67710d022eb2c448bf822ad8b53b5c7e7880f2ba
[u/mrichter/AliRoot.git] / TRD / doc / alicedefs.tex
1 %\r
2 % ---------------------------------------------------------------\r
3 % define new commands/symbols\r
4 % ---------------------------------------------------------------\r
5 %\r
6 % General stuff\r
7 %\r
8 \hyphenation{ALICE}\r
9 \hyphenation{ATLAS}\r
10 \hyphenation{ALSIM}\r
11 \hyphenation{SPSLC}\r
12 \hyphenation{between}\r
13 \hyphenation{basis}\r
14 \hyphenation{robust}\r
15 \hyphenation{cables}\r
16 \hyphenation{below}\r
17 \hyphenation{because}\r
18 \hyphenation{every rectan-gular}\r
19 \newcommand{\Lumi}{\ensuremath{\cal{L}}}\r
20 %\r
21 \newcommand{\clearemptydoublepage}{\newpage{\pagestyle{empty}\cleardoublepage}}\r
22 \newcommand{\HRule}{\rule{0.4\linewidth}{0.3mm}}\r
23 \newcommand{\cinst}[2]{$^{\protect\mathrm{#1)}}$~#2\par}\r
24 \newcommand{\crefi}[1]{$^{\protect\mathrm{#1)}}$}\r
25 \newcommand{\crefii}[2]{$^{\protect\mathrm{#1,#2)}}$}\r
26 \newcommand{\Rule}{\rule[-.7ex]{0ex}{2.9ex}}\r
27 \newcommand{\rbox}[1]{\raisebox{1.5ex}[-1.5ex]{#1}}\r
28 %\r
29 % symbols...\r
30 %\r
31 \newcommand{\mrm}{\mathrm}\r
32 \newcommand{\pt}{\ensuremath{p_{\mathrm{t}}} }\r
33 \newcommand{\et}{\ensuremath{E_{\mathrm{T}}}}\r
34 %\newcommand {\pT} {\mbox{$p_{\rm t}$}}\r
35 \newcommand{\mt}{\ensuremath{m_{\mathrm{t}}}}\r
36 \newcommand{\minv}{\mbox{$m_{\ee}$}}\r
37 \newcommand{\ee}{\mbox{e$^+$e$^-$}}\r
38 \newcommand {\rap} {\mbox{$\left | y \right | $}}\r
39 %\newcommand{\sigee}{\raisebox{0.2ex}{$\sigma_E$}/\raisebox{-0.4ex}{\kern0.1em$E$}}\r
40 \newcommand{\sigee}{$\sigma_E$/$E$}\r
41 \newcommand{\dd}{\mrm{d}}\r
42 % ... &\r
43 \newcommand{\eg}{{e.g.~\@\xspace}}\r
44 \newcommand{\ie}{i.e.\@\xspace}\r
45 \newcommand{\elm}{e.m.\@\xspace}\r
46 \r
47 %\def\mt{\relax \ifmmode m_{\mathrm{t}} \else $m_{\mathrm{t}}$\@\xspace\fi}\r
48 %\def\pt{\relax \ifmmode p_{\mathrm{t}} \else \mbox{$p_{\mathrm{t}}$}\xspace\fi}\r
49 %\r
50 % units of measure\r
51 %\r
52 \newcommand {\lum} {\, \mbox{${\rm cm}^{-2} {\rm s}^{-1}$}}\r
53 \newcommand {\barn} {\, \mbox{${\rm barn}$}}\r
54 \newcommand {\m} {\, \mbox{${\rm m}$}}\r
55 \newcommand {\bstar} {\, \mbox{$\beta^{*}$}}\r
56 \newcommand {\hour} {\, \mbox{${\rm h}$}}\r
57 \newcommand{\dg}{\mbox{$^\circ$}}\r
58 %\newcommand {\grad} {\mbox{$^{\circ}$}}\r
59 \newcommand {\mass} {\mbox{\rm GeV$\kern-0.15em /\kern-0.12em c^2$}}\r
60 \newcommand {\tev} {\mbox{${\rm TeV}$}}\r
61 \newcommand {\gev} {\mbox{${\rm GeV}$}}\r
62 \newcommand {\mev} {\mbox{${\rm MeV}$}}\r
63 \newcommand {\kev} {\mbox{${\rm keV}$}}\r
