93249b17c6e0c029b30d7d8bb852c8e9d39989e0
[u/mrichter/AliRoot.git] / HLT / BASE / AliHLTDataTypes.h
1 // @(#) $Id$
2
3 #ifndef ALIHLTDATATYPES_H
4 #define ALIHLTDATATYPES_H
5 /* Copyright(c) 1998-1999, ALICE Experiment at CERN, All rights reserved. *
6  * See cxx source for full Copyright notice                               */
7
8 #include <vector>
9 using namespace std;
10
11 extern "C" {
12
13   typedef unsigned char AliHLTUInt8_t;
14
15   typedef unsigned short AliHLTUInt16_t;
16
17   typedef unsigned int AliHLTUInt32_t;
18
19   typedef unsigned long long AliHLTUInt64_t;
20
21   typedef AliHLTUInt64_t AliHLTEventID_t;
22
23   enum AliHLTComponent_LogSeverity { kHLTLogNone=0, kHLTLogBenchmark=1, kHLTLogDebug=2, kHLTLogInfo=4, kHLTLogWarning=8, kHLTLogError=16, kHLTLogFatal=32, kHLTLogAll=0x3f, kHLTLogDefault=0x39 };
24
25   struct AliHLTComponent_EventData
26   {
27     AliHLTUInt32_t fStructSize;
28     AliHLTEventID_t fEventID;
29     AliHLTUInt32_t fEventCreation_s;
30     AliHLTUInt32_t fEventCreation_us;
31     AliHLTUInt32_t fBlockCnt;
32   };
33
34   struct AliHLTComponent_ShmData
35   {
36     AliHLTUInt32_t fStructSize;
37     AliHLTUInt32_t fShmType;
38     AliHLTUInt64_t fShmID;
39   };
40     const AliHLTUInt32_t gkAliHLTComponent_InvalidShmType = 0;
41     const AliHLTUInt64_t gkAliHLTComponent_InvalidShmID = ~(AliHLTUInt64_t)0;
42
43   struct AliHLTComponent_DataType
44   {
45     AliHLTUInt32_t fStructSize;
46     char fID[8];
47     char fOrigin[4];
48   };
49   
50   struct AliHLTComponent_BlockData
51   {
52     AliHLTUInt32_t fStructSize;
53     AliHLTComponent_ShmData fShmKey;
54     AliHLTUInt32_t fOffset;
55     void* fPtr;
56     AliHLTUInt32_t fSize;
57     AliHLTComponent_DataType fDataType;
58     AliHLTUInt32_t fSpecification;
59   };
60
61   struct AliHLTComponent_TriggerData
62   {
63     AliHLTUInt32_t fStructSize;
64     AliHLTUInt32_t fDataSize;
65     void* fData;
66   };
67   
68   struct AliHLTComponent_EventDoneData
69   {
70     AliHLTUInt32_t fStructSize;
71     AliHLTUInt32_t fDataSize;
72     void* fData;
73   };
74
75   typedef int (*AliHLTfctLogging)( void* param, AliHLTComponent_LogSeverity severity, const char* origin, const char* keyword, const char* message );
76
77   struct AliHLTComponentEnvironment
78   {
79     AliHLTUInt32_t fStructSize;
80     void* fParam;
81     void* (*fAllocMemoryFunc)( void* param, unsigned long size );
82 #if 0
83     int (*fAllocShmMemoryFunc)( void* param, unsigned long size, AliHLTComponent_BlockData* blockLocation ); // future addition already foreseen/envisioned
84 #endif
85     int (*fMakeOutputDataBlockListFunc)( void* param, const vector<AliHLTComponent_BlockData>& blocks, AliHLTUInt32_t* blockCount, AliHLTComponent_BlockData** outputBlocks );
86     int (*fGetEventDoneDataFunc)( void* param, AliHLTEventID_t eventID, unsigned long size, AliHLTComponent_EventDoneData** edd );
87     AliHLTfctLogging fLoggingFunc;
88   };
89 }
90
91 inline bool operator==( const AliHLTComponent_DataType& dt1, const AliHLTComponent_DataType& dt2 )
92     {
93     for ( unsigned i = 0; i < 8; i++ )
94         if ( dt1.fID[i] != dt2.fID[i] )
95             return false;
96     for ( unsigned i = 0; i < 4; i++ )
97         if ( dt1.fOrigin[i] != dt2.fOrigin[i] )
98             return false;
99     return true;
100     }
101
102 inline bool operator!=( const AliHLTComponent_DataType& dt1, const AliHLTComponent_DataType& dt2 )
103     {
104     for ( unsigned i = 0; i < 8; i++ )
105         if ( dt1.fID[i] != dt2.fID[i] )
106             return true;
107     for ( unsigned i = 0; i < 4; i++ )
108         if ( dt1.fOrigin[i] != dt2.fOrigin[i] )
109             return true;
110     return false;
111     }
112
113 #endif