A bugfix in AliL3Modeller::FindClusters. Changed parameter list in AliL3ModelTrack...
[u/mrichter/AliRoot.git] / HLT / comp / Makefile
index 41a5384caa85401af0fd58b4659c59e5d1d2cd7f..7d570584d8aa61d9085f3b40972084eade21d5b7 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
-#
-# Makefile for ROOT version of HLT code.
-#
-# Author: Anders Vestbo                       
-#
+#$Id$
+###########################
+# Makefile for HLT code.  #
+#                         #
+# Author: Anders Vestbo   #                    
+###########################
 
 CXX         = g++
 LD          = g++
@@ -11,21 +12,22 @@ LDFLAGS     = -O2
 SOFLAGS     = -shared
 
 TOPDIR = $(HOME)/level3code
-OBJDIR = tgt_Linux
+OBJDIR = lib
+LIBDIR = $(LEVEL3)/lib_$(USERNAME)
 
-SRCS   = AliL3Modeller.cxx AliL3ModelTrack.cxx
+SRCS   = AliL3Modeller.cxx AliL3ModelTrack.cxx AliL3Compress.cxx
 
 DICT = AliL3CompCint.cxx
 DICTH = AliL3CompCint.h
 DICTO = $(OBJDIR)/AliL3CompCint.o
 
-HDRS = $(SRCS:.cxx=.h) AliL3CompLinkDef.h
+HDRS = $(SRCS:.cxx=.h) bitio.h errhand.h AliL3CompLinkDef.h
 
-OBJS = $(patsubst %.cxx,$(OBJDIR)/%.o,$(SRCS)) $(DICTO)
+OBJS = $(patsubst %.cxx,$(OBJDIR)/%.o,$(SRCS)) $(OBJDIR)/bitio.o $(OBJDIR)/errhand.o $(DICTO)
 
-LEVELSO = $(LEVEL3)/lib_$(USERNAME)/libAliL3Comp.so
+LEVELSO = $(LIBDIR)/libAliL3Comp.so
 
-all : $(OBJDIR) $(LEVELSO)
+all : $(OBJDIR) $(LIBDIR) $(LEVELSO)
 
 
 $(LEVELSO) : $(OBJS)
@@ -42,9 +44,17 @@ $(OBJDIR)/%.o : %.cxx
 $(OBJDIR) : 
        test ! -e $(OBJDIR) && mkdir -p $(OBJDIR)
 
+$(LIBDIR) :
+       test ! -e $(LIBDIR) && mkdir -p $(LIBDIR)
+
+$(OBJDIR)/bitio.o : bitio.c
+       $(CXX) -c -o $(OBJDIR)/bitio.o bitio.c
+$(OBJDIR)/errhand.o : errhand.c
+       $(CXX) -c -o $(OBJDIR)/errhand.o errhand.c
+
 clean :
        rm -f $(OBJDIR)/*.o
-       rm -f $(LEVEL3)/lib_$(USERNAME)/libAliL3Comp.so
+       rm -f $(LIBDIR)/libAliL3Comp.so
        rm $(DICT) $(DICTH) 
 so :
-       rm -f $(LEVEL3)/lib_$(USERNAME)/libAliL3Comp.so
\ No newline at end of file
+       rm -f $(LIBDIR)/libAliL3Comp.so
\ No newline at end of file