Updates EvtGen Code
authormorsch <andreas.morsch@cern.ch>
Wed, 28 May 2014 07:22:23 +0000 (09:22 +0200)
committermorsch <andreas.morsch@cern.ch>
Wed, 28 May 2014 07:22:23 +0000 (09:22 +0200)
Fiorella Fionda
Giuseppe Bruno

797 files changed:
TEvtGen/AliDecayerEvtGen.cxx
TEvtGen/AliDecayerEvtGen.h
TEvtGen/CMakelibEvtGen.pkg
TEvtGen/CMakelibEvtGenBase.pkg [deleted file]
TEvtGen/CMakelibEvtGenExternal.pkg [new file with mode: 0644]
TEvtGen/CMakelibEvtGenModels.pkg [deleted file]
TEvtGen/CMakelibHepMC.pkg [new file with mode: 0644]
TEvtGen/CMakelibPhotos.pkg [new file with mode: 0644]
TEvtGen/CMakelibTEvtGen.pkg
TEvtGen/CMakelibTauola.pkg [new file with mode: 0644]
TEvtGen/CMakelibphotos.pkg [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/DECAY.DEC
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/BTOELE.DEC
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/BTOELEold.DEC [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/BTOJPSI.DEC
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/BTOJPSITOELE.DEC
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/BTOJPSITOMU.DEC
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/PSI2STOMU.DEC [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/UPSILONTO2SMU.DEC [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGen/DecayTable/UPSILONTOMU.DEC [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGen/EvtCheckDecays.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/EvtCheckDecays.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/EvtGen.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGen/EvtGen.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/EvtGen.hh
TEvtGen/EvtGen/EvtGenLinkDef.h [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/Makefile [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/config.mk [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/decay.evt [deleted file]
TEvtGen/EvtGen/evt.pdl
TEvtGen/EvtGenBase/Evt3Rank3C.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/Evt3Rank3C.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/Evt3Rank3C.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAbsBinning.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAbsLineShape.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAbsLineShape.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAbsLineShape.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAbsRadCorr.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmpAmpPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmpIndex.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmpIndex.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmpPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmpSubIndex.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmpSubIndex.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmplitude.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtAmplitudeSum.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCGCoefSingle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCGCoefSingle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCPUtil.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCPUtil.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCPUtil.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtComplex.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtComplex.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtConst.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtConst.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCyclic3.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCyclic3.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtCyclic3.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzCoord.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzCoord.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzCoord.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzPlot.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzPlot.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzPlot.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzPoint.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzPoint.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzPoint.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzReso.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzReso.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDalitzReso.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayBase.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayBase.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayBase.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayIncoherent.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayIncoherent.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayMode.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayMode.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayMode.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayParm.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayParm.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayProb.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayProb.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayTable.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayTable.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDecayTable.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiLog.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiLog.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiLog.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiracParticle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiracParticle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiracSpinor.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiracSpinor.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtDiracSpinor.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtEvalHelAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtEvalHelAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtExtGeneratorCommandsTable.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtExtGeneratorCommandsTable.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtFlatAmp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtFlatLineShape.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtFlatLineShape.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtFlatte.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtFlatte.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGammaMatrix.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGammaMatrix.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGammaMatrix.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGenBaseLinkDef.h [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGenBaseLinkDefOLD.h [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGenKine.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtGenKine.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtHepMCEvent.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtHepMCEvent.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtHighSpinParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtHighSpinParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtId.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtId.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtId.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIdSet.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtIdSet.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIncoherentMixing.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIncoherentMixing.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtKine.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtKine.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtLASSAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtLASSAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtLASSAmp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMBreitWigner.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtMBreitWigner.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMHelAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtMHelAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMNode.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtMNode.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMParticle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMParticle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMParticle.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMRes.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtMRes.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMTree.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtMTree.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMTrivialLS.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMTrivialLS.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMTrivialLS.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMacros.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtManyDeltaFuncLineShape.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtManyDeltaFuncLineShape.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMassAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMassAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMassAmp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMatrix.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtModel.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtModel.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtModelAlias.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtModelAlias.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtNeutrinoParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtNeutrinoParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtNonresonantAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtNonresonantAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtOrthogVector.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtOrthogVector.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPDL.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPDL.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPDL.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParser.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtParser.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParserXml.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParserXml.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPartProp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPartProp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPartProp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticle.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleDecay.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleDecay.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleDecayList.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleDecayList.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleDecayList.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleFactory.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtParticleFactory.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPatches.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPdf.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPdfMax.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPdfSum.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPhotonParticle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPhotonParticle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPhotonParticle.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPoint1D.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPoint1D.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPoint1D.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPointPred.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPredGen.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropFlatte.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropFlatte.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPropagator.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmpSmpResolution.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtPto3PAmpSmpResolution.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRadCorr.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtRadCorr.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRanFor.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRanFor.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRandom.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtRandom.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRandomEngine.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRanf.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRanf.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRaritaSchwinger.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtRaritaSchwinger.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRaritaSchwingerParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtRaritaSchwingerParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtReport.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtReport.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtResonance.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtResonance.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtResonance2.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtResonance2.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtScalarParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtScalarParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSecondary.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtSecondary.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicFF.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicScalarAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicScalarAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicTensorAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicTensorAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicVectorAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSemiLeptonicVectorAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSpinAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSpinAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSpinDensity.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSpinDensity.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSpinType.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtSpinType.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtStdHep.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtStdHep.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtStdlibRandomEngine.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtStreamAdapter.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtStreamInputIterator.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtStringParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtStringParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtSymTable.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtSymTable.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensor3C.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensor3C.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensor3C.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensor4C.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensor4C.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensor4C.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensorParticle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTensorParticle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtValError.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtValError.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtValError.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector3C.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector3C.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector3C.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector3R.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector3R.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector4C.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector4C.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector4R.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector4R.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVector4R.hh
