TRD module
[u/mrichter/AliRoot.git] / TRD / TRDbase / AliTRDtrackOnline.cxx
CommitLineData
10b59615 1#include <limits>
2
3#include "TObject.h"
4#include "TList.h"
5#include "TMath.h"
6#include "Math/Minimizer.h"
7
8#include "AliLog.h"
9#include "AliVTrdTracklet.h"
10#include "AliTRDgeometry.h"
11#include "AliTRDpadPlane.h"
12
13#include "AliTRDtrackOnline.h"
14
15AliTRDgeometry *AliTRDtrackOnline::fgGeometry = new AliTRDgeometry();
16
17AliTRDtrackOnline::AliTRDtrackOnline() :
18 TObject(),
19 fNTracklets(0),
20 fTracklets(),
9fb87430 21 fTrackParametrizations(),
22 fErrorY(0.05)
10b59615 23{
24
25}
26
27
28AliTRDtrackOnline::~AliTRDtrackOnline()
29{
30
31}
32
33
34void AliTRDtrackOnline::AddTracklet(AliVTrdTracklet *trkl)
35{
36 if (fNTracklets == fgkMaxTracklets)
37 return;
38 else
39 fTracklets[fNTracklets++] = trkl;
40}
41
42
43Bool_t AliTRDtrackOnline::Fit(ROOT::Math::Minimizer *minim)
44{
45 // fit all attached parametrizations
46
47 Bool_t minSuccess = kFALSE;
48
49 if (minim) {
20af9b67 50 minSuccess = kTRUE;
51
10b59615 52 TIter param(&fTrackParametrizations);
53
54 while (AliTRDtrackParametrization *par = (AliTRDtrackParametrization*) param()) {
55
56 AliTRDtrackResiduals res(this, par);
57 minim->Clear();
58 minim->SetFunction(res);
59 par->SetParams(minim);
20af9b67 60 minSuccess &= minim->Minimize();
10b59615 61 par->GetParams(minim);
62 }
63 }
64
65 return minSuccess;
66}
67
68
69AliTRDtrackPosition AliTRDtrackOnline::ExtrapolateToLayer(Int_t /* layer */)
70{
71 Int_t maxLayer = -1;
72 AliVTrdTracklet *trklBest = 0x0;
73 for (Int_t iTracklet = fNTracklets-1; iTracklet > -1; iTracklet--) {
74 AliVTrdTracklet *trkl = (AliVTrdTracklet*) fTracklets[iTracklet];
75 if (trkl->GetDetector() % 6 >= maxLayer) {
76 maxLayer = trkl->GetDetector() % 6;
77 trklBest = trkl;
78 }
79 }
80 if (trklBest)
81 return AliTRDtrackPosition(trklBest->GetLocalY(), GetZ(trklBest));
82 else {
83 AliFatal("No tracklet in this track");
84 return AliTRDtrackPosition(std::numeric_limits<float>::quiet_NaN(), std::numeric_limits<float>::quiet_NaN());
85 }
86}
87
88
89void AliTRDtrackOnline::Print(Option_t* /* option */) const
90{
91 printf("track with %i tracklets:\n", GetNTracklets());
92 for (Int_t iTracklet = 0; iTracklet < fNTracklets; iTracklet++) {
93 printf(" 0x%08x %i %4.1f %4.1f\n",
94 ((AliVTrdTracklet*) fTracklets[iTracklet])->GetTrackletWord(),
95 ((AliVTrdTracklet*) fTracklets[iTracklet])->GetDetector() % 6,
96 ((AliVTrdTracklet*) fTracklets[iTracklet])->GetLocalY(),
97 GetZ((AliVTrdTracklet*) fTracklets[iTracklet]));
98 }
99 TIter next(&fTrackParametrizations);
100 while (AliTRDtrackParametrization *param = (AliTRDtrackParametrization*) next()) {
101 param->Print();
102 }
103}
104
105AliTRDtrackPosition::AliTRDtrackPosition(Float_t y, Float_t z, Float_t dy) :
106 TObject(),
107 fY(y),
108 fZ(z),
109 fDy(dy)
110{
111
112}
113
114AliTRDtrackPosition::~AliTRDtrackPosition()
115{
116
117}
118
119Float_t AliTRDtrackPosition::Distance(AliVTrdTracklet *trkl) const
120{
121 return TMath::Hypot(trkl->GetLocalY() - fY, AliTRDtrackOnline::GetZ(trkl) - fZ);
122}
123
124
125AliTRDtrackParametrization::AliTRDtrackParametrization(const char* name, const char* title) :
126 TNamed(name, title),
127 fFitGood(kFALSE)
128{
129
130}
131
132AliTRDtrackParametrizationStraightLine::AliTRDtrackParametrizationStraightLine() :
133 AliTRDtrackParametrization("straight line", "straight line"),
134 fOffsetY(0),
135 fSlopeY(0),
136 fOffsetZ(0),
137 fSlopeZ(0)
138{
