Remove Process_t
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA6 / dummypythia6.F
1       subroutine dummypythia6
2 *      common / pythia6_common_block_address / d13
3       end
4
5       integer function pythia6_common_block_address(common_block_name)
6       pythia6_common_block_address=0
7       return
8       end
9