TEvtGen/EvtGenBase/EvtVectorParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtVectorParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtdFunction.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenBase/EvtdFunction.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtdFunctionSingle.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenBase/EvtdFunctionSingle.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenBase/cambiaNome.C [deleted file]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtExternalGenFactory.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtExternalGenFactory.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtExternalGenList.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtExternalGenList.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPHOTOS.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPHOTOS.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPhotosEngine.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPhotosEngine.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythia.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythia.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythia6CommandConverter.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythia6CommandConverter.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythiaEngine.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythiaEngine.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtPythiaRandom.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtTauola.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtTauola.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtTauolaEngine.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenExternal/EvtTauolaEngine.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtAbsExternalGen.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBBScalar.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBBScalar.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBBScalar.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBCVFF.cpp [new file with mode: 0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBCVFF.hh [new file with mode: 0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBHadronic.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBHadronic.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo3pi.F
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo3pi.inc [changed mode: 0644->0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo3piCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo3piCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo3piMPP.F
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo3piP00.F
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo4piCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBTo4piCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToDDalitzCPK.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToDDalitzCPK.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToKpipi.F
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToKpipiCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToKpipiCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToPlnuBK.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToPlnuBK.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToVlnuBall.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToVlnuBall.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBaryonPCR.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBaryonPCR.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBaryonPCRFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBaryonPCRFF.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcBsNPi.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcBsNPi.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcBsStarNPi.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcBsStarNPi.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcPsiNPi.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcPsiNPi.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcToNPi.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcToNPi.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcVMuNu.cpp [new file with mode: 0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcVMuNu.hh [new file with mode: 0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcVNpi.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBcVNpi.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBsquark.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBsquark.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoKD3P.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoKD3P.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoKD3P.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoKpiCPiso.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoKpiCPiso.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsEtap.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsEtap.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgamma.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgamma.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAbsModel.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAbsModel.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAliGreub.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAliGreub.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFermiUtil.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFermiUtil.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFixedMass.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFixedMass.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFlatEnergy.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFlatEnergy.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaKagan.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaKagan.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaRootFinder.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsgammaRootFinder.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsll.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsll.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsllUtil.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtBtoXsllUtil.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtCBTo3piMPP.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtCBTo3piMPP.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtCBTo3piP00.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtCBTo3piP00.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtD0gammaDalitz.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtD0gammaDalitz.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtDDalitz.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtDDalitz.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtDMix.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtDMix.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtDalitzDecayInfo.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtDalitzTable.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtDalitzTable.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtEta2MuMuGamma.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtEta2MuMuGamma.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtEtaDalitz.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtEtaDalitz.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtFlatQ2.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtFlatQ2.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtGenModelsLinkDef.h [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtGenModelsLinkDefOLD.h [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtGenericDalitz.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtGenericDalitz.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtGoityRoberts.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtGoityRoberts.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET2.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET2.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET2FF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET2FF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQET2FF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQETFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQETFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHQETFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHelAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtHelAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHypNonLepton.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtHypNonLepton.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW2.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW2.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW2FF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW2FF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGW2FF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGWFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGWFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtISGWFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtIntervalDecayAmp.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgAbsFunction.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgAbsFunction.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgAbsIntegrator.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgAbsIntegrator.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgFourCoeffFcn.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgFourCoeffFcn.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgFunction.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgFunction.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgFunction.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgPtrFunction.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgPtrFunction.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgSimpsonIntegrator.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgSimpsonIntegrator.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgThreeCoeffFcn.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgThreeCoeffFcn.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgTwoCoeffFcn.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtItgTwoCoeffFcn.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJetSet.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJetSet.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJetSetCDF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJetSetCDF.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJetSetCDFInit.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJetSetInit.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJscont.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJscont.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJscontCDF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtJscontCDF.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKKLambdaC.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtKKLambdaC.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKstarnunu.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKstarnunu.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKstarstargamma.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtKstarstargamma.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLNuGamma.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLNuGamma.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLambdaB2LambdaV.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLambdaB2LambdaV.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLb2Lll.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLb2Lll.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtLb2Lll.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtMelikhov.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtMelikhov.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtMelikhovFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtMelikhovFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtMelikhovFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtModelReg.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtModelReg.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtModelReg.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtMultibody.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtMultibody.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtNoRadCorr.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtOmegaDalitz.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtOmegaDalitz.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPFermi.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtPFermi.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPHOTOS.