Dplus task used AliAODPidHF via AliRDHFCutsDplustoKpipi (Renu, Francesco)
[u/mrichter/AliRoot.git] / PWG3 / vertexingHF / macros / AddTaskDplus.C
index 1a4b0c3c88f2efd9d78a7a87d49b075de50a2e1c..8b520afef7cc65a8600212986114c90b800e70e4 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
-AliAnalysisTaskSEDplus *AddTaskDplus(Bool_t storeNtuple=kTRUE,
-                                    Bool_t readMC=kTRUE)
+AliAnalysisTaskSEDplus *AddTaskDplus(Bool_t storeNtuple=kFALSE,
+                                    Bool_t readMC=kFALSE)
 {
   //                                                                                                                                    
   // Test macro for the AliAnalysisTaskSE for D+ candidates 
@@ -16,14 +16,24 @@ AliAnalysisTaskSEDplus *AddTaskDplus(Bool_t storeNtuple=kTRUE,
   }
 
   //ptbins
-  const Int_t nptbins=4;
+  const Int_t nptbins=14;
   Float_t* ptbins;
   ptbins=new Float_t[nptbins+1];
   ptbins[0]=0.;
-  ptbins[1]=2.;
-  ptbins[2]=3.;
-  ptbins[3]=5.;
-  ptbins[4]=99999.;
+  ptbins[1]=1.;
+  ptbins[2]=2.;
+  ptbins[3]=3.;
+  ptbins[4]=4.;
+  ptbins[5]=5.;
+  ptbins[6]=6.;
+  ptbins[7]=7.;
+  ptbins[8]=8.;
+  ptbins[9]=9.;
+  ptbins[10]=10.;
+  ptbins[11]=12.;
+  ptbins[12]=15.;
+  ptbins[13]=20.;
+  ptbins[14]=99999.;
   const Int_t nvars=12;
 
   
@@ -52,6 +62,7 @@ AliAnalysisTaskSEDplus *AddTaskDplus(Bool_t storeNtuple=kTRUE,
 
  Float_t** anacutsval;
   anacutsval=new Float_t*[nvars];
+
   for(Int_t ic=0;ic<nvars;ic++){anacutsval[ic]=new Float_t[nptbins];}
  //Double_t cutsDplus[12]={0.2,0.4,0.4,0.,0.,0.01,0.06,0.02,0.,0.85,0.,10000000000.};
    Int_t ic=0;
@@ -83,31 +94,87 @@ AliAnalysisTaskSEDplus *AddTaskDplus(Bool_t storeNtuple=kTRUE,
      anacutsval[ic][ipt]=10000000000.;
    }
    anacutsval[6][0]=0.022100;
-   anacutsval[6][1]=0.034;
-   anacutsval[6][2]=0.020667;
-   anacutsval[6][3]=0.023333;
-
+   anacutsval[6][1]=0.022100;
+   anacutsval[6][2]=0.034;
+   anacutsval[6][3]=0.020667;
+   anacutsval[6][4]=0.020667;
+   anacutsval[6][5]=0.023333;
+   anacutsval[6][6]=0.023333;
+   anacutsval[6][7]=0.023333;
+   anacutsval[6][8]=0.023333;
+   anacutsval[6][9]=0.023333;
+   anacutsval[6][10]=0.023333;
+   anacutsval[6][11]=0.023333;
+   anacutsval[6][12]=0.023333;
+   anacutsval[6][13]=0.023333;
+   anacutsval[6][14]=0.023333;
+   
    anacutsval[7][0]=0.08;
-   anacutsval[7][1]=0.09;
-   anacutsval[7][2]=0.095;
-   anacutsval[7][3]=0.115;
+   anacutsval[7][1]=0.08;
+   anacutsval[7][2]=0.09;
+   anacutsval[7][3]=0.095;
+   anacutsval[7][4]=0.095;
+   anacutsval[7][5]=0.115;
+   anacutsval[7][6]=0.115;
+   anacutsval[7][7]=0.115;
+   anacutsval[7][8]=0.115;
+   anacutsval[7][9]=0.115;
+   anacutsval[7][10]=0.115;
+   anacutsval[7][11]=0.115;
+   anacutsval[7][12]=0.115;
+   anacutsval[7][13]=0.115;
+   anacutsval[7][14]=0.115;
+
 
