Neural ITS standalone tracking classes added
[u/mrichter/AliRoot.git] / ITS / libITS.pkg
index f47b33b5527e3c318da94f19735ee4617bf6f95a..787ed55afdd61cb1056e4b75214abc161fa514f3 100644 (file)
@@ -1,52 +1,97 @@
-SRCS          = AliITS.cxx AliITSvSPD02.cxx \
-               AliITSvPPRcoarseasymm.cxx \
-               AliITSvPPRasymmFMD.cxx\
-               AliITShit.cxx AliITSDetType.cxx \
-               AliITSgeom.cxx AliITSgeomMatrix.cxx \
-               AliITSgeomSPD.cxx AliITSgeomSDD.cxx \
-               AliITSgeomSSD.cxx AliITSmodule.cxx \
-                AliITSGeant3Geometry.cxx AliITSLoader.cxx\
+SRCS =         AliITS.cxx \
+               AliITSvSPD02.cxx \
+               AliITSvPPRcoarseasymm.cxx \
+               AliITSvPPRasymmFMD.cxx \
+               AliITShit.cxx \
+               AliITSDetType.cxx \
+               AliITSgeom.cxx \
+               AliITSgeomMatrix.cxx \
+               AliITSgeomSPD.cxx \
+               AliITSgeomSDD.cxx \
+               AliITSgeomSSD.cxx \
+               AliITSmodule.cxx \
+               AliITSGeant3Geometry.cxx \
+               AliITSLoader.cxx \
                AliITSsimulationFastPoints.cxx \
-               AliITSsimulationFastPointsV0.cxx AliITSsimulation.cxx \
-               AliITSsimulationSPD.cxx AliITSsimulationSPDdubna.cxx \
-               AliITSsimulationSDD.cxx AliITSTableSSD.cxx \
-               AliITSetfSDD.cxx AliITSsimulationSSD.cxx AliITSdcsSSD.cxx \
-               AliITSdigit.cxx AliITSRawCluster.cxx AliITSRecPoint.cxx \
-                AliITSdigitSPD.cxx AliITSdigitSDD.cxx \
-                AliITSTransientDigit.cxx AliITSdigitSSD.cxx \
-               AliITSMap.cxx AliITSMapA1.cxx AliITSMapA2.cxx \
-               AliITSpList.cxx AliITSpListItem.cxx \
-               AliITSsegmentation.cxx AliITSsegmentationSPD.cxx \
-               AliITSsegmentationSDD.cxx AliITSsegmentationSSD.cxx\
-               AliITSresponse.cxx AliITSresponseSPD.cxx \
+               AliITSsimulationFastPointsV0.cxx \
+               AliITSsimulation.cxx \
+               AliITSsimulationSPD.cxx \
+               AliITSsimulationSPDdubna.cxx \
+               AliITSsimulationSDD.cxx \
+               AliITSTableSSD.cxx \
+               AliITSetfSDD.cxx \
+               AliITSsimulationSSD.cxx \
+               AliITSdcsSSD.cxx \
+               AliITSdigit.cxx \
+               AliITSRawCluster.cxx \
+               AliITSRecPoint.cxx \
+               AliITSdigitSPD.cxx \
+               AliITSdigitSDD.cxx \
+               AliITSTransientDigit.cxx \
+               AliITSdigitSSD.cxx \
+               AliITSMap.cxx \
+               AliITSMapA1.cxx \
+               AliITSMapA2.cxx \
+               AliITSpList.cxx \
+               AliITSpListItem.cxx \
+               AliITSsegmentation.cxx \
+               AliITSsegmentationSPD.cxx \
+               AliITSsegmentationSDD.cxx \
+               AliITSsegmentationSSD.cxx\
+               AliITSresponse.cxx \
+               AliITSresponseSPD.cxx \
                AliITSresponseSPDdubna.cxx \
-               AliITSresponseSDD.cxx AliITSresponseSSD.cxx \
-               AliITSClusterFinder.cxx AliITSClusterFinderSPD.cxx \
+               AliITSresponseSDD.cxx \
+               AliITSresponseSSD.cxx \
