default name for AliStackPartonInfo
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWGJE / CMakelibPWGJEEMCALJetTasks.pkg
1 # -*- mode: Makefile -*-
2 # $Id$
3 #--------------------------------------------------------------------------------#
4 # Variables Defined :                                                            #
5 #                                                                                #
6 # SRCS - C++ source files                                                        #
7 # HDRS - C++ header files                                                        #
8 # DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
9 # CSRCS - C source files                                                         #
10 # CHDRS - C header files                                                         #
11 # EINCLUDE - Include directories                                                 #
12 # EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
13 # ELIBS - Extra libraries to link                                                #
14 # ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
15 # PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
16 # PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
17 # PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
18 # PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
19 # PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
20 # PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
21 # EXPORT - Header files to be exported                                           #
22 # CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
23 # CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
24 # ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
25 # SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
26 #--------------------------------------------------------------------------------#
27
28 set ( SRCS 
29  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskDeltaPt.cxx
30  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskEmcalJet.cxx
31  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetSample.cxx
32  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskRho.cxx
33  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskRhoAverage.cxx
34  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskRhoBase.cxx
35  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskRhoFlow.cxx
36  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskRhoSparse.cxx
37  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskLocalRho.cxx
38  EMCALJetTasks/AliAnalysisTaskScale.cxx
39  EMCALJetTasks/AliEmcalJet.cxx
40  EMCALJetTasks/AliJetConstituentTagCopier.cxx
41  EMCALJetTasks/AliJetContainer.cxx
42  EMCALJetTasks/AliJetEmbeddingFromGenTask.cxx
43  EMCALJetTasks/AliJetEmbeddingFromPYTHIATask.cxx
44  EMCALJetTasks/AliJetEmbeddingTask.cxx
45  EMCALJetTasks/AliJetFastSimulation.cxx
46  EMCALJetTasks/AliJetModelBaseTask.cxx
47  EMCALJetTasks/AliJetModelCopyTracks.cxx
48  EMCALJetTasks/AliJetModelMergeBranches.cxx
49  EMCALJetTasks/AliJetRandomizerTask.cxx
50  EMCALJetTasks/AliJetResponseMaker.cxx
51  EMCALJetTasks/AliRhoParameter.cxx
52  EMCALJetTasks/AliLocalRhoParameter.cxx
53  EMCALJetTasks/AliJetTriggerSelectionTask.cxx
54  EMCALJetTasks/AliStackPartonInfo.cxx
55  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskCLQA.cxx
56  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskChargedJetsPA.cxx
57  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskDcalDijetPerf.cxx
58  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskDeltaPtJEmb.cxx 
59  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalBadCells.cxx
60  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalDiJetBase.cxx
61  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalDiJetAna.cxx
62  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalDiJetResponse.cxx
63  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetHMEC.cxx
64  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetHadCorQA.cxx
65  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetHadEPpid.cxx
66  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetMass.cxx
67  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetMassBkg.cxx
68  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetMassResponse.cxx
69  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetPatchTriggerQA.cxx
70  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetSpectra.cxx
71  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetSpectraMECpA.cxx
72  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetTagger.cxx
73  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetTriggerQA.cxx
74  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalTriggerInfoQA.cxx
75  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskHJetEmbed.cxx
76  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskJetShapeDeriv.cxx
77  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskJetShapeConst.cxx
78  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskJetShapeGR.cxx
79  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskJetMassResponseDet.cxx
80  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskJetMatching.cxx
81  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskJetV2.cxx
82  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalJetv2QA.cxx
83  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskRhoMass.cxx
84  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskRhoMassBase.cxx
85  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskRhoMassScale.cxx
86  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskEmcalQGTagging.cxx
87  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskSAJF.cxx
88  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskSAQA.cxx
89  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskSOH.cxx
90  EMCALJetTasks/UserTasks/AliEmcalPicoTrackFromJetMaker.cxx
91  EMCALJetTasks/UserTasks/AliCutValueRange.cxx 
92  EMCALJetTasks/UserTasks/AliEMCalHistoContainer.cxx 
93  EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskPtEMCalTrigger.cxx 
94  EMCALJetTasks/UserTasks/AliEMCalPtTaskVTrackSelection.cxx
95  EMCALJetTasks/UserTasks/AliEMCalPtTaskTrackSelectionESD.cxx
96  EMCALJetTasks/UserTasks/AliEMCalPtTaskTrackSelectionAOD.cxx
97 )
98
99 # Add code that needs fastjet or FJWrapper here
100 if (FASTJET_FOUND)
101   LIST(APPEND SRCS
102    EMCALJetTasks/AliFJWrapper.cxx
103    EMCALJetTasks/AliEmcalJetTask.cxx
104    EMCALJetTasks/AliEmcalJetFinder.cxx
105    EMCALJetTasks/AliJetEmbeddingFromAODTask.cxx
106    EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskFullpAJets.cxx
107    EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskFullppJet.cxx
108    EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskHJetDphi.cxx
109    EMCALJetTasks/UserTasks/AliAnalysisTaskHJetSpectra.cxx
110   )
111   set ( CINTFLAGS ${CINTFLAGS} ${FASTJET_DEFINITIONS})
112 endif(FASTJET_FOUND)
113
114 set ( DHDR  PWGJEEMCALJetTasksLinkDef.h)
115
116 string ( REPLACE ".cxx" ".h" HDRS "${SRCS}" )
117
118 if(FASTJET_FOUND)
119   set ( EDEFINE -isystem${FASTJET_INCLUDE_DIR})
120   set ( EINCLUDE PWGJE/EMCALJetTasks PWGJE/EMCALJetTasks/UserTasks PWG/EMCAL EMCAL OADB STEER/AOD STEER/ESD STEER/STEERBase ANALYSIS)
121   set ( HDRS ${HDRS}  EMCALJetTasks/FJ_includes.h )
122 else()
123   set ( EINCLUDE PWGJE/EMCALJetTasks PWGJE/EMCALJetTasks/UserTasks PWG/EMCAL EMCAL OADB STEER/AOD STEER/ESD STEER/STEERBase ANALYSIS)
124 endif(FASTJET_FOUND)
125
126 SET ( EXPORT ${HDRS} )