64 \newcommand {\mom} {\mbox{\rm GeV$\kern-0.15em /\kern-0.12em c$}}\r
65 \newcommand {\mum} {\mbox{$\mu {\rm m}$}}\r
66 \newcommand {\gmom} {\mbox{\rm GeV$\kern-0.15em /\kern-0.12em c$}}\r
67 \newcommand {\mmass} {\mbox{\rm MeV$\kern-0.15em /\kern-0.12em c^2$}}\r
68 \newcommand {\mmom} {\mbox{\rm MeV$\kern-0.15em /\kern-0.12em c$}}\r
69 \newcommand {\nb} {\mbox{\rm nb}}\r
70 \newcommand {\musec} {\mbox{$\mu {\rm s}$}}\r
71 \newcommand {\cm} {\mbox{${\rm cm}$}}\r
72 \newcommand {\mm} {\mbox{${\rm mm}$}}\r
73 \newcommand {\cmq} {\mbox{${\rm cm}^{2}$}}\r
74 \newcommand {\dens} {\mbox{${\rm g}/{\rm cm}^{3}$}}\r
75 %\r
76 % Particles\r
77 %\r
78 \newcommand{\pizero}{\mbox{$\mathrm {\pi^0}$}}\r
79 \newcommand{\K}{\mbox{$\mathrm {K}$}}\r
80 \newcommand{\Kzs}{\mbox{$\mathrm {K^0_S}$}}\r
81 \newcommand{\KzS}{\mbox{$\mathrm {K^0_S}$}}\r
82 \newcommand{\KzL}{\mbox{$\mathrm {K^0_L}$}}\r
83 \newcommand{\Jpsi} {\mbox{J\kern-0.05em /\kern-0.05em$\psi$}\xspace}\r
84 \newcommand{\psip} {\mbox{$\psi^\prime$}\xspace}\r
85 \newcommand{\Ups} {\mbox{$\Upsilon$}\xspace}\r
86 \newcommand{\Upsp} {\mbox{$\Upsilon^\prime$}\xspace}\r
87 \newcommand{\Upspp} {\mbox{$\Upsilon^{\prime\prime}$}\xspace}\r
88 \newcommand{\qqbar} {\mbox{$q\bar{q}$}\xspace}\r
89 \r
90 %\newcommand{\qqbar}{\mbox{$\mathrm {q\overline{q}}$}}\r
91 \newcommand{\ppbar}{\mbox{$\mathrm {p\overline{p}}$}}\r
92 \newcommand{\ccbar}{\mbox{$\mathrm {c\overline{c}}$}}\r
93 \newcommand{\bbbar}{\mbox{$\mathrm {b\overline{b}}$}}\r
94 \newcommand{\sbbbar}{\mbox{$\scriptstyle\mathrm {b\overline{b}}$}}\r
95 \newcommand{\ttbar}{\mbox{$\mathrm {t\overline{t}}$}}\r
96 \newcommand{\sttbar}{\mbox{$\scriptstyle\mathrm {t\overline{t}}$}}\r
97 \newcommand{\BBbar}{\mbox{$\mathrm {B\overline{B}}$}}\r
98 \newcommand{\Bzd}{\mbox{$\mathrm {B^0_d}$}}\r
99 \newcommand{\Bbzd}{\mbox{$\mathrm {\overline{B}^0_d}$}}\r
100 \newcommand{\Bzs}{\mbox{$\mathrm {B^0_s}$}}\r
101 \newcommand{\Bbzs}{\mbox{$\mathrm {\overline{B}^0_s}$}}\r
102 \newcommand{\gaga}{\mbox{$\mathrm {\gamma\gamma}$}}\r
103 %\r
104 % Bibliography stuff\r
105 %\r
106 \def\NIM#1#2#3{Nucl. Instr. Meth. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
107 \def\IEEE#1#2#3{IEEE Trans. Nucl. Sci. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
108 \def\NP#1#2#3{Nucl. Phys. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
109 \def\PL#1#2#3{Phys. Lett. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
110 \def\PR#1#2#3{Phys. Rev. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
111 \def\PRL#1#2#3{Phys. Rev. Lett. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
