Merging the VirtualMC branch to the main development branch (HEAD)
[u/mrichter/AliRoot.git] / HIJING / libdummyhijing.pkg
1 FSRCS= dummyhijing.F
2
3 EINCLUDE:= HIJING/hijing