Oversight fixed
[u/mrichter/AliRoot.git] / JETAN / libJETAN.pkg
CommitLineData
99e5fe42 1#-*-Mode: Makefile-*-
2
9e4e22cb 3SRCS = AliJet.cxx AliJetHeader.cxx \
4 AliJetFinder.cxx AliJetReaderHeader.cxx \
99e5fe42 5 AliJetESDReaderHeader.cxx AliJetReader.cxx AliJetESDReader.cxx \
9e4e22cb 6 AliJetControlPlots.cxx AliUA1JetHeader.cxx \
7 AliLeading.cxx \
62567a80 8 AliJetProductionData.cxx AliJetProductionDataPDC2004.cxx \
70e58892 9 AliJetAnalysis.cxx AliJetDistributions.cxx \
ee7de0dd 10 AliUA1JetFinderV1.cxx AliUA1JetFinderV2.cxx AliUA1JetHeaderV1.cxx \
b45b0c92 11 AliJetGrid.cxx AliJetUnitArray.cxx AliJetHadronCorrection.cxx \
12 AliJetHadronCorrectionv0.cxx AliJetHadronCorrectionv1.cxx \
ee7de0dd 13 AliJetFillUnitArrayTracks.cxx AliJetFillUnitArrayEMCalDigits.cxx\
e5b96aa0 14 AliJetDummyGeo.cxx \
2110a6c0 15 AliJetFinderTypes.cxx \
8ee84165 16 AliAnalysisTaskJets.cxx \
17 AliDAJetFinder.cxx \
18 AliDAJetHeader.cxx \
19 AliJetAODReader.cxx \
4dbd531e 20 AliJetAODReaderHeader.cxx \
21 AliJetKineReader.cxx \
22 AliJetKineReaderHeader.cxx \
23 AliJetMCReader.cxx \
22003a60 24 AliJetMCReaderHeader.cxx \
25 AliJetHistos.cxx
99e5fe42 26
99e5fe42 27
2110a6c0 28HDRS:= $(SRCS:.cxx=.h)
9e4e22cb 29DHDR= JETANLinkDef.h
99e5fe42 30