Added docs and fixed a bug
[u/mrichter/AliRoot.git] / FMD / ViewFMD.C
CommitLineData
4e47b882 1void ViewFMD()
fe4da5cc 2{
7684b53c 3 gMC->Gsatt("FMD1","seen",0);
4 gMC->Gsatt("FMD2","seen",0);
5 gMC->Gsatt("FMD3","seen",0);
6 gMC->Gsatt("FSSL","seen",1);
7 gMC->Gsatt("FSLL","seen",1);
8
9 TString name;
10 // Rings
11 for (Int_t i = 0; i < 2; i++) {
12 char c;
13 switch (i) {
14 case 0: c = 'I'; break;
15 case 1: c = 'O'; break;
16 }
17
18 name = Form("F%cRG", c);
19 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",0); // Ring volume
20
21 name = Form("F%cVF", c);
22 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",0); // Virtual volume front
23
24 name = Form("F%cVB", c);
25 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",0); // Virtual volume back
26
27 name = Form("F%cAC", c);
28 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",-2); // Active volume
29
30 // name = Form("F%cAP", c);
31 // gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",-1); // Phi segmentation of active
32
33 // name = Form("F%cAR", c);
34 // gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",-1); // R segmentation of active
35
36 name = Form("F%cPT", c);
37 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",1); // Top of print-board
38
39 name = Form("F%cPB", c);
40 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",1); // Bottom of print board
41 }
42
43 for (Int_t i = 1; i <= 3; i++) {
44 for (Int_t j = 0; j < 2; j++) {
45 if (i == 1 && j == 1) break;
46 char c;
47 switch (j) {
48 case 0: c = 'I'; break;
49 case 1: c = 'O'; break;
50 }
51
52 name = Form("F%d%cH", i, c);
53 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",-2); // Honeycomp top
54
55 name = Form("F%d%cI", i, c);
56 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",-2); // Honeycomp bottom
57
58 name = Form("F%d%cJ", i, c);
59 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",0); // Honeycomp inner top
60
61 name = Form("F%d%cK", i, c);
62 gMC->Gsatt(name.Data(),"seen",0); // Honeycomp inner bottom
63 }
64 }
65
66 gMC->Gsatt("F3SN", "seen", 1); // Nose of FMD3 Cone
67 gMC->Gsatt("F3SB", "seen", 1); // Back of FMD3 Cone
68 gMC->Gsatt("F3SL", "seen", 1); // Beams of FMD3 Cone
69 gMC->Gsatt("F3SF", "seen", 1); // Flanges on FMD3 Cone
fe4da5cc 70}