New nonrecursive makefiles
[u/mrichter/AliRoot.git] / ITS / libITS.pkg
1 SRCS          = AliITS.cxx AliITSv1.cxx AliITSv3.cxx AliITSv5.cxx \
2       AliITSv5symm.cxx AliITSv5asymm.cxx \
3       AliITSvPPRcoarseasymm.cxx AliITSvPPRcoarsesymm.cxx\
4       AliITSvPPRasymm.cxx AliITSvPPRsymm.cxx\
5       AliITShit.cxx AliITSDetType.cxx \
6                 AliITSgeom.cxx AliITSgeomMatrix.cxx \
7       AliITSgeomSPD.cxx AliITSgeomSDD.cxx \
8                 AliITSgeomSSD.cxx AliITSmodule.cxx \
9                 AliITSGeant3Geometry.cxx \
10                 AliITSsimulationFastPoints.cxx \
11                 AliITSsimulationFastPointsV0.cxx AliITSsimulation.cxx \
12                 AliITSsimulationSPD.cxx AliITSsimulationSPDdubna.cxx \
13                 AliITSsimulationSDD.cxx \
14                 AliITSetfSDD.cxx AliITSsimulationSSD.cxx AliITSdcsSSD.cxx \
15                 AliITSdigit.cxx AliITSRawCluster.cxx AliITSRecPoint.cxx \
16                 AliITSMap.cxx AliITSMapA1.cxx AliITSMapA2.cxx \
17                 AliITSpList.cxx \
18                 AliITSsegmentation.cxx AliITSsegmentationSPD.cxx \
19                 AliITSsegmentationSDD.cxx AliITSsegmentationSSD.cxx\
20                 AliITSresponse.cxx AliITSresponseSPD.cxx \
21                 AliITSresponseSPDdubna.cxx \
22                 AliITSresponseSDD.cxx AliITSresponseSSD.cxx \
23                 AliITSClusterFinder.cxx AliITSClusterFinderSPD.cxx \
24                 AliITSClusterFinderSPDdubna.cxx \
25                 AliITSClusterFinderSDD.cxx AliITSRawData.cxx \
26                 AliITSHuffman.cxx AliITSClusterFinderSSD.cxx \
27                 AliITSclusterSSD.cxx AliITSpackageSSD.cxx \
28                 AliITSdictSSD.cxx \
29                 AliITSstatistics.cxx AliITSstatistics2.cxx \
30                 AliITSTrackV1.cxx AliITSIOTrack.cxx \
31                 AliITSRad.cxx AliITSgeoinfo.cxx AliITSTrackerV1.cxx\
32                 AliITSvtest.cxx \
33                 AliITSclusterV2.cxx AliITStrackV2.cxx AliITStrackerV2.cxx \
34                 AliITSVertex.cxx                
35
36 HDRS:=  $(SRCS:.cxx=.h)
37
38 DHDR=ITSLinkDef.h
39
40
41
42