139
140}
141
142AliTRDtrackParametrizationStraightLine::AliTRDtrackParametrizationStraightLine(Double_t offsetY, Double_t slopeY,
143 Double_t offsetZ, Double_t slopeZ) :
144 AliTRDtrackParametrization("straight line", Form("straight line: y = %4.2f + %4.2f * x, z = %4.2f + %4.2f *x",
145 offsetY, slopeY, offsetZ, slopeZ)),
146 fOffsetY(offsetY),
147 fSlopeY(slopeY),
148 fOffsetZ(offsetZ),
149 fSlopeZ(slopeZ)
150{
151
152}
153
154void AliTRDtrackParametrizationStraightLine::SetParams(ROOT::Math::Minimizer * minim)
155{
156 minim->SetVariable(0, "offsety", 0., 0.1);
157 minim->SetVariable(1, "slopey", 0., 0.1);
158 // minim->SetVariable(2, "offsetz", 0., 0.1);
159 minim->SetFixedVariable(2, "offsetz", 0.);
160 minim->SetVariable(3, "slopez", 0., 0.1);
161}
162
163void AliTRDtrackParametrizationStraightLine::GetParams(ROOT::Math::Minimizer * minim)
164{
165 fOffsetY = minim->X()[0];
166 fSlopeY = minim->X()[1];
167 fOffsetZ = minim->X()[2];
168 fSlopeZ = minim->X()[3];
169}
170
171void AliTRDtrackParametrizationStraightLine::SetValues(const Double_t *par)
172{
173 fOffsetY = par[0];
174 fSlopeY = par[1];
175 fOffsetZ = par[2];
176 fSlopeZ = par[3];
177}
178
179AliTRDtrackPosition AliTRDtrackParametrizationStraightLine::ExtrapolateToLayer(Int_t layer)
180{
181 Float_t y = fOffsetY + fSlopeY * AliTRDtrackOnline::fgGeometry->GetTime0(layer);
182 Float_t z = fOffsetZ + fSlopeZ * AliTRDtrackOnline::fgGeometry->GetTime0(layer);
183 return AliTRDtrackPosition(y, z, fSlopeY*3.);
184}
185
186AliTRDtrackPosition AliTRDtrackParametrizationStraightLine::ExtrapolateToX(Float_t x)
187{
188 Float_t y = fOffsetY + fSlopeY * x;
189 Float_t z = fOffsetZ + fSlopeZ * x;
190 return AliTRDtrackPosition(y, z, fSlopeY*3.);
191}
192
193void AliTRDtrackParametrizationStraightLine::Print(Option_t * /* option */) const
194{
195 printf("straight line: offsetY = %4.1f, slopeY = %4.1f; offsetZ = %4.1f, slopeZ = %4.1f\n",
196 fOffsetY, fSlopeY, fOffsetZ, fSlopeZ);
197}
198
199AliTRDtrackParametrizationCurved::AliTRDtrackParametrizationCurved() :
200 AliTRDtrackParametrization("helix", "helix"),
201 fRadiusInv(0.),
202 fOffsetY(0.),
203 fOffsetZ(0.),
204 fSlopeZ(0.),
205 fOffsetX(300.)
206{
207
208}
209
210
211void AliTRDtrackParametrizationCurved::SetParams(ROOT::Math::Minimizer * minim)
212{
213 minim->SetVariable(0, "offsety", 0., 0.1);
214 minim->SetVariable(1, "invradius", 0., 0.1);
215 // minim->SetVariable(2, "offsetz", 1., 0.1);
216 minim->SetFixedVariable(2, "offsetz", 0.);
217 minim->SetVariable(3, "slopez", 0., 0.1);
218}
219
220
221void AliTRDtrackParametrizationCurved::GetParams(ROOT::Math::Minimizer * minim)
222{
223 this->SetValues(minim->X());
224}
225
226
227void AliTRDtrackParametrizationCurved::SetValues(const Double_t *par)
228{
229 fOffsetY = par[0];
230 fRadiusInv = par[1];
231 fOffsetZ = par[2];
232 fSlopeZ = par[3];
233}
234
235AliTRDtrackPosition AliTRDtrackParametrizationCurved::ExtrapolateToLayer(Int_t layer)
236{
237 return ExtrapolateToX(AliTRDtrackOnline::fgGeometry->GetTime0(layer));
238}
239
240AliTRDtrackPosition AliTRDtrackParametrizationCurved::ExtrapolateToX(Float_t x)
241{
242 Double_t yext1 = GetY(x);
243 Double_t yext2 = GetY(x + 3.);
244
245 Double_t zext = fOffsetZ + fSlopeZ * x;
246
247 return AliTRDtrackPosition(yext1, zext, yext2-yext1);
248}
249
250Float_t AliTRDtrackParametrizationCurved::GetY(Float_t x)
251{
252 Double_t yext = 0.;
253 // use Taylor expansion for small 1/R
254 if (TMath::Abs(fRadiusInv) < 1.) {