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPHOTOS.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPVVCPLH.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPVVCPLH.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPartWave.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtPartWave.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPhiDalitz.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtPhiDalitz.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPhsp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtPhsp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPi0Dalitz.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPi0Dalitz.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPropSLPole.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPropSLPole.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPto3P.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPto3P.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPto3P.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPyGaGa.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPyGaGa.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPycont.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPycont.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPythia.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtPythia.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLBKPole.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLBKPole.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLN.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLN.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLPole.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLPole.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLPoleFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLPoleFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSLPoleFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSDCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSDCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSDCP.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSD_DirectCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSD_DirectCP.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCP.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCPT.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCPT.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCPpng.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSSSCPpng.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSTS.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSTS.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSTSCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSTSCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSTSCP.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVP.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVPCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVPCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVPCP.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVPHelAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVPHelAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVS.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVS.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCP.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCPLH.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCPLH.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCPiso.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSCPiso.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSNONCPEIGEN.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVSNONCPEIGEN.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVCP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVCP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVCP.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVCPLH.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVCPLH.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSingleParticle.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSingleParticle.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtSll.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtSll.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTSS.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtTSS.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTVP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTVP.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTVSPwave.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTVSPwave.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTVSPwave.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTauHadnu.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTauHadnu.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTauScalarnu.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtTauScalarnu.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTauVectornu.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtTauVectornu.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtTaulnunu.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtTaulnunu.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVPHOtoV.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVPHOtoV.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVPHOtoVISR.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVPHOtoVISR.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVPHOtoVISRHi.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVPHOtoVISRHi.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSPPwave.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSPPwave.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSS.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSS.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSSMix.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSSMix.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVSSMix.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVP.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVP.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVPIPI_WEIGHTED.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVPIPI_WEIGHTED.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVSPwave.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVSPwave.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVpipi.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVVpipi.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVectorIsr.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVectorIsr.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVll.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVll.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVtoSll.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVtoSll.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVub.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVub.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubAC.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubAC.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubAC.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubBLNP.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubBLNP.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubBLNPHybrid.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubBLNPHybrid.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubHybrid.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubHybrid.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubNLO.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubNLO.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubNLO.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubdGamma.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtVubdGamma.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtWilsonCoefficients.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtWilsonCoefficients.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtWilsonCoeficients.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtWilsonCoeficients.hh [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtWnPi.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtWnPi.hh [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtXPsiGamma.cpp [new file with mode: 0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtXPsiGamma.hh [new file with mode: 0755]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtY3SToY1SpipiMoxhay.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtY3SToY1SpipiMoxhay.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtYmSToYnSpipiCLEO.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtYmSToYnSpipiCLEO.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAli.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAli.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAliFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAliFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllAmp.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllBall.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllBall.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllBallFF.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllBallFF.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllFF.hh
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllScalarAmp.cpp [moved from TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllScalarAmp.cxx with 100% similarity]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllVectorAmp.cpp [new file with mode: 0644]
TEvtGen/EvtGenModels/EvtbTosllVectorAmp.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/Makefile [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/Pythia.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/begevtgenget.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/begevtgengetx.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/begevtgenstore.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/begevtgenstorex.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/continuum.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/continuumCDF.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/jetset1.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/jetset7410CDF.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/jetsetCDF.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/jetsetcont.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/pykcut.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/pytime.F [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/rly.cxx [deleted file]
TEvtGen/EvtGenModels/stdhep.inc [changed mode: 0644->0755]
TEvtGen/HepMC/CompareGenEvent.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/CompareGenEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Flow.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Flow.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenCrossSection.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenCrossSection.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenEvent.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenEventStreamIO.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenParticle.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenRanges.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenRanges.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenVertex.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/GenVertex.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HEPEVT_Wrapper.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HEPEVT_Wrapper.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HeavyIon.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HeavyIon.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HepMCDefs.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HerwigWrapper.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/HerwigWrapper.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_AsciiParticles.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_AsciiParticles.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_BaseClass.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_Exception.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_GenEvent.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_GenEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_HEPEVT.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_HEPEVT.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_HERWIG.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IO_HERWIG.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/IteratorRange.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/PdfInfo.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/PdfInfo.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Polarization.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Polarization.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/PythiaWrapper.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/PythiaWrapper6_4.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/PythiaWrapper6_4_WIN32.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/SearchVector.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/SearchVector.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/SimpleVector.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/SimpleVector.icc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/StreamHelpers.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/StreamHelpers.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/StreamInfo.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/StreamInfo.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/TempParticleMap.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Units.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Units.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/Version.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/WeightContainer.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/WeightContainer.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/enable_if.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/filterEvent.cc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/HepMC/is_arithmetic.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/PHOTOS/CMakeLists.txt [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/CMake_libPHOTOS.txt [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/module.mk [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phcork.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phint.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phint1.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phlupa.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoan1.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoan2.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phobo3.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phobos.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phocha.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phochk.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phocin.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phocor.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phodo.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoene.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoerr.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phofac.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoin.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoinf.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoini.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phomak.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phooma.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoout.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phopre.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoran.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phorep.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phorin.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoro2.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phoro3.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phospi.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/photos.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/photos_get.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/photos_make.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/photos_set.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/photri.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/photwo.F [deleted file]