+               AliITSClusterFinder.cxx \
+               AliITSClusterFinderSPD.cxx \
                AliITSClusterFinderSPDdubna.cxx \
-               AliITSClusterFinderSDD.cxx AliITSRawData.cxx \
-               AliITSHuffman.cxx AliITSClusterFinderSSD.cxx \
-               AliITSclusterSSD.cxx AliITSpackageSSD.cxx \
-               AliITSstatistics.cxx AliITSstatistics2.cxx \
-                AliITSTrackV1.cxx AliITSIOTrack.cxx \
-               AliITSRad.cxx AliITSTrackerV1.cxx\
-               AliITSvtest.cxx AliITSStrLine.cxx\
-                AliITSclustererV2.cxx \
-                AliITSclusterV2.cxx AliITStrackV2.cxx AliITStrackerV2.cxx \
-               AliITSVertexer.cxx AliITSVertexerIons.cxx \
-                AliITSVertexerPPZ.cxx AliITSVertexerTracks.cxx\
-                AliITSVertexerZ.cxx \
-                AliV0vertex.cxx AliV0vertexer.cxx \
-                AliITSPid.cxx AliITStrackV2Pid.cxx AliCascadeVertex.cxx \
-                AliCascadeVertexer.cxx \
-                AliITSsDigitize.cxx AliITSDigitizer.cxx \
-               AliITSreconstruction.cxx \
-               AliITSFindClustersV2.cxx \
-               AliITSRiemannFit.cxx \
+               AliITSClusterFinderSDD.cxx \
+               AliITSRawData.cxx \
+               AliITSHuffman.cxx \
+               AliITSClusterFinderSSD.cxx \
+               AliITSclusterSSD.cxx \
+               AliITSpackageSSD.cxx \
+               AliITSstatistics.cxx \
+               AliITSstatistics2.cxx \
+               AliITSTrackV1.cxx \
+               AliITSIOTrack.cxx \
+               AliITSRad.cxx \
+               AliITSTrackerV1.cxx \
+               AliITSvtest.cxx \
+               AliITSStrLine.cxx \
+               AliITSclustererV2.cxx \
+               AliITSclusterV2.cxx \
+               AliITStrackV2.cxx \
+               AliITStrackerV2.cxx \
+               AliITSVertexer.cxx \
+               AliITSVertexerIons.cxx \
+               AliITSVertexerPPZ.cxx \
+               AliITSVertexerTracks.cxx \
+               AliITSVertexerZ.cxx \
+               AliV0vertex.cxx \
+               AliV0vertexer.cxx \
+               AliITSPid.cxx \
+               AliITStrackV2Pid.cxx \
+               AliCascadeVertex.cxx \
+               AliCascadeVertexer.cxx \
+               AliITSsDigitize.cxx \
+               AliITSDigitizer.cxx \
+               AliITSreconstruction.cxx \
+               AliITSFindClustersV2.cxx \
+               AliITSRiemannFit.cxx \
                AliITSFDigitizer.cxx \
-                AliITSclusterTable.cxx AliITStrackSA.cxx AliITStrackerSA.cxx \
+               AliITSclusterTable.cxx \
+               AliITStrackSA.cxx \
+               AliITStrackerSA.cxx \
+               AliITSNeuralPoint.cxx \
+               AliITSNeuralTrack.cxx \
+               AliITSNeuralTracker.cxx \
                AliITSVertexerFast.cxx \
-               AliITSDDLRawData.cxx AliITSpidESD.cxx \
-                AliITSRawClusterSPD.cxx AliITSRawClusterSDD.cxx \
+               AliITSDDLRawData.cxx \
+               AliITSpidESD.cxx \
+               AliITSRawClusterSPD.cxx \
+               AliITSRawClusterSDD.cxx \
                AliITSRawClusterSSD.cxx \
 #              AliITSBaseGeometry.cxx \
 #              AliITSv11.cxx \