ALICE interface to Pythia8
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / libAliPythia8.pkg
CommitLineData
cc545eb9 1SRCS= AliPythia8.cxx
2HDRS:= $(SRCS:.cxx=.h)
3DHDR:= AliPythia8LinkDef.h
4EINCLUDE:= $(PYTHIA8)/include PYTHIA6