TEvtGen/PHOTOS/phtype.F [deleted file]
TEvtGen/Photos/Log.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/Log.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PH_HEPEVT_Interface.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PH_HEPEVT_Interface.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/Photos.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/Photos.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosBranch.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosBranch.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosDebugRandom.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosDebugRandom.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosEvent.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHEPEVTEvent.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHEPEVTEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHEPEVTParticle.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHEPEVTParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHepMCEvent.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHepMCEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHepMCParticle.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosHepMCParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosParticle.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosRandom.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosRandom.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosUtilities.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/PhotosUtilities.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/f_Init.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/forW-MEc.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/forW-MEc.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/forZ-MEc.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/forZ-MEc.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Photos/photosC.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/README.txt
TEvtGen/Tauola/DecayList.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/DecayList.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/Log.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/Log.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/Plots.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/Plots.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/Tauola.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/Tauola.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaEvent.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHEPEVTEvent.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHEPEVTEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHEPEVTParticle.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHEPEVTParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHepMCEvent.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHepMCEvent.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHepMCParticle.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaHepMCParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaParticle.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaParticle.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaParticlePair.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/TauolaParticlePair.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_Decay.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_Decay.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_FilHep.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_FilHep.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_Init.cxx [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_Init.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/f_Variables.h [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/curr_cleo.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/f3pi.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/formf.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/README [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/funct_declar.inc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/parameter.inc [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_3pi/f3pi_rcht.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_3pi/funct_3pi.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/FA1RCHL.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/ffwid3pi.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/funct_rpt.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/gaus_integr.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/gfact.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/initA1Tab.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/initA1TabKKpi.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/value_parameter.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/wid_a1_fit.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/wid_a1_fitKKpi.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/new-currents/other-currents/frho_pi_belle.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/pkorb.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola-fortran/tauola.f [new file with mode: 0644]
TEvtGen/Tauola/tauola_extras.f [new file with mode: 0644]

index 72968d2..b2a4bd6 100644 (file)
 
 #include "EvtGenBase/EvtStdHep.hh"
 #include "EvtGenBase/EvtRandomEngine.hh"
+#include "EvtGenBase/EvtStdlibRandomEngine.hh" 
 #include "EvtGen/EvtGen.hh"
 #include "EvtGenBase/EvtParticle.hh"
 #include "EvtGenBase/EvtPDL.hh"
 #include "EvtGenBase/EvtParticleFactory.hh"
 #include "AliDecayerEvtGen.h"
+#include "EvtGenExternal/EvtExternalGenList.hh"
+#include "EvtGenBase/EvtAbsRadCorr.hh"
 #include "AliLog.h"
 
 ClassImp(AliDecayerEvtGen)
 //____________________________________________________________
 AliDecayerEvtGen::AliDecayerEvtGen():
   fRandomEngine(0x0),
+  fRadCorrEngine(0x0),
   fGenerator(0x0),
   fEvtstdhep(0x0),
   fDecayTablePath(0x0),
@@ -68,6 +72,8 @@ AliDecayerEvtGen::~AliDecayerEvtGen()
   // Destructor
   if(fRandomEngine) {delete fRandomEngine;}
   fRandomEngine = 0;
+  if(fRadCorrEngine) {delete fRadCorrEngine;}
+  fRadCorrEngine = 0;
   if(fGenerator) {delete fGenerator;}
   fGenerator = 0;
   if(fEvtstdhep) {delete fEvtstdhep;}
@@ -89,8 +95,14 @@ void AliDecayerEvtGen::Init()
   AliWarning(" AliDecayerEvtGen already initialized!!!!\n");
   return;
   }
-  fRandomEngine=new EvtNUMRandomEngine();
-  fGenerator=new EvtGen(fDecayTablePath,fParticleTablePath,fRandomEngine);
+  fRandomEngine = new EvtStdlibRandomEngine();
+  std::list<EvtDecayBase*> extraModels;
+
+  EvtExternalGenList genList;
+  fRadCorrEngine = genList.getPhotosModel();
+  extraModels = genList.getListOfModels();
+  
+  fGenerator=new EvtGen(fDecayTablePath,fParticleTablePath,fRandomEngine,fRadCorrEngine,&extraModels);
   }
 //____________________________________________________________
 void AliDecayerEvtGen::Decay(Int_t ipart, TLorentzVector *p)
@@ -106,7 +118,7 @@ void AliDecayerEvtGen::Decay(Int_t ipart, TLorentzVector *p)
   fGenerator->generateDecay(froot_part);
   fEvtstdhep->init();
   froot_part->makeStdHep(*fEvtstdhep);
-  //froot_part->printTree(); //to print the decay chain 
+  froot_part->printTree(); //to print the decay chain 
   froot_part->deleteTree();
   }
 
@@ -194,7 +206,7 @@ void AliDecayerEvtGen::ForceDecay()
   Decay_t decay = fDecay;
   switch(decay)
     {
-     case kAll: 
+     case kAll: // particles decayed "naturally" according to $ALICE_ROOT/TEvtGen/EvtGen/DECAY.DEC
      break;
      case kBJpsiDiElectron:
      SetDecayTablePath(gSystem->ExpandPathName("$ALICE_ROOT/TEvtGen/EvtGen/DecayTable/BTOJPSITOELE.DEC"));
@@ -231,7 +243,7 @@ void AliDecayerEvtGen::ForceDecay()
      case kHadronicDWithout4Bodies:
      case kPhiKK:
      case kOmega:
-     case kLambda:      
+     case kLambda:
      case kNoDecay:
      case kNoDecayHeavy:
      case kNeutralPion:
index c0c61fb..c5da1ed 100644 (file)
@@ -9,11 +9,11 @@
 //  Contact: Giuseppe.Bruno@ba.infn.it  &  Fiorella.Fionda@ba.infn.it    //
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
-
 #include "AliDecayer.h"
 
 class EvtGen;
-class EvtRandomEngine;
+class EvtStdlibRandomEngine;
+class EvtAbsRadCorr;
 class EvtStdHep;
 class TLorentzVector;
 class TClonesArray;
@@ -42,7 +42,8 @@ class AliDecayerEvtGen : public AliDecayer
       {decayer.Copy(*this);return(*this);}
 
   protected:
-  EvtRandomEngine *fRandomEngine;  //!pointer to EvtRandomEngine to generate random number   
+  EvtStdlibRandomEngine *fRandomEngine;  //!pointer to EvtRandomEngine to generate random number   
+  EvtAbsRadCorr *fRadCorrEngine;   //!pointer to EvtGenCorrEngine
   EvtGen *fGenerator;              //!pointer to EvtGen class interface 
   EvtStdHep *fEvtstdhep;           //!pointer to EvtGen common block
   Char_t *fDecayTablePath;         //!pointer to decay table path
index efdb1eb..d2ee5dd 100644 (file)
 # SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
 #--------------------------------------------------------------------------------#
 
-set ( SRCS  EvtGen/EvtGen.cxx EvtGen/EvtCheckDecays.cxx)
+set ( SRCS  EvtGen/EvtGen.cpp 
+EvtGenBase/Evt3Rank3C.cpp
+EvtGenBase/EvtAbsLineShape.cpp
+EvtGenBase/EvtAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtAmpIndex.cpp
+EvtGenBase/EvtAmpSubIndex.cpp
+EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.cpp
+EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.cpp
+EvtGenBase/EvtCGCoefSingle.cpp
+EvtGenBase/EvtComplex.cpp
+EvtGenBase/EvtConst.cpp
+EvtGenBase/EvtCPUtil.cpp
+EvtGenBase/EvtCyclic3.cpp
+EvtGenBase/EvtDalitzCoord.cpp
+EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.cpp
+EvtGenBase/EvtDalitzPlot.cpp
+EvtGenBase/EvtDalitzPoint.cpp
+EvtGenBase/EvtDalitzReso.cpp
+EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayBase.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayIncoherent.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayMode.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayParm.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayProb.cpp
+EvtGenBase/EvtDecayTable.cpp
+EvtGenBase/EvtdFunction.cpp
+EvtGenBase/EvtdFunctionSingle.cpp
+EvtGenBase/EvtDiLog.cpp
+EvtGenBase/EvtDiracParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtDiracSpinor.cpp
+EvtGenBase/EvtEvalHelAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtExtGeneratorCommandsTable.cpp
+EvtGenBase/EvtFlatLineShape.cpp
+EvtGenBase/EvtFlatte.cpp
+EvtGenBase/EvtGammaMatrix.cpp
+EvtGenBase/EvtGenKine.cpp
+EvtGenBase/EvtHepMCEvent.cpp
+EvtGenBase/EvtHighSpinParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtId.cpp
+EvtGenBase/EvtIdSet.cpp
+EvtGenBase/EvtIncoherentMixing.cpp
+EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.cpp
+EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.cpp
+EvtGenBase/EvtKine.cpp
+EvtGenBase/EvtLASSAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtManyDeltaFuncLineShape.cpp
+EvtGenBase/EvtMassAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtMBreitWigner.cpp
+EvtGenBase/EvtMHelAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtMNode.cpp
+EvtGenBase/EvtModelAlias.cpp
+EvtGenBase/EvtModel.cpp
+EvtGenBase/EvtMParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtMRes.cpp
+EvtGenBase/EvtMTree.cpp
+EvtGenBase/EvtMTrivialLS.cpp
+EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.cpp
+EvtGenBase/EvtNeutrinoParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtNonresonantAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtOrthogVector.cpp
+EvtGenBase/EvtParser.cpp
+EvtGenBase/EvtParserXml.cpp
+EvtGenBase/EvtParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtParticleDecay.cpp
+EvtGenBase/EvtParticleDecayList.cpp
+EvtGenBase/EvtParticleFactory.cpp
+EvtGenBase/EvtPartProp.cpp
+EvtGenBase/EvtPDL.cpp
+EvtGenBase/EvtPhotonParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtPoint1D.cpp
+EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.cpp
+EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.cpp
+EvtGenBase/EvtPropFlatte.cpp
+EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.cpp
+EvtGenBase/EvtPto3PAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.cpp
+EvtGenBase/EvtPto3PAmpSmpResolution.cpp
+EvtGenBase/EvtRadCorr.cpp
+EvtGenBase/EvtRandom.cpp
+EvtGenBase/EvtRanf.cpp
+EvtGenBase/EvtRanFor.cpp
+EvtGenBase/EvtRaritaSchwinger.cpp
+EvtGenBase/EvtRaritaSchwingerParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.cpp
+EvtGenBase/EvtReport.cpp
+EvtGenBase/EvtResonance2.cpp
+EvtGenBase/EvtResonance.cpp
+EvtGenBase/EvtScalarParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtSecondary.cpp
