Migration of PWG2/FEMTOSCOPY to PWGCF/FEMTOSCOPY
authorakisiel <akisiel@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 30 Jan 2012 16:35:12 +0000 (16:35 +0000)
committerakisiel <akisiel@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 30 Jan 2012 16:35:12 +0000 (16:35 +0000)
commit76ce4b5bf0c39239721712c4cc2f23151ba6e9f4
treecc22c5ea71adf862d55fc24236790ad728c503fd
parent254c6c8af74220fc46c2e15c8cd2fef33ff7af7e
Migration of PWG2/FEMTOSCOPY to PWGCF/FEMTOSCOPY
280 files changed:
PWGCF/CMakelibPWGCFFEMTOSCOPYAOD.pkg [new file with mode: 0644]
PWGCF/CMakelibPWGCFfemtoscopy.pkg [new file with mode: 0644]
PWGCF/CMakelibPWGCFfemtoscopyUser.pkg [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliAnalysisTaskFemto.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliAnalysisTaskFemto.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAODTrackCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAODTrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAnalysis.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAnalysisAzimuthal.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAnalysisAzimuthal.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAnalysisCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAnalysisReactionPlane.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoAnalysisReactionPlane.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBPLCMS3DCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBPLCMS3DCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBasicEventCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBasicEventCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBasicTrackCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoBasicTrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctn3DLCMSSym.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctn3DLCMSSym.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctn3DSpherical.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctn3DSpherical.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctnCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctnNonIdDR.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCorrFctnNonIdDR.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCoulomb.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCoulomb.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitor.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitor.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventMult.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventMult.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventVertex.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorEventVertex.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorHandler.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorHandler.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticlePID.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticlePID.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticleVertPos.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticleVertPos.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticleYPt.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoCutMonitorParticleYPt.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoDummyPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoDummyPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEnumeration.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEvent.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEvent.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventCutEstimators.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventCutEstimators.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReader.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReader.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderAOD.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderAOD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderAODChain.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderAODChain.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESD.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESDChain.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESDChain.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESDChainKine.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderESDChainKine.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderKinematicsChain.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderKinematicsChain.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderStandard.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventReaderStandard.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventWriter.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoEventWriterCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoFsiTools.F [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoFsiWeightLednicky.F [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoHelix.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoHiddenInfo.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoKTPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoKTPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoKink.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoKink.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoKinkCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoKinkCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoLikeSignAnalysis.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoLikeSignAnalysis.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoLikeSignCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoLorentzVector.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoLorentzVectorD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoMCTrackCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoMCTrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoManager.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoManager.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelFreezeOutGenerator.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelFreezeOutGenerator.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelGausLCMSFreezeOutGenerator.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelGausLCMSFreezeOutGenerator.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelGlobalHiddenInfo.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelGlobalHiddenInfo.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelHiddenInfo.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelHiddenInfo.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelManager.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelManager.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelWeightGenerator.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelWeightGenerator.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelWeightGeneratorBasic.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelWeightGeneratorBasic.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelWeightGeneratorLednicky.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoModelWeightGeneratorLednicky.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPair.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPair.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoParticle.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoParticle.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoParticleCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoParticleCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPicoEvent.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPicoEvent.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPicoEventCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPicoEventCollectionVector.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPicoEventCollectionVectorHideAway.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoPicoEventCollectionVectorHideAway.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoQinvCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoQinvCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoSimpleAnalysis.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoSimpleAnalysis.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoString.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoThreeVector.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoThreeVectorD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTrack.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTrack.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTrackCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoTypes.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0Collection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoV0Cut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoVector.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoVertexAnalysis.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoVertexAnalysis.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoVertexMultAnalysis.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoVertexMultAnalysis.