Time calculation improved
authorcheynis <cheynis@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Wed, 22 Nov 2006 11:46:40 +0000 (11:46 +0000)
committercheynis <cheynis@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Wed, 22 Nov 2006 11:46:40 +0000 (11:46 +0000)
commitc299dbe46b6a13c093ab192a8558e2c98f20b9d1
treef138ee8b9f538bbeabe20caf8de4e48629f2c10b
parent8f03aedebee8a5589837860e08dc3dd4d8f9977b
Time calculation improved
VZERO/AliVZERODigitizer.cxx
VZERO/AliVZEROTrigger.cxx