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicScalarAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicTensorAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicVectorAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.cpp
+EvtGenBase/EvtSpinAmp.cpp
+EvtGenBase/EvtSpinDensity.cpp
+EvtGenBase/EvtSpinType.cpp
+EvtGenBase/EvtStdHep.cpp
+EvtGenBase/EvtStringParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtSymTable.cpp
+EvtGenBase/EvtTensor3C.cpp
+EvtGenBase/EvtTensor4C.cpp
+EvtGenBase/EvtTensorParticle.cpp
+EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.cpp
+EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.cpp
+EvtGenBase/EvtValError.cpp
+EvtGenBase/EvtVector3C.cpp
+EvtGenBase/EvtVector3R.cpp
+EvtGenBase/EvtVector4C.cpp
+EvtGenBase/EvtVector4R.cpp
+EvtGenBase/EvtVectorParticle.cpp
+EvtGenModels/EvtBaryonPCR.cpp
+EvtGenModels/EvtBaryonPCRFF.cpp
+EvtGenModels/EvtBBScalar.cpp
+EvtGenModels/EvtBcBsNPi.cpp
+EvtGenModels/EvtBcBsStarNPi.cpp
+EvtGenModels/EvtBcPsiNPi.cpp
+EvtGenModels/EvtBcToNPi.cpp
+EvtGenModels/EvtBCVFF.cpp
+EvtGenModels/EvtBcVMuNu.cpp
+EvtGenModels/EvtBcVNpi.cpp
+EvtGenModels/EvtBHadronic.cpp
+EvtGenModels/EvtBsquark.cpp
+EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.cpp
+EvtGenModels/EvtBTo3piCP.cpp
+EvtGenModels/EvtBTo4piCP.cpp
+EvtGenModels/EvtBToDDalitzCPK.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoKD3P.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoKpiCPiso.cpp
+EvtGenModels/EvtBToKpipiCP.cpp
+EvtGenModels/EvtBToPlnuBK.cpp
+EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllAli.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllAliFF.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllAmp.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllBall.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllBallFF.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllScalarAmp.cpp
+EvtGenModels/EvtbTosllVectorAmp.cpp
+EvtGenModels/EvtBToVlnuBall.cpp
+EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsEtap.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAbsModel.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAliGreub.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgamma.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFermiUtil.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFixedMass.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFlatEnergy.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaKagan.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaRootFinder.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsll.cpp
+EvtGenModels/EvtBtoXsllUtil.cpp
+EvtGenModels/EvtCBTo3piMPP.cpp
+EvtGenModels/EvtCBTo3piP00.cpp
+EvtGenModels/EvtD0gammaDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtDalitzTable.cpp
+EvtGenModels/EvtDDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtDMix.cpp
+EvtGenModels/EvtEta2MuMuGamma.cpp
+EvtGenModels/EvtEtaDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtFlatQ2.cpp
+EvtGenModels/EvtGenericDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtGoityRoberts.cpp
+EvtGenModels/EvtHelAmp.cpp
+EvtGenModels/EvtHQET2.cpp
+EvtGenModels/EvtHQET2FF.cpp
+EvtGenModels/EvtHQET.cpp
+EvtGenModels/EvtHQETFF.cpp
+EvtGenModels/EvtHypNonLepton.cpp
+EvtGenModels/EvtISGW2.cpp
+EvtGenModels/EvtISGW2FF.cpp
+EvtGenModels/EvtISGW.cpp
+EvtGenModels/EvtISGWFF.cpp
+EvtGenModels/EvtItgAbsFunction.cpp
+EvtGenModels/EvtItgAbsIntegrator.cpp
+EvtGenModels/EvtItgFourCoeffFcn.cpp
+EvtGenModels/EvtItgFunction.cpp
+EvtGenModels/EvtItgPtrFunction.cpp
+EvtGenModels/EvtItgSimpsonIntegrator.cpp
+EvtGenModels/EvtItgThreeCoeffFcn.cpp
+EvtGenModels/EvtItgTwoCoeffFcn.cpp
+EvtGenModels/EvtKKLambdaC.cpp
+EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.cpp
+EvtGenModels/EvtKstarnunu.cpp
+EvtGenModels/EvtKstarstargamma.cpp
+EvtGenModels/EvtLambdaB2LambdaV.cpp
+EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.cpp
+EvtGenModels/EvtLb2Lll.cpp
+EvtGenModels/EvtLNuGamma.cpp
+EvtGenModels/EvtMelikhov.cpp
+EvtGenModels/EvtMelikhovFF.cpp
+EvtGenModels/EvtModelReg.cpp
+EvtGenModels/EvtMultibody.cpp
+EvtGenModels/EvtOmegaDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtPartWave.cpp
+EvtGenModels/EvtPFermi.cpp
+EvtGenModels/EvtPhiDalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtPhsp.cpp
+EvtGenModels/EvtPi0Dalitz.cpp
+EvtGenModels/EvtPropSLPole.cpp
+EvtGenModels/EvtPto3P.cpp
+EvtGenModels/EvtPVVCPLH.cpp
+EvtGenModels/EvtSingleParticle.cpp
+EvtGenModels/EvtSLBKPole.cpp
+EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.cpp
+EvtGenModels/EvtSll.cpp
+EvtGenModels/EvtSLN.cpp
+EvtGenModels/EvtSLPole.cpp
+EvtGenModels/EvtSLPoleFF.cpp
+EvtGenModels/EvtSSDCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSSD_DirectCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSSSCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSSSCPpng.cpp
+EvtGenModels/EvtSSSCPT.cpp
+EvtGenModels/EvtSTSCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSTS.cpp
+EvtGenModels/EvtSVPCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSVP.cpp
+EvtGenModels/EvtSVPHelAmp.cpp
+EvtGenModels/EvtSVSCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSVSCPiso.cpp
+EvtGenModels/EvtSVSCPLH.cpp
+EvtGenModels/EvtSVS.cpp
+EvtGenModels/EvtSVSNONCPEIGEN.cpp
+EvtGenModels/EvtSVVCP.cpp
+EvtGenModels/EvtSVVCPLH.cpp
+EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.cpp
+EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.cpp
+EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.cpp
+EvtGenModels/EvtTauHadnu.cpp
+EvtGenModels/EvtTaulnunu.cpp
+EvtGenModels/EvtTauScalarnu.cpp
+EvtGenModels/EvtTauVectornu.cpp
+EvtGenModels/EvtTSS.cpp
+EvtGenModels/EvtTVP.cpp
+EvtGenModels/EvtTVSPwave.cpp
+EvtGenModels/EvtVectorIsr.cpp
+EvtGenModels/EvtVll.cpp
+EvtGenModels/EvtVPHOtoV.cpp
+EvtGenModels/EvtVPHOtoVISR.cpp
+EvtGenModels/EvtVPHOtoVISRHi.cpp
+EvtGenModels/EvtVSPPwave.cpp
+EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.cpp
+EvtGenModels/EvtVSS.cpp
+EvtGenModels/EvtVSSMix.cpp
+EvtGenModels/EvtVtoSll.cpp
+EvtGenModels/EvtVubAC.cpp
+EvtGenModels/EvtVubBLNP.cpp
+EvtGenModels/EvtVubBLNPHybrid.cpp
+EvtGenModels/EvtVub.cpp
+EvtGenModels/EvtVubdGamma.cpp
+EvtGenModels/EvtVubHybrid.cpp
+EvtGenModels/EvtVubNLO.cpp
+EvtGenModels/EvtVVP.cpp
+EvtGenModels/EvtVVpipi.cpp
+EvtGenModels/EvtVVPIPI_WEIGHTED.cpp
+EvtGenModels/EvtVVSPwave.cpp
+EvtGenModels/EvtWilsonCoefficients.cpp
+EvtGenModels/EvtWnPi.cpp
+EvtGenModels/EvtXPsiGamma.cpp
+EvtGenModels/EvtY3SToY1SpipiMoxhay.cpp
+EvtGenModels/EvtYmSToYnSpipiCLEO.cpp )
+
+set ( FSRCS
+EvtGenModels/EvtBTo3pi.F EvtGenModels/EvtBToKpipi.F EvtGenModels/EvtBTo3piMPP.F  EvtGenModels/EvtLi2Spence.F EvtGenModels/EvtBTo3piP00.F )
+
+
+set ( HDRS EvtGen/EvtGen.hh
+EvtGenBase/Evt3Rank3C.hh
+EvtGenBase/EvtAbsBinning.hh
+EvtGenBase/EvtAbsLineShape.hh
+EvtGenBase/EvtAbsRadCorr.hh
+EvtGenBase/EvtAmpAmpPdf.hh
+EvtGenBase/EvtAmpFactory.hh
+EvtGenBase/EvtAmp.hh
+EvtGenBase/EvtAmpIndex.hh
+EvtGenBase/EvtAmplitude.hh
+EvtGenBase/EvtAmplitudeSum.hh
+EvtGenBase/EvtAmpPdf.hh
+EvtGenBase/EvtAmpSubIndex.hh
+EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.hh
+EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.hh
+EvtGenBase/EvtCGCoefSingle.hh
+EvtGenBase/EvtComplex.hh
+EvtGenBase/EvtConst.hh
+EvtGenBase/EvtCPUtil.hh
+EvtGenBase/EvtCyclic3.hh
+EvtGenBase/EvtDalitzCoord.hh
+EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.hh
+EvtGenBase/EvtDalitzPlot.hh
+EvtGenBase/EvtDalitzPoint.hh
+EvtGenBase/EvtDalitzReso.hh
+EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.hh
+EvtGenBase/EvtDecayAmp.hh
+EvtGenBase/EvtDecayBase.hh
+EvtGenBase/EvtDecayIncoherent.hh
+EvtGenBase/EvtDecayMode.hh
+EvtGenBase/EvtDecayParm.hh
+EvtGenBase/EvtDecayProb.hh
+EvtGenBase/EvtDecayTable.hh
+EvtGenBase/EvtdFunction.hh
+EvtGenBase/EvtdFunctionSingle.hh
+EvtGenBase/EvtDiLog.hh
+EvtGenBase/EvtDiracParticle.hh
+EvtGenBase/EvtDiracSpinor.hh
+EvtGenBase/EvtEvalHelAmp.hh
+EvtGenBase/EvtExtGeneratorCommandsTable.hh
+EvtGenBase/EvtFlatAmp.hh
+EvtGenBase/EvtFlatLineShape.hh
+EvtGenBase/EvtFlatte.hh
+EvtGenBase/EvtGammaMatrix.hh
+EvtGenBase/EvtGenKine.hh
+EvtGenBase/EvtHepMCEvent.hh
+EvtGenBase/EvtHighSpinParticle.hh
+EvtGenBase/EvtId.hh
+EvtGenBase/EvtIdSet.hh
+EvtGenBase/EvtIncoherentMixing.hh
+EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.hh
+EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.hh
+EvtGenBase/EvtKine.hh
+EvtGenBase/EvtLASSAmp.hh
+EvtGenBase/EvtMacros.hh
+EvtGenBase/EvtManyDeltaFuncLineShape.hh
+EvtGenBase/EvtMassAmp.hh
+EvtGenBase/EvtMatrix.hh
+EvtGenBase/EvtMBreitWigner.hh
+EvtGenBase/EvtMHelAmp.hh
+EvtGenBase/EvtMNode.hh
+EvtGenBase/EvtModelAlias.hh
+EvtGenBase/EvtModel.hh
+EvtGenBase/EvtMParticle.hh
+EvtGenBase/EvtMRes.hh
+EvtGenBase/EvtMTree.hh
+EvtGenBase/EvtMTrivialLS.hh
+EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.hh
+EvtGenBase/EvtNeutrinoParticle.hh
+EvtGenBase/EvtNonresonantAmp.hh
+EvtGenBase/EvtOrthogVector.hh
+EvtGenBase/EvtParser.hh
+EvtGenBase/EvtParserXml.hh
+EvtGenBase/EvtParticleDecay.hh
+EvtGenBase/EvtParticleDecayList.hh
+EvtGenBase/EvtParticleFactory.hh
+EvtGenBase/EvtParticle.hh
+EvtGenBase/EvtPartProp.hh
+EvtGenBase/EvtPatches.hh
+EvtGenBase/EvtPdf.hh
+EvtGenBase/EvtPdfMax.hh
+EvtGenBase/EvtPdfSum.hh
+EvtGenBase/EvtPDL.hh
+EvtGenBase/EvtPhotonParticle.hh
+EvtGenBase/EvtPoint1D.hh
+EvtGenBase/EvtPointPred.hh
+EvtGenBase/EvtPredGen.hh
+EvtGenBase/EvtPropagator.hh
+EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.hh
+EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.hh
+EvtGenBase/EvtPropFlatte.hh
+EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.hh
+EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.hh
+EvtGenBase/EvtPto3PAmp.hh
+EvtGenBase/EvtPto3PAmpSmpResolution.hh
+EvtGenBase/EvtRadCorr.hh
+EvtGenBase/EvtRandomEngine.hh
+EvtGenBase/EvtRandom.hh
+EvtGenBase/EvtRaritaSchwinger.hh
+EvtGenBase/EvtRaritaSchwingerParticle.hh
+EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.hh
+EvtGenBase/EvtReport.hh
+EvtGenBase/EvtResonance2.hh
+EvtGenBase/EvtResonance.hh
+EvtGenBase/EvtScalarParticle.hh
+EvtGenBase/EvtSecondary.hh
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.hh
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.hh
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicFF.hh
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicScalarAmp.hh
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicTensorAmp.hh
+EvtGenBase/EvtSemiLeptonicVectorAmp.hh
+EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.hh
+EvtGenBase/EvtSpinAmp.hh
+EvtGenBase/EvtSpinDensity.hh
+EvtGenBase/EvtSpinType.hh
+EvtGenBase/EvtStatus.hh
+EvtGenBase/EvtStdHep.hh
+EvtGenBase/EvtStdlibRandomEngine.hh
+EvtGenBase/EvtStreamAdapter.hh
+EvtGenBase/EvtStreamInputIterator.hh
+EvtGenBase/EvtStringHash.hh
+EvtGenBase/EvtStringParticle.hh
+EvtGenBase/EvtSymTable.hh
+EvtGenBase/EvtTensor3C.hh
+EvtGenBase/EvtTensor4C.hh
+EvtGenBase/EvtTensorParticle.hh
+EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.hh
+EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.hh
+EvtGenBase/EvtValError.hh
+EvtGenBase/EvtVector3C.hh
+EvtGenBase/EvtVector3R.hh
+EvtGenBase/EvtVector4C.hh
+EvtGenBase/EvtVector4R.hh
+EvtGenBase/EvtVectorParticle.hh
+EvtGenModels/EvtAbsExternalGen.hh
+EvtGenModels/EvtBaryonPCRFF.hh
+EvtGenModels/EvtBaryonPCR.hh
+EvtGenModels/EvtBBScalar.hh
+EvtGenModels/EvtBcBsNPi.hh
+EvtGenModels/EvtBcBsStarNPi.hh
+EvtGenModels/EvtBcPsiNPi.hh
+EvtGenModels/EvtBcToNPi.hh
+EvtGenModels/EvtBCVFF.hh
+EvtGenModels/EvtBcVMuNu.hh
+EvtGenModels/EvtBcVNpi.hh
+EvtGenModels/EvtBHadronic.hh
+EvtGenModels/EvtBsquark.hh
+EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.hh
+EvtGenModels/EvtBTo3piCP.hh
+EvtGenModels/EvtBTo4piCP.hh
+EvtGenModels/EvtBToDDalitzCPK.hh
+EvtGenModels/EvtBtoKD3P.hh
+EvtGenModels/EvtBtoKpiCPiso.hh
+EvtGenModels/EvtBToKpipiCP.hh
+EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.hh
+EvtGenModels/EvtBToPlnuBK.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllAliFF.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllAli.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllAmp.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllBallFF.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllBall.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllFF.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllScalarAmp.hh
+EvtGenModels/EvtbTosllVectorAmp.hh
+EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.hh
+EvtGenModels/EvtBToVlnuBall.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsEtap.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAbsModel.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAliGreub.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFermiUtil.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFixedMass.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFlatEnergy.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgamma.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaKagan.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsgammaRootFinder.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsll.hh
+EvtGenModels/EvtBtoXsllUtil.hh
+EvtGenModels/EvtCBTo3piMPP.hh
+EvtGenModels/EvtCBTo3piP00.hh
+EvtGenModels/EvtD0gammaDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtDalitzDecayInfo.hh
+EvtGenModels/EvtDalitzTable.hh
+EvtGenModels/EvtDDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtDMix.hh
+EvtGenModels/EvtEta2MuMuGamma.hh
+EvtGenModels/EvtEtaDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtFlatQ2.hh
+EvtGenModels/EvtGenericDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtGoityRoberts.hh
+EvtGenModels/EvtHelAmp.hh
+EvtGenModels/EvtHQET2FF.hh
+EvtGenModels/EvtHQET2.hh
+EvtGenModels/EvtHQETFF.hh
+EvtGenModels/EvtHQET.hh
+EvtGenModels/EvtHypNonLepton.hh
+EvtGenModels/EvtIntervalDecayAmp.hh
+EvtGenModels/EvtISGW2FF.hh
+EvtGenModels/EvtISGW2.hh
+EvtGenModels/EvtISGWFF.hh
+EvtGenModels/EvtISGW.hh
+EvtGenModels/EvtItgAbsFunction.hh
+EvtGenModels/EvtItgAbsIntegrator.hh
+EvtGenModels/EvtItgFourCoeffFcn.hh
+EvtGenModels/EvtItgFunction.hh
+EvtGenModels/EvtItgPtrFunction.hh
+EvtGenModels/EvtItgSimpsonIntegrator.hh
+EvtGenModels/EvtItgThreeCoeffFcn.hh
+EvtGenModels/EvtItgTwoCoeffFcn.hh
+EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.hh
+EvtGenModels/EvtKKLambdaC.hh
+EvtGenModels/EvtKstarnunu.hh
+EvtGenModels/EvtKstarstargamma.hh
+EvtGenModels/EvtLambdaB2LambdaV.hh
+EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.hh