255 // offset
256 yext = fOffsetY * x/fOffsetX;
257 // linear term
258 yext += - (fOffsetX - x) * x * fRadiusInv /
259 (2 * (fOffsetX*1./TMath::Sqrt(fOffsetX*fOffsetX + fOffsetY*fOffsetY)) *
260 (fOffsetX*1./TMath::Sqrt(fOffsetX*fOffsetX + fOffsetY*fOffsetY)) *
261 (fOffsetX*1./TMath::Sqrt(fOffsetX*fOffsetX + fOffsetY*fOffsetY)));
262 }
263 else {
264 Double_t disc = 1./(fOffsetX*fOffsetX + fOffsetY*fOffsetY) - fRadiusInv*fRadiusInv/4.;
265 if (disc < 0) {
266 AliError("Discriminant < 0");
267 return 1000.;
268 }
269 yext = TMath::Sqrt(disc) -
270 TMath::Sqrt((fRadiusInv*fOffsetY/2. + fOffsetX * TMath::Sqrt(disc)) *
271 (fRadiusInv*fOffsetY/2. + fOffsetX * TMath::Sqrt(disc)) /
272 (fOffsetX*fOffsetX) -
273 fRadiusInv*fRadiusInv/(fOffsetX*fOffsetX)* x*x +
274 fRadiusInv*fRadiusInv/fOffsetX * x +
275 2 * fRadiusInv * fOffsetY * (x - fOffsetX)/(fOffsetX*fOffsetX) * TMath::Sqrt(disc));
276 yext = fOffsetY/2. - fOffsetX * yext / fRadiusInv;
277 }
278
279 return yext;
280}
281
282void AliTRDtrackParametrizationCurved::Print(Option_t * /* option */) const
283{
284 printf("helix curve: 1/R = %f, y = %4.1f\n", fRadiusInv, fOffsetY);
285}
286
287
288AliTRDtrackResiduals::AliTRDtrackResiduals(const AliTRDtrackOnline *track, AliTRDtrackParametrization *param) :
289 ROOT::Math::IBaseFunctionMultiDim(),
290 fTrack(track),
291 fParam(param)
292{
293
294}
295
296AliTRDtrackResiduals::AliTRDtrackResiduals(const AliTRDtrackResiduals &rhs) :
297 ROOT::Math::IBaseFunctionMultiDim(rhs),
298 fTrack(rhs.fTrack),
299 fParam(rhs.fParam)
300{
301
302}
303
304AliTRDtrackResiduals& AliTRDtrackResiduals::operator=(const AliTRDtrackResiduals &rhs)
305{
3037023c
JK
306 if (&rhs != this) {
307 ROOT::Math::IBaseFunctionMultiDim::operator=(rhs);
308 fTrack = rhs.fTrack;
309 fParam = rhs.fParam;
310 }
10b59615 311
312 return *this;
313}
314
315AliTRDtrackResiduals* AliTRDtrackResiduals::Clone() const
316{
317 return new AliTRDtrackResiduals(*this);
318}
319
320Double_t AliTRDtrackResiduals::DoEval(const Double_t *par) const
321{
322 // calculate chi2 for the given values for the parametrization
323
324 // initialisation
325 Float_t deltaY = 0.;
326 Float_t deltaZ = 0.;
327 Float_t chi2 = 0.;
328
329 // actually set the values for the parametrization
330 fParam->SetValues(par);
331
332 // loop over all contributing tracklets
333 for (Int_t iTracklet = 0; iTracklet < fTrack->GetNTracklets(); iTracklet++) {
334 AliVTrdTracklet *trkl = fTrack->GetTracklet(iTracklet);
335
336 // Int_t layer = trkl->GetDetector() % 6;
337
338 AliTRDtrackPosition pos = fParam->ExtrapolateToX(AliTRDtrackOnline::GetX(trkl));
339 Float_t yext = pos.GetY();
340 Float_t zext = pos.GetZ();
341
342 AliTRDpadPlane *pp = fgGeometry->GetPadPlane(trkl->GetDetector());
343 Float_t zlen = 0.5 * pp->GetRowSize(trkl->GetBinZ());
20af9b67 344 Float_t zpad = AliTRDtrackOnline::GetZ(trkl);
10b59615 345 Float_t zrel = zext - zpad;
346 if (zrel > zlen)
347 zrel = zlen;
348 else if (zrel < -zlen)
349 zrel = -zlen;
350
351 Float_t ycorr = trkl->GetLocalY() + TMath::Tan(TMath::Pi()/180.*pp->GetTiltingAngle()) * zrel;
352
20af9b67 353 deltaY = ycorr - yext;
354 deltaZ = zpad - zext;
9fb87430 355 deltaY /= fTrack->GetErrorY();
20af9b67 356 deltaZ /= pp->GetRowSize(trkl->GetBinZ()) / TMath::Sqrt(12.);
357 // printf("for tracklet %i: deltaY = %f, deltaZ = %f\n", iTracklet, deltaY, deltaZ);
10b59615 358
359 chi2 += deltaY*deltaY + deltaZ*deltaZ;
360 }
361
362// printf("chi2 = %f\n", chi2);
363 return chi2;
364}