ALICE interface to Pythia8
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / libAliPythia8.pkg
1 SRCS= AliPythia8.cxx
2 HDRS:= $(SRCS:.cxx=.h) 
3 DHDR:= AliPythia8LinkDef.h      
4 EINCLUDE:= $(PYTHIA8)/include PYTHIA6