ANALYSIS and ANALYSIScalib
authoragrigora <alina.grigoras@cern.ch>
Tue, 30 Sep 2014 13:53:07 +0000 (15:53 +0200)
committeragrigora <alina.grigoras@cern.ch>
Mon, 15 Dec 2014 12:51:21 +0000 (13:51 +0100)
commit7205bde18b78a1d9509c763ff3e805f8d8e18fd8
tree3164b515680aba7920f4b3bbd4fa2f43bdc2fd78
parent615f3d04b37846c8ae011f1f2e5b3ba74fc6b056
ANALYSIS and ANALYSIScalib
37 files changed:
ANALYSIS/ANALYSIS/ANALYSISLinkDef.h [moved from ANALYSIS/ANALYSISLinkDef.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisDataContainer.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisDataContainer.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisDataContainer.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisDataContainer.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisDataSlot.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisDataSlot.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisDataSlot.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisDataSlot.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisGrid.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisGrid.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisGrid.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisGrid.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisManager.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisManager.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisManager.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisManager.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisSelector.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisSelector.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisSelector.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisSelector.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisStatistics.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisStatistics.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisStatistics.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisStatistics.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisTask.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTask.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisTask.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTask.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisTaskCfg.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskCfg.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliAnalysisTaskCfg.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskCfg.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliXMLParser.cxx [moved from ANALYSIS/AliXMLParser.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/AliXMLParser.h [moved from ANALYSIS/AliXMLParser.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIS/CMakeLists.txt [new file with mode: 0644]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/ANALYSIScalibLinkDef.h [moved from ANALYSIS/ANALYSIScalibLinkDef.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskAddObject.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskAddObject.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskAddObject.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskAddObject.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskCopyESD.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskCopyESD.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskCopyESD.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskCopyESD.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilter.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilter.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilter.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilter.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilterFriend.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilterFriend.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilterFriend.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilterFriend.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilterFriendSecond.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilterFriendSecond.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilterFriendSecond.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilterFriendSecond.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilterSteer.cxx [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilterSteer.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliAnalysisTaskFilterSteer.h [moved from ANALYSIS/AliAnalysisTaskFilterSteer.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliFileMerger.cxx [moved from ANALYSIS/AliFileMerger.cxx with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/AliFileMerger.h [moved from ANALYSIS/AliFileMerger.h with 100% similarity]
ANALYSIS/ANALYSIScalib/CMakeLists.txt [new file with mode: 0644]
CMakeLists.txt