AliShuttle can set mirror SEs for OCDB uploads via static method
[u/mrichter/AliRoot.git] / STEER / CDB / AliShuttleInterface.h
index 40bf087e740f3409c20677e221e6dafab1ed18b9..86a7e19e4f21383486fb523d204287dc7a75e199 100644 (file)
@@ -60,9 +60,10 @@ class AliShuttleInterface : public TObject
 
     static TString GetMainCDB () {return fgkMainCDB;}
     static TString GetLocalCDB () {return fgkLocalCDB;}
-
     static TString GetMainRefStorage() {return fgkMainRefStorage;}
     static TString GetLocalRefStorage() {return fgkLocalRefStorage;}
+    static TString GetMirrorSEs () {return fgkMirrorSEs;}
+
     static const char* GetShuttleLogDir() {return fgkShuttleLogDir.Data();}
     static const char* GetShuttleTempDir() {return fgkShuttleTempDir.Data();}
 
@@ -79,6 +80,7 @@ class AliShuttleInterface : public TObject
     static TString fgkLocalCDB;                // URI of the local backup CDB storage
     static TString fgkMainRefStorage;  // URI of the main (Grid) REFERENCE storage
     static TString fgkLocalRefStorage; // URI of the local REFERENCE storage
+    static TString fgkMirrorSEs;       // mirror SEs for the main (Grid) CDB storage
 
     static TString fgkShuttleTempDir;  // path of SHUTTLE temp folder
     static TString fgkShuttleLogDir;   // path of SHUTTLE log folder