reorganization of TRD PID reference maker classes. Data management has
[u/mrichter/AliRoot.git] / build / Makefile.solarisCC5
CommitLineData
d95a3ef8 1# -*- mode: makefile -*-
02a1d5c1 2# Makefile to build ALIROOT for SunOS
3
8229c658 4# System dependent commands
5
6XARGS = xargs
7
02a1d5c1 8# The compilers
5f30d16c 9CXX = $(shell root-config -cxx)
10CC = $(shell root-config -cc)
11F77 = $(shell root-config -f77)
02a1d5c1 12
13# Global optimisation
19ca05d1 14OPT = -g -O
15NOOPT = -g
02a1d5c1 16
19ca05d1 17CXXOPT = $(OPT)
18CXXNOOPT = $(NOOPT)
19COPT = $(OPT)
20FOPT = $(OPT)
02a1d5c1 21
22# CERNLIB defines
02a1d5c1 23CLIBDEFS = -DCERNLIB_SUN -DCERNLIB_BLDLIB -DCERNLIB_CZ
24CLIBCXXOPTS =
25CLIBCOPT =
19ca05d1 26CLIBFOPT = $(CLIBDEFS) -xpp=cpp
6588e80c 27
19ca05d1 28# Compiler flags
475fc4b9 29CXXFLAGS = $(CXXOPT) +w -KPIC -template=no%extdef
30CXXFLAGSNO = $(CXXNOOPT) +w -KPIC -template=no%extdef
19ca05d1 31CFLAGS = $(COPT) -KPIC -erroff=%none
32FFLAGS = $(FOPT) $(CLIBFOPT) $(CLIBDEFS) -KPIC
33# rmkdepend flags for building dependencies of FORTRAN files
34DEPENDFFLAGS = $(FFLAGS)
35
36# rootcint flags
37CINTFLAGS =
38
8229c658 39SHLIB =
02a1d5c1 40SOEXT = so
41
5f30d16c 42LD = $(shell root-config --cxx)
02a1d5c1 43LDFLAGS = $(OPT) -Qoption ld -t
44
45SHLD = $(LD)
46SOFLAGS = -G $(LDFLAGS) $(SHLIB)
47
de6c7cfd 48SYSLIBS := -L/usr/dt/lib -L/usr/openwin/lib -L/usr/ccs/lib -lXm -lXt \
8229c658 49 -lX11 -lm -lgen -ldl -lsocket -lsunmath -lfsu -lfui -lnsl
02a1d5c1 50
51# Additional flags and libraries for building aliroot executable
de6c7cfd 52
53EXEFLAGS := -O -Qoption ld -t
02a1d5c1 54
55
56
57
58