    anacutsval[8][0]=0.5;
-   anacutsval[8][1]=1.0;
-   anacutsval[8][2]=0.5;
+   anacutsval[8][1]=0.5;
+   anacutsval[8][2]=1.0;
    anacutsval[8][3]=0.5;
+   anacutsval[8][4]=0.5;
+   anacutsval[8][5]=0.5;
+   anacutsval[8][6]=0.5;
+   anacutsval[8][7]=0.5;
+   anacutsval[8][8]=0.5;
+   anacutsval[8][9]=0.5;
+   anacutsval[8][10]=0.5;
+   anacutsval[8][11]=0.5;
+   anacutsval[8][12]=0.5;
+   anacutsval[8][13]=0.5;
+   anacutsval[8][14]=0.5;
+
 
    anacutsval[9][0]=0.979;
-   anacutsval[9][1]=0.9975;
-   anacutsval[9][2]=0.995;
-   anacutsval[9][3]=0.9975;
+   anacutsval[9][1]=0.979;
+   anacutsval[9][2]= 0.9975;//0.99 ; 0.9975;
+   anacutsval[9][3]= 0.995;   //0.99;  //0.995;
+   anacutsval[9][4]= 0.995;   //0.99;  //0.995;
+   anacutsval[9][5]=0.9975; //0.99;
+   anacutsval[9][6]=0.9975; 
+   anacutsval[9][7]=0.9975;
+   anacutsval[9][8]=0.9975;
+   anacutsval[9][9]=0.9975;
+   anacutsval[9][10]=0.9975;
+   anacutsval[9][11]=0.9975;
+   anacutsval[9][12]=0.9975;
+   anacutsval[9][13]=0.9975;
+   anacutsval[9][14]=0.9975;
 
    anacutsval[10][0]=0.0055;
-   anacutsval[10][1]=0.0028;
-   anacutsval[10][2]=0.000883;
+   anacutsval[10][1]=0.0055;
+   anacutsval[10][2]=0.0028;//0.00400
    anacutsval[10][3]=0.000883;
-
-
+   anacutsval[10][4]=0.000883;
+   anacutsval[10][5]=0.000883;
+   anacutsval[10][6]=0.000883;
+   anacutsval[10][7]=0.000883;
+   anacutsval[10][8]=0.000883;
+   anacutsval[10][9]=0.000883;
+   anacutsval[10][10]=0.000883;
+   anacutsval[10][11]=0.000883;
+   anacutsval[10][12]=0.000883;
+   anacutsval[10][13]=0.000883;
+   anacutsval[10][14]=0.000883;
+   
 
  
 //Production cuts
@@ -120,14 +187,19 @@ AliAnalysisTaskSEDplus *AddTaskDplus(Bool_t storeNtuple=kTRUE,
   AliRDHFCutsDplustoKpipi *analysiscuts = new AliRDHFCutsDplustoKpipi();
   analysiscuts->SetPtBins(nptbins+1,ptbins);
   analysiscuts->SetCuts(nvars,nptbins,anacutsval);
-
+  analysiscuts->SetUsePID(kTRUE);
+  
+  //  analysiscuts->SetTPCPID(kTRUE);
+  //analysiscuts->SetTOFPID(kTRUE);
 
   // Aanalysis task
   AliAnalysisTaskSEDplus *dplusTask = new AliAnalysisTaskSEDplus("DplusAnalysis",analysiscuts,prodcuts,storeNtuple);
   dplusTask->SetReadMC(readMC);
   dplusTask->SetDoLikeSign(kTRUE);
+  //  dplusTask->SetUseTPCpid(kTRUE);
+  //dplusTask->SetUseTOFpid(kTRUE);
   dplusTask->SetDebugLevel(0);
-
+   dplusTask->SetMassLimits(0.2);
   mgr->AddTask(dplusTask);
 
  // Create containers for input/output