]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/blobdiff - EMCAL/AliEMCALJet.h
Stored additional energy information
[u/mrichter/AliRoot.git] / EMCAL / AliEMCALJet.h
index f4c3f3a7f1a6cd579cb971cd3695409682b0780c..e0a0a35b3f7b4cb48e44bc8251860352c38c8976 100644 (file)
@@ -15,25 +15,42 @@ class AliEMCALJet : public TObject {
   AliEMCALJet(Float_t energy, Float_t phi, Float_t eta); 
   virtual ~AliEMCALJet();
   void SetEnergy(Float_t val) {fEnergy = val;}
   AliEMCALJet(Float_t energy, Float_t phi, Float_t eta); 
   virtual ~AliEMCALJet();
   void SetEnergy(Float_t val) {fEnergy = val;}
+  void SetEMCALEnergy(Float_t val) {fEMCALEnergy = val;}
+  void SetEMCALEnergyBGSub(Float_t val){fEMCALEnergyBGSub = val;}
+  void SetTrackEnergy(Float_t val) {fTrackEnergy = val;}
+  void SetTrackEnergyPtCut(Float_t val){fTrackEnergyPtCut = val;}
+  void SetHCEnergy(Float_t val) {fHCEnergy = val;}
   void SetPhi(Float_t val)    {fPhi    = val;}  
   void SetEta(Float_t val)    {fEta    = val;}    
   void SetPhi(Float_t val)    {fPhi    = val;}  
   void SetEta(Float_t val)    {fEta    = val;}    
+  void SetIsWeightedEnergy(Bool_t flag)    {fIsWeightedEnergy    = flag;}    
   void SetTrackList(Int_t val, Float_t* pt, Float_t* eta, Float_t* phi, Int_t* pdg);
   Float_t Energy()  {return fEnergy;}
   void SetTrackList(Int_t val, Float_t* pt, Float_t* eta, Float_t* phi, Int_t* pdg);
   Float_t Energy()  {return fEnergy;}
+  Float_t EMCALEnergy()  {return fEMCALEnergy;}
+  Float_t EMCALEnergyBGSub()  {return fEMCALEnergyBGSub;}
+  Float_t TrackEnergy()  {return fTrackEnergy;}
+  Float_t TrackEnergyPtCut()  {return fTrackEnergyPtCut;}
+  Float_t HCEnergy()  {return fHCEnergy;}
   Float_t Phi()     {return fPhi;}
   Float_t Eta()     {return fEta;}
   Int_t   TrackList(Float_t* pt, Float_t* eta, Float_t* phi, Int_t* pdg);
   Int_t   NTracks() {return fNt;} 
   
 protected:
   Float_t Phi()     {return fPhi;}
   Float_t Eta()     {return fEta;}
   Int_t   TrackList(Float_t* pt, Float_t* eta, Float_t* phi, Int_t* pdg);
   Int_t   NTracks() {return fNt;} 
   
 protected:
-  Float_t  fEnergy;   // Jet Energy
+  Float_t  fEnergy;      // Jet Energy
+  Float_t  fEMCALEnergy; // EMCAL component of Energy inside Jet cone before BG subtraction
+  Float_t  fEMCALEnergyBGSub; // EMCAL component of Energy inside Jet cone after BG subtraction
+  Float_t  fTrackEnergy; // Charge tracks component of Energy inside Jet cone with no pT cut
+  Float_t  fTrackEnergyPtCut; // Charge tracks component of Energy inside Jet cone after pT cut
+  Float_t  fHCEnergy;    // HC  component of Energy inside Jet cone
+  Bool_t   fIsWeightedEnergy; // Store flag regarding energy calculation
   Float_t  fEta;      // Jet Phi
   Float_t  fPhi;      // Jet Eta
   Int_t    fNt;       // Number of associated tracks
   Float_t  fEta;      // Jet Phi
   Float_t  fPhi;      // Jet Eta
   Int_t    fNt;       // Number of associated tracks
-  Float_t  fPtT [50]; // Track pt 
-  Float_t  fEtaT[50]; // Track eta
-  Float_t  fPhiT[50]; // Track phi
-  Int_t    fPdgT[50]; // Track pdg code
-  ClassDef(AliEMCALJet,3) // Jet for EMCAL
+  Float_t  fPtT [1000]; // Track pt 
+  Float_t  fEtaT[1000]; // Track eta
+  Float_t  fPhiT[1000]; // Track phi
+  Int_t    fPdgT[1000]; // Track pdg code
+  ClassDef(AliEMCALJet,6) // Jet for EMCAL
 
 } ;
 
 
 } ;