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoXi.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoXi.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoXiCollection.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFemtoXiCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmHelix.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmHelix.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmHelixD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmLorentzVector.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmLorentzVectorD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmPhysicalHelix.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmPhysicalHelix.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmPhysicalHelixD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmThreeVector.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmThreeVectorD.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliFmThreeVectorF.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliTwoTrackRes.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/AliTwoTrackRes.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/PhysicalConstants.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/SystemOfUnits.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/TpcLocalTransform.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/TpcLocalTransform.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemto/phys_constants.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoBPLCMS3DCorrFctnEMCIC.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoBPLCMS3DCorrFctnEMCIC.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoChi2CorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoChi2CorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctn3DSphericalEMCIC.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctn3DSphericalEMCIC.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnDEtaDPhi.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnDEtaDPhi.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnDirectYlm.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnDirectYlm.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnGammaMonitor.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnGammaMonitor.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnTPCNcls.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCorrFctnTPCNcls.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticleEtCorr.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticleEtCorr.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticleMomRes.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticleMomRes.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticlePtPDG.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorParticlePtPDG.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorTrackTPCchiNdof.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorTrackTPCchiNdof.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorTrackTPCncls.cxx [new file with mode: 0755]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoCutMonitorTrackTPCncls.h [new file with mode: 0755]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoESDTrackCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoESDTrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoEventReaderESDKine.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoEventReaderESDKine.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelAllHiddenInfo.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelAllHiddenInfo.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelBPLCMSCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelBPLCMSCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctn3DLCMSSpherical.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctn3DLCMSSpherical.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctn3DSpherical.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctn3DSpherical.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnDEtaDPhi.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnDEtaDPhi.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnDirectYlm.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnDirectYlm.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnNonIdDR.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnNonIdDR.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnSource.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnSource.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnTrueQ.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelCorrFctnTrueQ.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelGausRinvFreezeOutGenerator.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoModelGausRinvFreezeOutGenerator.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutAntiGamma.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutAntiGamma.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutPt.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutPt.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutRadialDistance.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoPairCutRadialDistance.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQAEventCut.cxx [new file with mode: 0755]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQAEventCut.h [new file with mode: 0755]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQATrackCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQATrackCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQinvCorrFctnEMCIC.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoQinvCorrFctnEMCIC.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityKTPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityKTPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityQAPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityQAPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityTPCEntranceSepPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityTPCEntranceSepPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityTPCEntranceSepQAPairCut.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoShareQualityTPCEntranceSepQAPairCut.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoTPCInnerCorrFctn.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoTPCInnerCorrFctn.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoYlm.cxx [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/AliFemtoUser/AliFemtoYlm.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/AliFemto.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/AliFemto.tex [new file with mode: 0755]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/AliFemtoTitle.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/Analysis.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/ExampleMacro1.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/ExampleMacro2.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/ExampleMacro3.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/ExampleMacro4.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/ExampleMacro5.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/Documentation/TopLevelUML.pdf [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/AddTaskFemto.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Batch/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Batch/runBatch.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/BatchMC/runBatch.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Local/AliFemtoSplittingMergingQA.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Local/runLocal.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Proof/runProof.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/AddTaskFemto.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/DEtaDPhi/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/DEtaDPhiKaons/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/DEtaDPhiNoPID/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/DataTrain1/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/PWG2FemtoExercise1/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/PWG2FemtoExercise1/runBatch.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/PWG2FemtoExercise1/runLocal.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/PWG2Train2/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/PWG2TrainLHC10a6/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/PionsFemtoscopy/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/ProtonFemtoscopy/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/ProtonFemtoscopy/runBatch.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/Train3/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/TwoTrackQA/ConfigFemtoAnalysis.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/TwoTrackQA/ConfigFemtoAnalysisCentral.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/FEMTOSCOPY/macros/Train/TwoTrackQA/FemtoQAPlots.C [new file with mode: 0644]
PWGCF/PWGCFFEMTOSCOPYAODLinkDef.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/PWGCFfemtoscopyLinkDef.h [new file with mode: 0644]
PWGCF/PWGCFfemtoscopyUserLinkDef.h [new file with mode: 0644]