Updating info for ACORDE and TRD
[u/mrichter/AliRoot.git] / FMD / FMDPedestalda.cxx
1 /*
2   FMD DA for online calibration of conditions
3
4   Contact:                 canute@nbi.dk
5   Link:                    fmd.nbi.dk/fmd/offline
6   Run Type:                PEDESTAL
7   DA Type:                 LDC
8   Number of events needed: 1000
9   Input Files:             raw data 
10   Output Files:            peds.csv
11   Trigger types used:      PEDESTAL
12 */
13 #include <AliFMDPedestalDA.h>
14 #include <AliFMDParameters.h>
15 #include "FMDUtilda.h"
16 #include <iostream>
17
18 int main(int argc, char **argv) 
19 {
20   AliFMDBaseDA::Runner r;
21
22   Int_t ret = r.Init(argc, argv);
23   if (ret < 0) return -ret;
24   if (ret > 0) return 0;
25
26   AliFMDPedestalDA pedDA;
27 #ifdef ALI_AMORE
28   pedDA.SetMakeSummaries(kTRUE);
29 #endif
30   r.Exec(pedDA);
31
32   const char* files[] = { "conditions.csv", 
33                           "peds.csv", 
34                           0 };
35   const char* ids[] = { AliFMDParameters::Instance()->GetConditionsShuttleID(),
36                         AliFMDParameters::Instance()->GetPedestalShuttleID(), 
37                         0 };
38   ret = UploadFiles(files, ids);
39
40   if(ret > 0) std::cerr << "Pedestal DA failed" << std::endl;
41
42   PostSummaries(pedDA, "ped", r.RunNumber());
43   
44   return ret;
45 }
46 //
47 // EOF
48 //
49