Set geom parameters from CDB
authorkharlov <kharlov@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Sat, 4 Mar 2006 20:25:56 +0000 (20:25 +0000)
committerkharlov <kharlov@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Sat, 4 Mar 2006 20:25:56 +0000 (20:25 +0000)
commit05d33a3dd769f8c7f46a6212ecc36fa77b636449
tree549759ecb2b9a894e4ebf756a63e85d89e541501
parent8a62235061a666f99cb2037ede9f22a2fb94ca1f
Set geom parameters from CDB
PHOS/AliPHOSGeometry.cxx
PHOS/AliPHOSGeometry.h
PHOS/AliPHOSv0.cxx