Adding V0 femtoscopy analysis
authorakisiel <akisiel@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Thu, 5 Apr 2012 10:35:27 +0000 (10:35 +0000)
committerakisiel <akisiel@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Thu, 5 Apr 2012 10:35:27 +0000 (10:35 +0000)
commit973a91f8bdc9fa46c8f30d8fab9d7f8f8519692d
tree31cbdb8a271eb1fe820b5252c5e3404b6ea0361a
parent2a9a9101d18e94c5d546f1c93ee88f824511fddb
Adding V0 femtoscopy analysis
49 files changed:
PWGCF/CMakelibPWGCFfemtoscopy.pkg
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliAnalysisTaskFemto.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliAnalysisTaskFemto.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBasicEventCut.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitor.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitor.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorCollections.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorCollections.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventMult.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventMult.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventVertex.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorHandler.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorHandler.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticlePID.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticleVertPos.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticleYPt.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorV0.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorV0.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEvent.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEvent.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderAOD.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderAOD.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESDChain.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESDChain.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderKinematicsChain.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderKinematicsChain.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPair.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoParticle.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoSimpleAnalysis.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTrack.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTrack.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0PairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0PairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0TrackCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0TrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0TrackPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0TrackPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnDEtaDPhi.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnDEtaDPhi.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticleEtCorr.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticleMomRes.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticlePtPDG.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorTrackTPCchiNdof.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorTrackTPCncls.h
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutAntiGamma.cxx
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutAntiGamma.h
PWGCF/PWGCFfemtoscopyLinkDef.h