015-12-06 Roza Moustafastart paa modal cleanupResult
2015-12-06 Roza Moustafalitt design av filtermeny + plassering
2015-12-06 Roza Moustafasearchbar design, lukke resultat, hoyde med scroll...
2015-12-03 Erik Haider Forséneverything is working, great success
2015-12-03 Erik Haider Forsényay merge
2015-12-03 Erik Haider Forsénmerge fun
2015-12-03 Julie Hill Roasome code fixes
2015-12-03 Julie Hill Roamerge with master
2015-12-03 Roza Moustafamerge filter og sookefelt funksjoner + litt redesign
2015-12-03 Julie Hill Roaclean up
2015-12-03 Roza Moustafafaa endringer
2015-12-03 Erik Haider ForsénMap position is updated live
2015-12-03 Roza Moustafating oppaa kart
2015-12-03 Yrjan A. F. FraschettiMerge branch 'navbar'
2015-12-03 Yrjan A. F. FraschettiAdded live filtering of search
2015-12-03 Julie Hill RoaResolved merge conflixts
2015-12-03 Julie Hill Roa[showdetails] pop up fixed !
2015-12-03 Erik Haider Forsén[sidebar] fixed form design
2015-12-03 Erik Haider Forsén[fix] merge fix
2015-12-03 Erik Haider ForsénMerge branch 'sidebar'
2015-12-03 Erik Haider Forsén[sidebar] Using model-driven form instead of data-drive...
2015-12-03 Julie Hill Roa[showdetails]merged master itno showdetails
2015-12-03 Julie Hill Roamerge
2015-12-03 Roza Moustafamerge master i modalboks
2015-12-03 Roza Moustafamodal over kart
2015-12-03 Roza Moustafamodal oppdatert med aa close fuksjon
2015-12-03 Julie Hill Roastyled
2015-12-03 Roza Moustafamerge modal
2015-12-03 Roza Moustafamodal dukker opp ved trykk paa kart
2015-12-03 Julie Hill Roalitte code cleanup
2015-12-03 Julie Hill Roastyle update
2015-12-03 Julie Hill Roa[drwparent] bug fix
2015-12-03 Roza Moustafahtml kode for modal
2015-12-03 Julie Hill Roadrawing parent for adding new orgU
2015-12-03 Roza MoustafaEndrer styling, map som body-background resten kommente...
2015-12-03 Yrjan A. F. FraschettiFixed merge conflic in map.ts
2015-12-01 Erik Haider Forsén[sidebar] Working on adding object
2015-12-01 Erik Haider ForsénMerge branch 'master' into sidebar
2015-12-01 Yrjan A. F. FraschettiImproved readability in search.ts
2015-11-30 Yrjan A. F. FraschettiAdded auto filling in filter selectors
2015-11-29 Roza Moustafaknapp som toommer search uten styling
2015-11-26 Roza MoustafaSooke igjen etter aa ha klikket vekk fra sookeresultater
2015-11-26 Julie Hill Roasearch done on map minus mapFocus
2015-11-26 Julie Hill Roa[focusSearched] deleted all geoJson and drew up the...
2015-11-26 Julie Hill Roa[ExpandLevels] bug fixes, no expanding and going up...
2015-11-26 Julie Hill Roa[ExpandLevels] expandes up and down
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiWorking on filling in selectors for filter
2015-11-26 Roza MoustafaSookeresultater forsvinner naar sookefeltet er tomt...
2015-11-26 Julie Hill Roamerged AddorgUnit into ExpandLevels
2015-11-26 Julie Hill RoaTrying to change style on marker
2015-11-26 Julie Hill Roaexpaned to alle levels downwords
2015-11-26 Roza MoustafaToomme filtering ved aa klikke vekk dropdown meny
2015-11-26 Julie Hill Roa[AddOrgUnit] done, except one calling method
2015-11-26 Julie Hill Roa[AddOrgUnit] removed geoLocation
2015-11-26 Julie Hill Roa[AddOrgUnit] made a cool marker
2015-11-26 Erik Haider Forsén[sidebar] Functionality to cancel editing
2015-11-26 Erik Haider Forsén[sidebar] Update existing organizational unit
2015-11-26 Julie Hill Roa[ExpandLevels] getting childs array from dhis api
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiFixed issue with filter where multiple instances of...
2015-11-26 Erik Haider ForsénMerge branch 'sidebar'
2015-11-26 Erik Haider ForsénMerge branch 'sidebar'
2015-11-26 Julie Hill Roa[ExpansLevels] addListner on map only called once
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiAdded select
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiMerge branch 'navbar' of git.uio.no:u/erikhf/frm into...
2015-11-26 Yrjan A. F. FraschettiAdded selectors for filter
2015-11-26 Julie Hill Roashit dont work
2015-11-26 Erik Haider Forsén[sidebar] template for showing and editing a organizati...
2015-11-26 Roza Moustafaoppdatert dropdown med selector
2015-11-24 Roza MoustafaTester maater aa presentere filtererng paa i dropdwon...
2015-11-24 Roza MoustafaBorder og skygge paa sookefelt og dropdown-knapp, endre...
2015-11-24 Roza MoustafaOppned knapp for dropdown-menyen funker som det skal
2015-11-24 Roza Moustafalagt paa skygge
2015-11-19 Erik Haider Forsén[maps] removed markers
2015-11-19 Erik Haider ForsénFixed events between components
2015-11-19 Julie Hill RoaMerge branch 'map'
2015-11-19 Julie Hill Roa[map] removed other layers wehn moving down to next...
2015-11-19 Roza MoustafaMerge branch 'navbar'
2015-11-19 Roza Moustafadesign av nav, search og en liten dropdown meny
2015-11-19 Erik Haider Forsén[map] This fix
2015-11-19 Erik Haider Forsén[sidebar] Showing basic information on side panel
2015-11-19 Julie Hill Roa[map] get id of clicked polygon
2015-11-19 Erik Haider Forsén[sidebar] Skeleton up
2015-11-19 Julie Hill Roa[map] got contact with layer
2015-11-19 Erik Haider Forsén[search][map] Sending ID of clicked search result to...
2015-11-19 Julie Hill Roarest call for layer 2 and show it on map
2015-11-19 Yrjan A. F. FraschettiAdded a filter method in livesearch
2015-11-19 Julie Hill RoaMerge branch 'map'
2015-11-19 Julie Hill RoaAdded "this is you" marker
2015-11-16 Julie Hill RoaAdded "this is you" marker
2015-11-16 Julie Hill RoaAdded "this is you" marker
2015-11-15 Erik Haider Forsén[navbar] Renamed some links
2015-11-15 Erik Haider Forsén[navbar] Created navbar, moved search component from...
2015-11-15 Erik Haider Forsén[search] Styling the search input and results
2015-11-15 Erik Haider Forsén[search] Moved styles to separate css file
2015-11-15 Erik Haider Forsén[search] Make search result clickable
2015-11-14 Erik Haider Forsén[search] Code cleanup
2015-11-14 Erik Haider ForsénMerge branch 'master' into search
2015-11-14 Erik Haider ForsénRevert "[apiService] created a service for getting...
2015-11-14 Erik Haider ForsénMerge branch 'master' into search
2015-11-14 Erik Haider Forsén[apiService] created a service for getting the API URL
next