Cleanup of makefiles
[u/mrichter/AliRoot.git] / build / Makefile.solarisCC5
CommitLineData
02a1d5c1 1# Makefile to build ALIROOT for SunOS
2
02a1d5c1 3# The compilers
4CXX = /opt/SUNWspro/bin/CC
5CC = /opt/SUNWspro/bin/cc
6F77 = f77
7
8# Global optimisation
19ca05d1 9OPT = -g -O
10NOOPT = -g
02a1d5c1 11
19ca05d1 12CXXOPT = $(OPT)
13CXXNOOPT = $(NOOPT)
14COPT = $(OPT)
15FOPT = $(OPT)
02a1d5c1 16
17# CERNLIB defines
02a1d5c1 18CLIBDEFS = -DCERNLIB_SUN -DCERNLIB_BLDLIB -DCERNLIB_CZ
19CLIBCXXOPTS =
20CLIBCOPT =
19ca05d1 21CLIBFOPT = $(CLIBDEFS) -xpp=cpp
02a1d5c1 22
19ca05d1 23# Compiler flags
24CXXFLAGS = $(CXXOPT) +w -KPIC -features=rtti
25CXXFLAGSNO = $(CXXNOOPT) +w -KPIC -features=rtti
26CFLAGS = $(COPT) -KPIC -erroff=%none
27FFLAGS = $(FOPT) $(CLIBFOPT) $(CLIBDEFS) -KPIC
28# rmkdepend flags for building dependencies of FORTRAN files
29DEPENDFFLAGS = $(FFLAGS)
30
31# rootcint flags
32CINTFLAGS =
33
02a1d5c1 34SHLIB = -L/opt/SUNWspro/lib -lF77 -lM77 /opt/SUNWspro/lib/libsunmath.so.1
35SOEXT = so
36
37LD = /opt/SUNWspro/bin/CC
38LDFLAGS = $(OPT) -Qoption ld -t
39
40SHLD = $(LD)
41SOFLAGS = -G $(LDFLAGS) $(SHLIB)
42
02a1d5c1 43ROOTLIBS += -lm -ldl -lnsl -lsocket
44
45# Additional flags and libraries for building aliroot executable
46EXEFLAGS += -O -Qoption ld -t -L/usr/dt/lib -L/usr/openwin/lib -L/usr/ccs/lib -lXm -lXt -lX11 -lm -lgen -ldl -lsocket -lsunmath
47
48
49
50
51