Opening galice.root using rfio
[u/mrichter/AliRoot.git] / TPC / AliTPCDisplayDigits.C
1 Int_t AliTPCDisplayDigits(int sec, int row, int lab=-1,
2                  int max_t_chan=500, float min_t=0., float max_t=500.,
3                  int max_p_chan=150, float min_p=0., float max_p=150.)
4 {
5    cerr<<"Displaying digits...\n";
6
7 // Connect the Root Galice file containing Geometry, Kine and Hits
8    TFile *f = TFile::Open("rfio:galice.root");
9    if (!f->IsOpen()) {cerr<<"Can't open galice.root !\n"; return 1;}
10
11    AliTPCParam *par=(AliTPCParam *)f->Get("75x40_100x60");
12
13    char s[80];
14    sprintf(s,"Sector %d   Row %d\n",sec,row);
15    TH2F *h = new TH2F("h",s,max_t_chan,min_t,max_t,max_p_chan,min_p,max_p);
16
17    TTree *t=(TTree*)f->Get("TreeD_75x40_100x60");
18    AliSimDigits dummy, *digit=&dummy;
19    t->GetBranch("Segment")->SetAddress(&digit);
20    for (int i=0; i<t->GetEntries(); i++) {
21        t->GetEvent(i);
22        int ss,rr;
23        par->AdjustSectorRow(digit->GetID(),ss,rr);
24        if (ss==sec && rr==row) goto ok;
25    }
26    return 2;
27
28 ok:
29    int imax=0, jmax=0, qmax=0;
30    digit->First();
31    do {
32       Short_t dig=digit->CurrentDigit();
33       int i=digit->CurrentRow(), j=digit->CurrentColumn();
34       if (lab >= 0) {
35          int lab0=digit->GetTrackID(i,j,0);
36          int lab1=digit->GetTrackID(i,j,1);
37          int lab2=digit->GetTrackID(i,j,2);
38          if (lab0!=lab) if (lab1!=lab) if (lab2!=lab) continue;
39          if (dig>qmax) {imax=i; jmax=j; qmax=dig;}
40          cerr<<lab0<<' '<<lab1<<' '<<lab2<<endl;
41       }
42       h->Fill(i,j,dig);
43    } while (digit->Next());
44    if (qmax>0){cerr<<"Peak (time,pad,q) : "<<imax<<' '<<jmax<<' '<<qmax<<endl;}
45
46    h->SetMaximum(100);
47    gStyle->SetOptStat(0);
48    TCanvas *c1=new TCanvas("ddisplay","TPC digits display",0,0,1110,680);
49    TPad *p1=new TPad("p1","",0,0,1,0.5);
50    p1->Draw();
51    TPad *p2=new TPad("p2","",0,0.5,1,1);
52    p2->Draw();
53    p2->cd();
54    h->DrawCopy("lego");
55    p1->cd();
56    h->DrawCopy("colz");
57
58    c1->Modified(); c1->Update(); 
59
60    f->Close();
61    return 0;
62 }
63