112 \def\ZP#1#2#3{Z. Phys. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
113 \def\EJP#1#2#3{Eur. J. Phys. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
114 \def\JPG#1#2#3{J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
115 \def\RMP#1#2#3{Rev. Mod. Phys. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
116 \def\ARNPS#1#2#3{Ann. Rev. Nucl. Part. Sc. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
117 \def\PRP#1#2#3{Phys. Rep. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
118 \def\RPP#1#2#3{Rep. on Progr. in Phys. {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
119 %\def\#1#2#3{ {\bf #1}\ (#2)\ #3}\r
120 \r
121 \def\ALI#1#2{ALICE Internal Note {\sc #1--#2}}\r
122 \def\ALIC#1#2#3{ALICE Internal Note {\sc #1--#2 (#3)}}\r
123 \def\subNIM{submitted to Nucl. Instr. Meth.}\r
124 \def\subIEEE{submitted to IEEE Trans. Nucl. Sci.}\r
125 \def\subNP{submitted to Nucl. Phys.}\r
126 \def\subPL{submitted to Phys. Lett.}\r
127 \def\subPR{submitted to Phys. Rev.}\r
128 \def\subPRL{submitted to Phys. Rev. Lett.}\r
129 \def\subEJP{submitted to Eur. J. Phys.}\r
130 %\def\tosubNIM{to be submitted to Nucl. Instrum. Methods}\r
131 %\def\tosubNP{to be submitted to Nucl. Phys.}\r
132 %\def\tosubPL{to be submitted to Phys. Lett.}\r
133 %\def\tosubPR{to be submitted to Phys. Rev.}\r
134 %\def\tosubPRL{to be submitted to Phys. Rev. Lett.}\r
135 %\def\tosubZP{to be submitted to Z. Phys.}\r
136 %\r
137 % Gases\r
138 %\r
139 \def\xea{\mbox{Xe,CH$_4$ (10\%)}}\r
140 \def\xeb{\mbox{Xe,CO$_2$ (10\%)}}\r
141 \def\xec{\mbox{Xe,CO$_2$ (15\%)}}\r
142 \def\xed{\mbox{Xe,CO$_2$ (20\%)}}\r
143 %\r
144 % other things...\r
145 %\r
146 \def\tvi{\vrule height 12pt depth 5pt width 0pt}\r
147 \def\vphant{\vphantom{{{1\over{2}}\over{{1\over{2}}}}}}\r
148 \def\dis{\displaystyle}\r
149 \r
150 \newlength{\digitwidth} \settowidth{\digitwidth}{\rm 0}\r
151 \newlength{\ql} \newlength{\qll} \newlength{\qlll}  \newlength{\qllll}\r
152 \newlength{\qlp} \newlength{\qllp} \newlength{\qlllp} \newlength{\qllllp}\r
153 \settowidth{\ql}{0} \settowidth{\qll}{00} \settowidth{\qlll}{000}  \settowidth{\qllll}{0000}\r
154 \settowidth{\qlp}{.0} \settowidth{\qllp}{.00} \settowidth{\qlllp}{.000} \settowidth{\qllllp}{.0000}\r
155 \newlength{\qlup} \newlength{\qlupp}\r
156 \settowidth{\qlup}{$^{\prime}$} \settowidth{\qlupp}{$^{\prime\prime}$}\r
157 %\r
158 % ---------------------------------------------------------\r
159 % - End of Definitions\r
160 % ---------------------------------------------------------\r
161 \r
162 \r
163 \r
164 \r
165 \r
166 \r
167 \r
168 \r