+EvtGenModels/EvtLb2Lll.hh
+EvtGenModels/EvtLNuGamma.hh
+EvtGenModels/EvtMelikhovFF.hh
+EvtGenModels/EvtMelikhov.hh
+EvtGenModels/EvtModelReg.hh
+EvtGenModels/EvtMultibody.hh
+EvtGenModels/EvtNoRadCorr.hh
+EvtGenModels/EvtOmegaDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtPartWave.hh
+EvtGenModels/EvtPFermi.hh
+EvtGenModels/EvtPhiDalitz.hh
+EvtGenModels/EvtPhsp.hh
+EvtGenModels/EvtPi0Dalitz.hh
+EvtGenModels/EvtPropSLPole.hh
+EvtGenModels/EvtPto3P.hh
+EvtGenModels/EvtPVVCPLH.hh
+EvtGenModels/EvtSingleParticle.hh
+EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.hh
+EvtGenModels/EvtSLBKPole.hh
+EvtGenModels/EvtSll.hh
+EvtGenModels/EvtSLN.hh
+EvtGenModels/EvtSLPoleFF.hh
+EvtGenModels/EvtSLPole.hh
+EvtGenModels/EvtSSDCP.hh
+EvtGenModels/EvtSSD_DirectCP.hh
+EvtGenModels/EvtSSSCP.hh
+EvtGenModels/EvtSSSCPpng.hh
+EvtGenModels/EvtSSSCPT.hh
+EvtGenModels/EvtSTSCP.hh
+EvtGenModels/EvtSTS.hh
+EvtGenModels/EvtSVPCP.hh
+EvtGenModels/EvtSVPHelAmp.hh
+EvtGenModels/EvtSVP.hh
+EvtGenModels/EvtSVSCP.hh
+EvtGenModels/EvtSVSCPiso.hh
+EvtGenModels/EvtSVSCPLH.hh
+EvtGenModels/EvtSVS.hh
+EvtGenModels/EvtSVSNONCPEIGEN.hh
+EvtGenModels/EvtSVVCP.hh
+EvtGenModels/EvtSVVCPLH.hh
+EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.hh
+EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.hh
+EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.hh
+EvtGenModels/EvtTauHadnu.hh
+EvtGenModels/EvtTaulnunu.hh
+EvtGenModels/EvtTauScalarnu.hh
+EvtGenModels/EvtTauVectornu.hh
+EvtGenModels/EvtTSS.hh
+EvtGenModels/EvtTVP.hh
+EvtGenModels/EvtTVSPwave.hh
+EvtGenModels/EvtVectorIsr.hh
+EvtGenModels/EvtVll.hh
+EvtGenModels/EvtVPHOtoV.hh
+EvtGenModels/EvtVPHOtoVISR.hh
+EvtGenModels/EvtVPHOtoVISRHi.hh
+EvtGenModels/EvtVSPPwave.hh
+EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.hh
+EvtGenModels/EvtVSS.hh
+EvtGenModels/EvtVSSMix.hh
+EvtGenModels/EvtVtoSll.hh
+EvtGenModels/EvtVubAC.hh
+EvtGenModels/EvtVubBLNP.hh
+EvtGenModels/EvtVubBLNPHybrid.hh
+EvtGenModels/EvtVubdGamma.hh
+EvtGenModels/EvtVub.hh
+EvtGenModels/EvtVubHybrid.hh
+EvtGenModels/EvtVubNLO.hh
+EvtGenModels/EvtVVP.hh
+EvtGenModels/EvtVVpipi.hh
+EvtGenModels/EvtVVPIPI_WEIGHTED.hh
+EvtGenModels/EvtVVSPwave.hh
+EvtGenModels/EvtWilsonCoefficients.hh
+EvtGenModels/EvtWnPi.hh
+EvtGenModels/EvtXPsiGamma.hh
+EvtGenModels/EvtY3SToY1SpipiMoxhay.hh
+EvtGenModels/EvtYmSToYnSpipiCLEO.hh )
+
+
+set ( EINCLUDE TEvtGen EVGEN TEvtGen/HepMC) 
+
+
 
-string ( REPLACE ".cxx" ".hh" HDRS "${SRCS}" )
 
-set ( DHDR EvtGen/EvtGenLinkDef.h)
diff --git a/TEvtGen/CMakelibEvtGenBase.pkg b/TEvtGen/CMakelibEvtGenBase.pkg
deleted file mode 100644 (file)
index d7ecc32..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-#--------------------------------------------------------------------------------#
-# Package File for EvtGenBase                                                    #
-# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
-# Variables Defined :                                                            #
-#                                                                                #
-# SRCS - C++ source files                                                        #
-# HDRS - C++ header files                                                        #
-# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
-# CSRCS - C source files                                                         #
-# CHDRS - C header files                                                         #
-# EINCLUDE - Include directories                                                 #
-# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
-# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
-# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
-# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
-# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
-# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
-# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
-# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
-# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
-# EXPORT - Header files to be exported                                           #
-# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
-# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
-# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
-# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
-#--------------------------------------------------------------------------------#
-
-set ( SRCS  EvtGenBase/Evt3Rank3C.cxx EvtGenBase/EvtAbsLineShape.cxx EvtGenBase/EvtAmp.cxx EvtGenBase/EvtAmpIndex.cxx EvtGenBase/EvtAmpSubIndex.cxx EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.cxx EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.cxx EvtGenBase/EvtCGCoefSingle.cxx EvtGenBase/EvtCPUtil.cxx EvtGenBase/EvtComplex.cxx EvtGenBase/EvtConst.cxx EvtGenBase/EvtCyclic3.cxx EvtGenBase/EvtDalitzCoord.cxx EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.cxx EvtGenBase/EvtDalitzPlot.cxx EvtGenBase/EvtDalitzPoint.cxx EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.cxx EvtGenBase/EvtDalitzReso.cxx EvtGenBase/EvtDecayAmp.cxx EvtGenBase/EvtDecayBase.cxx EvtGenBase/EvtDecayIncoherent.cxx EvtGenBase/EvtDecayMode.cxx EvtGenBase/EvtDecayParm.cxx EvtGenBase/EvtDecayProb.cxx EvtGenBase/EvtDecayTable.cxx EvtGenBase/EvtDiLog.cxx EvtGenBase/EvtDiracParticle.cxx EvtGenBase/EvtDiracSpinor.cxx EvtGenBase/EvtEvalHelAmp.cxx EvtGenBase/EvtFlatLineShape.cxx EvtGenBase/EvtFlatte.cxx EvtGenBase/EvtGammaMatrix.cxx EvtGenBase/EvtGenKine.cxx EvtGenBase/EvtHighSpinParticle.cxx EvtGenBase/EvtId.cxx EvtGenBase/EvtIdSet.cxx EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.cxx EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.cxx EvtGenBase/EvtKine.cxx EvtGenBase/EvtLASSAmp.cxx EvtGenBase/EvtMBreitWigner.cxx EvtGenBase/EvtMHelAmp.cxx EvtGenBase/EvtMNode.cxx EvtGenBase/EvtMParticle.cxx EvtGenBase/EvtMRes.cxx EvtGenBase/EvtMTree.cxx EvtGenBase/EvtMTrivialLS.cxx EvtGenBase/EvtManyDeltaFuncLineShape.cxx EvtGenBase/EvtMassAmp.cxx EvtGenBase/EvtModel.cxx EvtGenBase/EvtModelAlias.cxx EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.cxx EvtGenBase/EvtNeutrinoParticle.cxx EvtGenBase/EvtNonresonantAmp.cxx EvtGenBase/EvtOrthogVector.cxx EvtGenBase/EvtPDL.cxx EvtGenBase/EvtParser.cxx EvtGenBase/EvtPartProp.cxx EvtGenBase/EvtParticle.cxx EvtGenBase/EvtParticleDecay.cxx EvtGenBase/EvtParticleDecayList.cxx EvtGenBase/EvtParticleFactory.cxx EvtGenBase/EvtPhotonParticle.cxx EvtGenBase/EvtPoint1D.cxx EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.cxx EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.cxx EvtGenBase/EvtPropFlatte.cxx EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.cxx EvtGenBase/EvtPto3PAmp.cxx EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.cxx EvtGenBase/EvtPto3PAmpSmpResolution.cxx EvtGenBase/EvtRadCorr.cxx EvtGenBase/EvtRanFor.cxx EvtGenBase/EvtRandom.cxx EvtGenBase/EvtRanf.cxx EvtGenBase/EvtRaritaSchwinger.cxx EvtGenBase/EvtRaritaSchwingerParticle.cxx EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.cxx EvtGenBase/EvtReport.cxx EvtGenBase/EvtResonance.cxx EvtGenBase/EvtResonance2.cxx EvtGenBase/EvtScalarParticle.cxx EvtGenBase/EvtSecondary.cxx EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.cxx EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.cxx EvtGenBase/EvtSemiLeptonicScalarAmp.cxx EvtGenBase/EvtSemiLeptonicTensorAmp.cxx EvtGenBase/EvtSemiLeptonicVectorAmp.cxx EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.cxx EvtGenBase/EvtSpinAmp.cxx EvtGenBase/EvtSpinDensity.cxx EvtGenBase/EvtSpinType.cxx EvtGenBase/EvtStdHep.cxx EvtGenBase/EvtStringParticle.cxx EvtGenBase/EvtSymTable.cxx EvtGenBase/EvtTensor3C.cxx EvtGenBase/EvtTensor4C.cxx EvtGenBase/EvtTensorParticle.cxx EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.cxx EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.cxx EvtGenBase/EvtValError.cxx EvtGenBase/EvtVector3C.cxx EvtGenBase/EvtVector3R.cxx EvtGenBase/EvtVector4C.cxx EvtGenBase/EvtVector4R.cxx EvtGenBase/EvtVectorParticle.cxx EvtGenBase/EvtdFunction.cxx EvtGenBase/EvtdFunctionSingle.cxx)
-
-set ( HDRS  EvtGenBase/Evt3Rank3C.hh EvtGenBase/EvtAbsBinning.hh EvtGenBase/EvtAbsLineShape.hh EvtGenBase/EvtAbsRadCorr.hh EvtGenBase/EvtAmpAmpPdf.hh EvtGenBase/EvtAmpFactory.hh EvtGenBase/EvtAmp.hh EvtGenBase/EvtAmpIndex.hh EvtGenBase/EvtAmplitude.hh EvtGenBase/EvtAmplitudeSum.hh EvtGenBase/EvtAmpPdf.hh EvtGenBase/EvtAmpSubIndex.hh EvtGenBase/EvtBlattWeisskopf.hh EvtGenBase/EvtBreitWignerPdf.hh EvtGenBase/EvtCGCoefSingle.hh EvtGenBase/EvtComplex.hh EvtGenBase/EvtConst.hh EvtGenBase/EvtCPUtil.hh EvtGenBase/EvtCyclic3.hh EvtGenBase/EvtDalitzCoord.hh EvtGenBase/EvtDalitzFlatPdf.hh EvtGenBase/EvtDalitzPlot.hh EvtGenBase/EvtDalitzPoint.hh EvtGenBase/EvtDalitzReso.hh EvtGenBase/EvtDalitzResPdf.hh EvtGenBase/EvtDecayAmp.hh EvtGenBase/EvtDecayBase.hh EvtGenBase/EvtDecayIncoherent.hh EvtGenBase/EvtDecayMode.hh EvtGenBase/EvtDecayParm.hh EvtGenBase/EvtDecayProb.hh EvtGenBase/EvtDecayTable.hh EvtGenBase/EvtdFunction.hh EvtGenBase/EvtdFunctionSingle.hh EvtGenBase/EvtDiLog.hh EvtGenBase/EvtDiracParticle.hh EvtGenBase/EvtDiracSpinor.hh EvtGenBase/EvtEvalHelAmp.hh EvtGenBase/EvtFlatAmp.hh EvtGenBase/EvtFlatLineShape.hh EvtGenBase/EvtFlatte.hh EvtGenBase/EvtGammaMatrix.hh EvtGenBase/EvtGenKine.hh EvtGenBase/EvtHighSpinParticle.hh EvtGenBase/EvtId.hh EvtGenBase/EvtIdSet.hh EvtGenBase/EvtIntegPdf1D.hh EvtGenBase/EvtIntervalFlatPdf.hh EvtGenBase/EvtKine.hh EvtGenBase/EvtLASSAmp.hh EvtGenBase/EvtMacros.hh EvtGenBase/EvtManyDeltaFuncLineShape.hh EvtGenBase/EvtMassAmp.hh EvtGenBase/EvtMatrix.hh EvtGenBase/EvtMBreitWigner.hh EvtGenBase/EvtMHelAmp.hh EvtGenBase/EvtMNode.hh EvtGenBase/EvtModelAlias.hh EvtGenBase/EvtModel.hh EvtGenBase/EvtMParticle.hh EvtGenBase/EvtMRes.hh EvtGenBase/EvtMTree.hh EvtGenBase/EvtMTrivialLS.hh EvtGenBase/EvtMultiChannelParser.hh EvtGenBase/EvtNeutrinoParticle.hh EvtGenBase/EvtNonresonantAmp.hh EvtGenBase/EvtOrthogVector.hh EvtGenBase/EvtParser.hh EvtGenBase/EvtParticleDecay.hh EvtGenBase/EvtParticleDecayList.hh EvtGenBase/EvtParticleFactory.hh EvtGenBase/EvtParticle.hh EvtGenBase/EvtPartProp.hh EvtGenBase/EvtPatches.hh EvtGenBase/EvtPdf.hh EvtGenBase/EvtPdfMax.hh EvtGenBase/EvtPdfSum.hh EvtGenBase/EvtPDL.hh EvtGenBase/EvtPhotonParticle.hh EvtGenBase/EvtPoint1D.hh EvtGenBase/EvtPointPred.hh EvtGenBase/EvtPredGen.hh EvtGenBase/EvtPropagator.hh EvtGenBase/EvtPropBreitWigner.hh EvtGenBase/EvtPropBreitWignerRel.hh EvtGenBase/EvtPropFlatte.hh EvtGenBase/EvtPropGounarisSakurai.hh EvtGenBase/EvtPto3PAmpFactory.hh EvtGenBase/EvtPto3PAmp.hh EvtGenBase/EvtPto3PAmpSmpResolution.hh EvtGenBase/EvtRadCorr.hh EvtGenBase/EvtRandomEngine.hh EvtGenBase/EvtRandom.hh EvtGenBase/EvtRaritaSchwinger.hh EvtGenBase/EvtRaritaSchwingerParticle.hh EvtGenBase/EvtRelBreitWignerBarrierFact.hh EvtGenBase/EvtReport.hh EvtGenBase/EvtResonance2.hh EvtGenBase/EvtResonance.hh EvtGenBase/EvtScalarParticle.hh EvtGenBase/EvtSecondary.hh EvtGenBase/EvtSemiLeptonicAmp.hh EvtGenBase/EvtSemiLeptonicBaryonAmp.hh EvtGenBase/EvtSemiLeptonicFF.hh EvtGenBase/EvtSemiLeptonicScalarAmp.hh EvtGenBase/EvtSemiLeptonicTensorAmp.hh EvtGenBase/EvtSemiLeptonicVectorAmp.hh EvtGenBase/EvtSimpleRandomEngine.hh EvtGenBase/EvtSpinAmp.hh EvtGenBase/EvtSpinDensity.hh EvtGenBase/EvtSpinType.hh EvtGenBase/EvtStatus.hh EvtGenBase/EvtStdHep.hh EvtGenBase/EvtStdlibRandomEngine.hh EvtGenBase/EvtStreamAdapter.hh EvtGenBase/EvtStreamInputIterator.hh EvtGenBase/EvtStringHash.hh EvtGenBase/EvtStringParticle.hh EvtGenBase/EvtSymTable.hh EvtGenBase/EvtTensor3C.hh EvtGenBase/EvtTensor4C.hh EvtGenBase/EvtTensorParticle.hh EvtGenBase/EvtTwoBodyKine.hh EvtGenBase/EvtTwoBodyVertex.hh EvtGenBase/EvtValError.hh EvtGenBase/EvtVector3C.hh EvtGenBase/EvtVector3R.hh EvtGenBase/EvtVector4C.hh EvtGenBase/EvtVector4R.hh EvtGenBase/EvtVectorParticle.hh)
-
-set ( EINCLUDE  TEvtGen TEvtGen/EvtGenBase)
-
-set ( DHDR EvtGenBase/EvtGenBaseLinkDef.h)
diff --git a/TEvtGen/CMakelibEvtGenExternal.pkg b/TEvtGen/CMakelibEvtGenExternal.pkg
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0229134
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,63 @@
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+# Package File for EvtGen                                                        #
+# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
+# Variables Defined :                                                            #
+#                                                                                #
+# SRCS - C++ source files                                                        #
+# HDRS - C++ header files                                                        #
+# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
+# CSRCS - C source files                                                         #
+# CHDRS - C header files                                                         #
+# EINCLUDE - Include directories                                                 #
+# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
+# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
+# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
+# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
+# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
+# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
+# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
+# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
+# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
+# EXPORT - Header files to be exported                                           #
+# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
+# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
+# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
+# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+
+set ( SRCS  
+EvtGenExternal/EvtExternalGenFactory.cpp
+EvtGenExternal/EvtExternalGenList.cpp
+EvtGenExternal/EvtPHOTOS.cpp
+EvtGenExternal/EvtPhotosEngine.cpp
+EvtGenExternal/EvtPythia6CommandConverter.cpp
+EvtGenExternal/EvtPythia.cpp
+EvtGenExternal/EvtPythiaEngine.cpp
+EvtGenExternal/EvtTauola.cpp
+EvtGenExternal/EvtTauolaEngine.cpp
+)
+
+
+set ( HDRS 
+EvtGenExternal/EvtExternalGenFactory.hh
+EvtGenExternal/EvtExternalGenList.hh
+EvtGenExternal/EvtPhotosEngine.hh
+EvtGenExternal/EvtPHOTOS.hh
+EvtGenExternal/EvtPythia6CommandConverter.hh
+EvtGenExternal/EvtPythiaEngine.hh
+EvtGenExternal/EvtPythia.hh
+EvtGenExternal/EvtPythiaRandom.hh
+EvtGenExternal/EvtTauolaEngine.hh
+EvtGenExternal/EvtTauola.hh
