adding TPCFitMap to the AODtrack
authorkleinb <kleinb@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Tue, 13 Dec 2011 19:32:02 +0000 (19:32 +0000)
committerkleinb <kleinb@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Tue, 13 Dec 2011 19:32:02 +0000 (19:32 +0000)
commitbcabd0e47728b84bd22a7e741bc726801c8413e3
tree827b8383aa357d8c7ed566f91ea33adc498a104b
parentb78b741fe159ca240624491815b59fd3c73b0a64
adding TPCFitMap to the AODtrack
ANALYSIS/AliAnalysisTaskESDfilter.cxx
STEER/AOD/AliAODTrack.cxx
STEER/AOD/AliAODTrack.h