create general emcal task lib
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWG / EMCAL / AliEmcalSetupTask.h
CommitLineData
6ea93b32 1#ifndef ALIEMCALSETUPTASK_H
2#define ALIEMCALSETUPTASK_H
3
4// $Id$
5
6class TClonesArray;
7class AliESDEvent;
8class AliESDtrack;
9class AliESDtrackCuts;
10
11#include "AliAnalysisTaskSE.h"
12
13class AliEmcalSetupTask : public AliAnalysisTaskSE {
14 public:
15 AliEmcalSetupTask();
16 AliEmcalSetupTask(const char *name);
17 virtual ~AliEmcalSetupTask();
18
19 void UserExec(Option_t *option);
277be17b 20 void SetGeoPath(const char *n) { fGeoPath = n; }
6ea93b32 21 void SetOadbPath(const char *n) { fOadbPath = n; }
22 void SetOcdbPath(const char *n) { fOcdbPath = n; }
23
24 protected:
25 TString fOcdbPath; // path to ocdb (def=none)
26 TString fOadbPath; // path to oadb
277be17b 27 TString fGeoPath; // path to geometry
6ea93b32 28 Bool_t fIsInit; //!=true then already initialized
29
30 private:
31 AliEmcalSetupTask(const AliEmcalSetupTask&); // not implemented
32 AliEmcalSetupTask &operator=(const AliEmcalSetupTask&); // not implemented
33
dec5f256 34 ClassDef(AliEmcalSetupTask, 2); // Class to setup geometry for EMCal
6ea93b32 35};
36
37#endif