+)
+
+set (EVTGEN_PYTHIA "ON")
+set (EVTGEN_PHOTOS "ON")
+set (EVTGEN_TAUOLA "ON")
+
+set ( CXXFLAGS "${CXXFLAGS} -D EVTGEN_PYTHIA -D EVTGEN_PHOTOS -D EVTGEN_TAUOLA")
+
+
+set ( EINCLUDE TEvtGen EVGEN TEvtGen/Photos TEvtGen/Tauola TEvtGen/HepMC/ PYTHIA8)
+
+
diff --git a/TEvtGen/CMakelibEvtGenModels.pkg b/TEvtGen/CMakelibEvtGenModels.pkg
deleted file mode 100644 (file)
index 968bf41..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-#--------------------------------------------------------------------------------#
-# Package File for EvtGenModels                                                  #
-# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
-# Variables Defined :                                                            #
-#                                                                                #
-# SRCS - C++ source files                                                        #
-# HDRS - C++ header files                                                        #
-# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
-# CSRCS - C source files                                                         #
-# CHDRS - C header files                                                         #
-# EINCLUDE - Include directories                                                 #
-# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
-# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
-# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
-# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
-# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
-# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
-# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
-# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
-# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
-# EXPORT - Header files to be exported                                           #
-# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
-# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
-# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
-# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
-#--------------------------------------------------------------------------------#
-
-set ( SRCS  EvtGenModels/EvtBBScalar.cxx EvtGenModels/EvtBHadronic.cxx EvtGenModels/EvtBTo3piCP.cxx EvtGenModels/EvtBTo4piCP.cxx EvtGenModels/EvtBToKpipiCP.cxx EvtGenModels/EvtBToPlnuBK.cxx EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.cxx EvtGenModels/EvtBToVlnuBall.cxx EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.cxx EvtGenModels/EvtBsquark.cxx EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.cxx EvtGenModels/EvtBtoKD3P.cxx EvtGenModels/EvtBtoKpiCPiso.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsEtap.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgamma.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAbsModel.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAliGreub.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFermiUtil.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFixedMass.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFlatEnergy.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaKagan.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsgammaRootFinder.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsll.cxx EvtGenModels/EvtBtoXsllUtil.cxx EvtGenModels/EvtCBTo3piMPP.cxx EvtGenModels/EvtCBTo3piP00.cxx EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.cxx EvtGenModels/EvtDDalitz.cxx EvtGenModels/EvtDMix.cxx EvtGenModels/EvtEtaDalitz.cxx EvtGenModels/EvtFlatQ2.cxx EvtGenModels/EvtGoityRoberts.cxx EvtGenModels/EvtHQET.cxx EvtGenModels/EvtHQET2.cxx EvtGenModels/EvtHQET2FF.cxx EvtGenModels/EvtHQETFF.cxx EvtGenModels/EvtHelAmp.cxx EvtGenModels/EvtHypNonLepton.cxx EvtGenModels/EvtISGW.cxx EvtGenModels/EvtISGW2.cxx EvtGenModels/EvtISGW2FF.cxx EvtGenModels/EvtISGWFF.cxx EvtGenModels/EvtItgAbsFunction.cxx EvtGenModels/EvtItgAbsIntegrator.cxx EvtGenModels/EvtItgFourCoeffFcn.cxx EvtGenModels/EvtItgFunction.cxx EvtGenModels/EvtItgPtrFunction.cxx EvtGenModels/EvtItgSimpsonIntegrator.cxx EvtGenModels/EvtItgThreeCoeffFcn.cxx EvtGenModels/EvtItgTwoCoeffFcn.cxx EvtGenModels/EvtKKLambdaC.cxx EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.cxx EvtGenModels/EvtKstarnunu.cxx EvtGenModels/EvtKstarstargamma.cxx EvtGenModels/EvtLNuGamma.cxx EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.cxx EvtGenModels/EvtLb2Lll.cxx EvtGenModels/EvtMelikhov.cxx EvtGenModels/EvtMelikhovFF.cxx EvtGenModels/EvtModelReg.cxx EvtGenModels/EvtMultibody.cxx EvtGenModels/EvtOmegaDalitz.cxx EvtGenModels/EvtPFermi.cxx EvtGenModels/EvtPHOTOS.cxx EvtGenModels/EvtPartWave.cxx EvtGenModels/EvtPhiDalitz.cxx EvtGenModels/EvtPhsp.cxx EvtGenModels/EvtPi0Dalitz.cxx EvtGenModels/EvtPropSLPole.cxx EvtGenModels/EvtPto3P.cxx EvtGenModels/EvtSLBKPole.cxx EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.cxx EvtGenModels/EvtSLN.cxx EvtGenModels/EvtSLPole.cxx EvtGenModels/EvtSLPoleFF.cxx EvtGenModels/EvtSSDCP.cxx EvtGenModels/EvtSSSCP.cxx EvtGenModels/EvtSSSCPT.cxx EvtGenModels/EvtSSSCPpng.cxx EvtGenModels/EvtSTS.cxx EvtGenModels/EvtSTSCP.cxx EvtGenModels/EvtSVPCP.cxx EvtGenModels/EvtSVPHelAmp.cxx EvtGenModels/EvtSVS.cxx EvtGenModels/EvtSVSCP.cxx EvtGenModels/EvtSVSCPLH.cxx EvtGenModels/EvtSVSCPiso.cxx EvtGenModels/EvtSVSNONCPEIGEN.cxx EvtGenModels/EvtSVVCP.cxx EvtGenModels/EvtSVVCPLH.cxx EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.cxx EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.cxx EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.cxx EvtGenModels/EvtSingleParticle.cxx EvtGenModels/EvtSll.cxx EvtGenModels/EvtTSS.cxx EvtGenModels/EvtTVSPwave.cxx EvtGenModels/EvtTauHadnu.cxx EvtGenModels/EvtTauScalarnu.cxx EvtGenModels/EvtTauVectornu.cxx EvtGenModels/EvtTaulnunu.cxx EvtGenModels/EvtVPHOtoV.cxx EvtGenModels/EvtVPHOtoVISR.cxx EvtGenModels/EvtVPHOtoVISRHi.cxx EvtGenModels/EvtVSPPwave.cxx EvtGenModels/EvtVSS.cxx EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.cxx EvtGenModels/EvtVSSMix.cxx EvtGenModels/EvtVVP.cxx EvtGenModels/EvtVVPIPI_WEIGHTED.cxx EvtGenModels/EvtVVSPwave.cxx EvtGenModels/EvtVVpipi.cxx EvtGenModels/EvtVectorIsr.cxx EvtGenModels/EvtVll.cxx EvtGenModels/EvtVtoSll.cxx EvtGenModels/EvtVub.cxx EvtGenModels/EvtVubAC.cxx EvtGenModels/EvtVubBLNP.cxx EvtGenModels/EvtVubBLNPHybrid.cxx EvtGenModels/EvtVubHybrid.cxx EvtGenModels/EvtVubNLO.cxx EvtGenModels/EvtVubdGamma.cxx EvtGenModels/EvtWilsonCoeficients.cxx EvtGenModels/EvtY3SToY1SpipiMoxhay.cxx EvtGenModels/EvtYmSToYnSpipiCLEO.cxx EvtGenModels/EvtbTosllAli.cxx EvtGenModels/EvtbTosllAliFF.cxx EvtGenModels/EvtbTosllAmp.cxx EvtGenModels/EvtbTosllBall.cxx EvtGenModels/EvtbTosllBallFF.cxx EvtGenModels/EvtbTosllScalarAmp.cxx EvtGenModels/EvtbTosllVectorAmp.cxx EvtGenModels/rly.cxx EvtGenModels/EvtPycont.cxx EvtGenModels/EvtPyGaGa.cxx EvtGenModels/EvtPythia.cxx)
-
-set ( HDRS  EvtGenModels/EvtBBScalar.hh EvtGenModels/EvtBHadronic.hh EvtGenModels/EvtBsquark.hh EvtGenModels/EvtBto2piCPiso.hh EvtGenModels/EvtBTo3piCP.hh EvtGenModels/EvtBTo4piCP.hh EvtGenModels/EvtBtoKD3P.hh EvtGenModels/EvtBtoKpiCPiso.hh EvtGenModels/EvtBToKpipiCP.hh EvtGenModels/EvtBToPlnuBKFF.hh EvtGenModels/EvtBToPlnuBK.hh EvtGenModels/EvtbTosllAliFF.hh EvtGenModels/EvtbTosllAli.hh EvtGenModels/EvtbTosllAmp.hh EvtGenModels/EvtbTosllBallFF.hh EvtGenModels/EvtbTosllBall.hh EvtGenModels/EvtbTosllFF.hh EvtGenModels/EvtbTosllScalarAmp.hh EvtGenModels/EvtbTosllVectorAmp.hh EvtGenModels/EvtBToVlnuBallFF.hh EvtGenModels/EvtBToVlnuBall.hh EvtGenModels/EvtBtoXsEtap.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAbsModel.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaAliGreub.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFermiUtil.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFixedMass.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaFlatEnergy.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgamma.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaKagan.hh EvtGenModels/EvtBtoXsgammaRootFinder.hh EvtGenModels/EvtBtoXsll.hh EvtGenModels/EvtBtoXsllUtil.hh EvtGenModels/EvtCBTo3piMPP.hh EvtGenModels/EvtCBTo3piP00.hh EvtGenModels/EvtD0mixDalitz.hh EvtGenModels/EvtDDalitz.hh EvtGenModels/EvtDMix.hh EvtGenModels/EvtEtaDalitz.hh EvtGenModels/EvtFlatQ2.hh EvtGenModels/EvtGoityRoberts.hh EvtGenModels/EvtHelAmp.hh EvtGenModels/EvtHQET2FF.hh EvtGenModels/EvtHQET2.hh EvtGenModels/EvtHQETFF.hh EvtGenModels/EvtHQET.hh EvtGenModels/EvtHypNonLepton.hh EvtGenModels/EvtIntervalDecayAmp.hh EvtGenModels/EvtISGW2FF.hh EvtGenModels/EvtISGW2.hh EvtGenModels/EvtISGWFF.hh EvtGenModels/EvtISGW.hh EvtGenModels/EvtItgAbsFunction.hh EvtGenModels/EvtItgAbsIntegrator.hh EvtGenModels/EvtItgFourCoeffFcn.hh EvtGenModels/EvtItgFunction.hh EvtGenModels/EvtItgPtrFunction.hh EvtGenModels/EvtItgSimpsonIntegrator.hh EvtGenModels/EvtItgThreeCoeffFcn.hh EvtGenModels/EvtItgTwoCoeffFcn.hh EvtGenModels/EvtKKLambdaCFF.hh EvtGenModels/EvtKKLambdaC.hh EvtGenModels/EvtKstarnunu.hh EvtGenModels/EvtKstarstargamma.hh EvtGenModels/EvtLambdaP_BarGamma.hh EvtGenModels/EvtLb2Lll.hh EvtGenModels/EvtLNuGamma.hh EvtGenModels/EvtMelikhovFF.hh EvtGenModels/EvtMelikhov.hh EvtGenModels/EvtModelReg.hh EvtGenModels/EvtMultibody.hh EvtGenModels/EvtOmegaDalitz.hh EvtGenModels/EvtPartWave.hh EvtGenModels/EvtPFermi.hh EvtGenModels/EvtPhiDalitz.hh EvtGenModels/EvtPHOTOS.hh EvtGenModels/EvtPhsp.hh EvtGenModels/EvtPi0Dalitz.hh EvtGenModels/EvtPropSLPole.hh EvtGenModels/EvtPto3P.hh EvtGenModels/EvtSingleParticle.hh EvtGenModels/EvtSLBKPoleFF.hh EvtGenModels/EvtSLBKPole.hh EvtGenModels/EvtSll.hh EvtGenModels/EvtSLN.hh EvtGenModels/EvtSLPoleFF.hh EvtGenModels/EvtSLPole.hh EvtGenModels/EvtSSDCP.hh EvtGenModels/EvtSSSCP.hh EvtGenModels/EvtSSSCPpng.hh EvtGenModels/EvtSSSCPT.hh EvtGenModels/EvtSTSCP.hh EvtGenModels/EvtSTS.hh EvtGenModels/EvtSVPCP.hh EvtGenModels/EvtSVPHelAmp.hh EvtGenModels/EvtSVSCP.hh EvtGenModels/EvtSVSCPiso.hh EvtGenModels/EvtSVSCPLH.hh EvtGenModels/EvtSVS.hh EvtGenModels/EvtSVSNONCPEIGEN.hh EvtGenModels/EvtSVVCP.hh EvtGenModels/EvtSVVCPLH.hh EvtGenModels/EvtSVVHelAmp.hh EvtGenModels/EvtSVVHelCPMix.hh EvtGenModels/EvtSVVNONCPEIGEN.hh EvtGenModels/EvtTauHadnu.hh EvtGenModels/EvtTaulnunu.hh EvtGenModels/EvtTauScalarnu.hh EvtGenModels/EvtTauVectornu.hh EvtGenModels/EvtTSS.hh EvtGenModels/EvtTVSPwave.hh EvtGenModels/EvtVectorIsr.hh EvtGenModels/EvtVll.hh EvtGenModels/EvtVPHOtoV.hh EvtGenModels/EvtVPHOtoVISR.hh EvtGenModels/EvtVPHOtoVISRHi.hh EvtGenModels/EvtVSPPwave.hh EvtGenModels/EvtVSSBMixCPT.hh EvtGenModels/EvtVSS.hh EvtGenModels/EvtVSSMix.hh EvtGenModels/EvtVtoSll.hh EvtGenModels/EvtVubAC.hh EvtGenModels/EvtVubBLNP.hh EvtGenModels/EvtVubBLNPHybrid.hh EvtGenModels/EvtVubdGamma.hh EvtGenModels/EvtVub.hh EvtGenModels/EvtVubHybrid.hh EvtGenModels/EvtVubNLO.hh EvtGenModels/EvtVVP.hh EvtGenModels/EvtVVpipi.hh EvtGenModels/EvtVVPIPI_WEIGHTED.hh EvtGenModels/EvtVVSPwave.hh EvtGenModels/EvtWilsonCoeficients.hh EvtGenModels/EvtY3SToY1SpipiMoxhay.hh EvtGenModels/EvtYmSToYnSpipiCLEO.hh EvtGenModels/EvtPycont.hh EvtGenModels/EvtPyGaGa.hh EvtGenModels/EvtPythia.hh)
-
-set ( DHDR EvtGenModels/EvtGenModelsLinkDef.h)
-
-set ( EXPORT )
-
-set ( EINCLUDE  TEvtGen TEvtGen/EvtGenModels)
-
-set ( FSRCS  EvtGenModels/EvtBTo3pi.F EvtGenModels/EvtBTo3piMPP.F EvtGenModels/EvtBTo3piP00.F EvtGenModels/EvtBToKpipi.F EvtGenModels/EvtLi2Spence.F EvtGenModels/begevtgenget.F EvtGenModels/begevtgengetx.F EvtGenModels/begevtgenstore.F EvtGenModels/begevtgenstorex.F EvtGenModels/pykcut.F EvtGenModels/pytime.F EvtGenModels/Pythia.F)
diff --git a/TEvtGen/CMakelibHepMC.pkg b/TEvtGen/CMakelibHepMC.pkg
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4fb0887
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,95 @@
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+# Package File for EvtGen                                                        #
+# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
+# Variables Defined :                                                            #
+#                                                                                #
+# SRCS - C++ source files                                                        #
+# HDRS - C++ header files                                                        #
+# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
+# CSRCS - C source files                                                         #
+# CHDRS - C header files                                                         #
+# EINCLUDE - Include directories                                                 #
+# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
+# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
+# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
+# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
+# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
+# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
+# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
+# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
+# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
+# EXPORT - Header files to be exported                                           #
+# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
+# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
+# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
+# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+
+set ( SRCS  HepMC/CompareGenEvent.cc
+HepMC/filterEvent.cc
+HepMC/Flow.cc
+HepMC/GenCrossSection.cc
+HepMC/GenEvent.cc
+HepMC/GenEventStreamIO.cc
+HepMC/GenParticle.cc
+HepMC/GenRanges.cc
+HepMC/GenVertex.cc
+HepMC/HeavyIon.cc
+HepMC/HEPEVT_Wrapper.cc
+HepMC/HerwigWrapper.cc
+HepMC/IO_AsciiParticles.cc
+HepMC/IO_GenEvent.cc
+HepMC/IO_HEPEVT.cc
+HepMC/IO_HERWIG.cc
+HepMC/PdfInfo.cc
+HepMC/Polarization.cc
+HepMC/SearchVector.cc
+HepMC/StreamHelpers.cc
+HepMC/StreamInfo.cc
+HepMC/WeightContainer.cc
+HepMC/Units.cc
+)
+
+
+
+set ( HDRS HepMC/CompareGenEvent.h
+HepMC/enable_if.h
+HepMC/Flow.h
+HepMC/GenCrossSection.h
+HepMC/GenEvent.h
+HepMC/GenParticle.h
+HepMC/GenRanges.h
+HepMC/GenVertex.h
+HepMC/HeavyIon.h
+HepMC/HEPEVT_Wrapper.h
+HepMC/HepMCDefs.h
+HepMC/HerwigWrapper.h
+HepMC/IO_AsciiParticles.h
+HepMC/IO_BaseClass.h
+HepMC/IO_Exception.h
+HepMC/IO_GenEvent.h
+HepMC/IO_HEPEVT.h
+HepMC/IO_HERWIG.h
+HepMC/is_arithmetic.h
+HepMC/IteratorRange.h
+HepMC/PdfInfo.h
+HepMC/Polarization.h
+HepMC/PythiaWrapper6_4.h
+HepMC/PythiaWrapper6_4_WIN32.h
+HepMC/PythiaWrapper.h
+HepMC/SearchVector.h
+HepMC/SimpleVector.h
+HepMC/SimpleVector.icc
+HepMC/StreamHelpers.h
+HepMC/StreamInfo.h
+HepMC/TempParticleMap.h
+HepMC/Units.h
+HepMC/Version.h
+HepMC/WeightContainer.h
+)
+
+set ( EINCLUDE TEvtGen TEvtGen/HepMC) 
+
+
+
+
diff --git a/TEvtGen/CMakelibPhotos.pkg b/TEvtGen/CMakelibPhotos.pkg
new file mode 100644 (file)
index 0000000..55a557d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+# Package File for EvtGen                                                        #
+# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
+# Variables Defined :                                                            #
+#                                                                                #
+# SRCS - C++ source files                                                        #
+# HDRS - C++ header files                                                        #
+# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
+# CSRCS - C source files                                                         #
+# CHDRS - C header files                                                         #
+# EINCLUDE - Include directories                                                 #
+# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
+# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
+# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
+# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
+# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
+# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
+# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
+# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
+# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
+# EXPORT - Header files to be exported                                           #
+# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
+# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
+# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
+# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+
+set ( SRCS  
+Photos/forW-MEc.cxx
+Photos/forZ-MEc.cxx
+Photos/Log.cxx
+Photos/PH_HEPEVT_Interface.cxx
+Photos/PhotosBranch.cxx
+Photos/photosC.cxx
+Photos/Photos.cxx
+Photos/PhotosDebugRandom.cxx
+Photos/PhotosEvent.cxx
+Photos/PhotosHEPEVTEvent.cxx
+Photos/PhotosHEPEVTParticle.cxx
+Photos/PhotosHepMCEvent.cxx
+Photos/PhotosHepMCParticle.cxx
+Photos/PhotosParticle.cxx
+Photos/PhotosRandom.cxx
+Photos/PhotosUtilities.cxx
+)
+
+
+
+set ( HDRS  
+Photos/f_Init.h
+Photos/forW-MEc.h
+Photos/forZ-MEc.h
+Photos/Log.h
+Photos/PH_HEPEVT_Interface.h
+Photos/PhotosBranch.h
+Photos/PhotosDebugRandom.h
+Photos/PhotosEvent.h
+Photos/Photos.h
+Photos/PhotosHEPEVTEvent.h
+Photos/PhotosHEPEVTParticle.h
+Photos/PhotosHepMCEvent.h
+Photos/PhotosHepMCParticle.h
+Photos/PhotosParticle.h
+Photos/PhotosRandom.h
+Photos/PhotosUtilities.h
+)
+
+
+set ( EINCLUDE TEvtGen TEvtGen/HepMC TEvtGen/Photos) 
+
+
+
+
index cd8a5ea..7bcd8d9 100644 (file)
@@ -31,4 +31,4 @@ string ( REPLACE ".cxx" ".h" HDRS "${SRCS}" )
 
 set ( DHDR  TEvtGenLinkDef.h)
 
-set ( EINCLUDE TEvtGen EVGEN STEER/STEER)
+set ( EINCLUDE TEvtGen EVGEN)
diff --git a/TEvtGen/CMakelibTauola.pkg b/TEvtGen/CMakelibTauola.pkg
new file mode 100644 (file)
index 0000000..31c9320
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,44 @@
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+# Package File for EvtGen                                                        #
+# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
+# Variables Defined :                                                            #
+#                                                                                #
+# SRCS - C++ source files                                                        #
+# HDRS - C++ header files                                                        #
+# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
+# CSRCS - C source files                                                         #
+# CHDRS - C header files                                                         #
+# EINCLUDE - Include directories                                                 #
+# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
+# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
+# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
+# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
+# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
+# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
+# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
+# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
+# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
+# EXPORT - Header files to be exported                                           #
+# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
+# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
+# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
+# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
+#--------------------------------------------------------------------------------#
+
+set ( SRCS Tauola/DecayList.cxx Tauola/Log.cxx Tauola/Plots.cxx Tauola/Tauola.cxx Tauola/TauolaEvent.cxx Tauola/TauolaHEPEVTEvent.cxx Tauola/TauolaHEPEVTParticle.cxx Tauola/TauolaHepMCEvent.cxx Tauola/TauolaHepMCParticle.cxx Tauola/TauolaParticle.cxx Tauola/TauolaParticlePair.cxx Tauola/f_Decay.cxx Tauola/f_FilHep.cxx Tauola/f_Init.cxx)
+
+set ( HDRS Tauola/DecayList.h Tauola/f_Variables.h Tauola/Log.h Tauola/Plots.h Tauola/TauolaEvent.h Tauola/Tauola.h Tauola/TauolaHEPEVTEvent.h Tauola/TauolaHEPEVTParticle.h Tauola/TauolaHepMCEvent.h Tauola/TauolaHepMCParticle.h Tauola/TauolaParticle.h Tauola/TauolaParticlePair.h Tauola/f_Decay.h Tauola/f_FilHep.h Tauola/f_Init.h)
+
+set ( FFLAGS "-O2 -fPIC -fno-automatic -fno-backslash -ffixed-line-length-132")
+
+
+set ( FSRCS Tauola/tauola-fortran/curr_cleo.f Tauola/tauola-fortran/f3pi.f Tauola/tauola-fortran/formf.f Tauola/tauola-fortran/pkorb.f Tauola/tauola-fortran/tauola.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/other-currents/frho_pi_belle.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_3pi/f3pi_rcht.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_3pi/funct_3pi.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/FA1RCHL.f  Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/ffwid3pi.f 
+Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/funct_rpt.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/gaus_integr.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/gfact.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/initA1Tab.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/initA1TabKKpi.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/value_parameter.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/wid_a1_fit.f Tauola/tauola-fortran/new-currents/RChL-currents/rcht_common/wid_a1_fitKKpi.f Tauola/tauola_extras.f)
+
+
+
+set ( EINCLUDE TEvtGen/Tauola TEvtGen/Tauola/tauola-fortran TEvtGen/HepMC  TEvtGen/Photos) 
+
+
+
+
diff --git a/TEvtGen/CMakelibphotos.pkg b/TEvtGen/CMakelibphotos.pkg
deleted file mode 100644 (file)
index dcc107e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-#--------------------------------------------------------------------------------#
-# Package File for photos                                                        #
-# Author : Johny Jose (johny.jose@cern.ch)                                       #
-# Variables Defined :                                                            #
-#                                                                                #
-# SRCS - C++ source files                                                        #
-# HDRS - C++ header files                                                        #
-# DHDR - ROOT Dictionary Linkdef header file                                     #
-# CSRCS - C source files                                                         #
-# CHDRS - C header files                                                         #
-# EINCLUDE - Include directories                                                 #
-# EDEFINE - Compiler definitions                                                 #
-# ELIBS - Extra libraries to link                                                #
-# ELIBSDIR - Extra library directories                                           #
-# PACKFFLAGS - Fortran compiler flags for package                                #
-# PACKCXXFLAGS - C++ compiler flags for package                                  #
-# PACKCFLAGS - C compiler flags for package                                      #
-# PACKSOFLAGS - Shared library linking flags                                     #
-# PACKLDFLAGS - Module linker flags                                              #
-# PACKBLIBS - Libraries to link (Executables only)                               #
-# EXPORT - Header files to be exported                                           #
-# CINTHDRS - Dictionary header files                                             #
-# CINTAUTOLINK - Set automatic dictionary generation                             #
-# ARLIBS - Archive Libraries and objects for linking (Executables only)          #
-# SHLIBS - Shared Libraries and objects for linking (Executables only)           #
-#--------------------------------------------------------------------------------#
-
-set ( FSRCS  PHOTOS/phcork.F PHOTOS/phint.F PHOTOS/phint1.F PHOTOS/phlupa.F PHOTOS/phoan1.F PHOTOS/phoan2.F PHOTOS/phobo3.F PHOTOS/phobos.F PHOTOS/phocha.F PHOTOS/phochk.F PHOTOS/phocin.F PHOTOS/phocor.F PHOTOS/phodo.F PHOTOS/phoene.F PHOTOS/phoerr.F PHOTOS/phofac.F PHOTOS/phoin.F PHOTOS/phoinf.F PHOTOS/phoini.F PHOTOS/phomak.F PHOTOS/phooma.F PHOTOS/phoout.F PHOTOS/phopre.F PHOTOS/phoran.F PHOTOS/phorep.F PHOTOS/phorin.F PHOTOS/phoro2.F PHOTOS/phoro3.F PHOTOS/phospi.F PHOTOS/photos.F PHOTOS/photos_get.F PHOTOS/photos_make.F PHOTOS/photos_set.F PHOTOS/photri.F PHOTOS/photwo.F PHOTOS/phtype.F)
index 4c85113..5794716 100644 (file)
@@ -1,10 +1,24 @@
-# $Id: DECAY.DEC,v 1.271 2009/02/15 18:43:38 ryd Exp $
+# $Id: DECAY.DEC,v 1.55 2009-11-26 14:16:27 robbep Exp $
+# Updated to PDG 2010 by Tomas Pilar - T.Pilar@warwick.ac.uk
+# Updated Mixing Parameters Mark Whitehead May 2009
 #
-#Define the B0B0bar mass difference
-Define dm 0.489e12
-Define dgamma 0
-Define qoverp 1
-Define phaseqoverp 0
+Define qoverp_incohMix_B_s0 1.0
+Define dm_incohMix_B_s0 17.8e12
+Define qoverp_incohMix_B0 1.0
+Define dm_incohMix_B0 0.507e12
+# Old definition of dm still in some decay models
+Define dm 0.507e12
+#Define dgamma 0
+#Define qoverp 1
+#Define phaseqoverp 0
+#Define values for B0s mixing
+#Define dms 20.e12
+# DeltaGammas corresponds to DG/G = 10%
+#Define dgammas 6.852e10
+# Activate incoherent Mixing
+### TODO: find a way to give mixing parameters through decay file to EvtGen
+#####yesIncoherentB0Mixing dm  dgamma
+#####yesIncoherentBsMixing dms dgammas
 # define the values of the CKM angles  (alpha=70, beta=40)
 Define alpha 1.365
 Define beta  0.39
@@ -30,14 +44,6 @@ Define phAplus  2.5
 Define phAzero  0.0
 Define phAminus -0.17
 
-### These are for incoherent B_s and B_d mixing
-Define qoverp_incohMix_B_s0 1.0
-Define dm_incohMix_B_s0 17.1e12
-Define qoverp_incohMix_B0 1.0
-Define dm_incohMix_B0 0.489e12
-Define qoverp_incohMix_D0 1.0
-Define dm_incohMix_D0 0.0
-
 #
 # These particle aliases are used in for CP violating decays
 # in which the decay distributions depends on how the K* decayed.
@@ -58,339 +64,195 @@ ChargeConj K*L    K*BL
 ChargeConj K*S    K*BS
 ChargeConj K*0T    anti-K*0T
 ChargeConj K_0*0N  anti-K_0*0N
-ChargeConj K*0R    K*BR    
+ChargeConj K*0R    K*BR
+#
+#  PR LHCb: Alias for signal productions in LHCb
+#
+Alias      B0sig             B0
+Alias      anti-B0sig        anti-B0
+ChargeConj B0sig             anti-B0sig
+Alias      B+sig             B+
+Alias      B-sig             B-
+ChargeConj B+sig             B-sig
+Alias      B_s0sig           B_s0
+Alias      anti-B_s0sig      anti-B_s0
+ChargeConj B_s0sig           anti-B_s0sig
+Alias      B_c+sig           B_c+
+Alias      B_c-sig           B_c-
+ChargeConj B_c+sig           B_c-sig
+Alias      eta_bsig          eta_b
+ChargeConj eta_bsig          eta_bsig
+Alias      h_bsig            h_b
+ChargeConj h_bsig            h_bsig
+Alias      Sigma_b-sig       Sigma_b-
+Alias      anti-Sigma_b+sig  anti-Sigma_b+
+ChargeConj Sigma_b-sig       anti-Sigma_b+sig
+Alias      Lambda_b0sig      Lambda_b0
+Alias      anti-Lambda_b0sig anti-Lambda_b0
+ChargeConj Lambda_b0sig      anti-Lambda_b0sig
+Alias      Omega_b-sig       Omega_b-
+Alias      anti-Omega_b+sig  anti-Omega_b+
+ChargeConj Omega_b-sig       anti-Omega_b+sig
+Alias      Xi_b-sig          Xi_b-
+Alias      anti-Xi_b+sig     anti-Xi_b+
+ChargeConj Xi_b-sig          anti-Xi_b+sig
+Alias      Xi_b0sig          Xi_b0
+Alias      anti-Xi_b0sig     anti-Xi_b0
+ChargeConj Xi_b0sig          anti-Xi_b0sig
+Alias      J/psisig          J/psi
+ChargeConj J/psisig          J/psisig
+Alias      chi_c0sig         chi_c0
+ChargeConj chi_c0sig         chi_c0sig
+Alias      chi_c1sig         chi_c1
+ChargeConj chi_c1sig         chi_c1sig
+Alias      chi_c2sig         chi_c2
+ChargeConj chi_c2sig         chi_c2sig
+Alias      psi(2S)sig        psi(2S)
+ChargeConj psi(2S)sig        psi(2S)sig
+Alias      psi(3770)sig      psi(3770)
+ChargeConj psi(3770)sig      psi(3770)sig
+Alias      D*+sig            D*+
+Alias      D*-sig            D*-
+ChargeConj D*+sig            D*-sig
+Alias      D*0sig            D*0
+Alias      anti-D*0sig       anti-D*0
+ChargeConj D*0sig            anti-D*0sig
+Alias      D0sig             D0
+Alias      anti-D0sig        anti-D0
+ChargeConj D0sig             anti-D0sig
+Alias      D+sig             D+
+Alias      D-sig             D-
+ChargeConj D+sig             D-sig
+Alias      D_s+sig           D_s+
+Alias      D_s-sig           D_s-
+ChargeConj D_s+sig           D_s-sig
+Alias      Lambda_c+sig      Lambda_c+
+Alias      anti-Lambda_c-sig anti-Lambda_c-
+ChargeConj Lambda_c+sig      anti-Lambda_c-sig
+Alias      tau+sig           tau+
+Alias      tau-sig           tau-
+ChargeConj tau+sig           tau-sig
+Alias      Upsilonsig        Upsilon
+ChargeConj Upsilonsig        Upsilonsig
+Alias      Upsilon(2S)sig    Upsilon(2S)
+ChargeConj Upsilon(2S)sig    Upsilon(2S)sig
+Alias      Upsilon(3S)sig    Upsilon(3S)
+ChargeConj Upsilon(3S)sig    Upsilon(3S)sig
+Alias      Upsilon(4S)sig    Upsilon(4S)
+ChargeConj Upsilon(4S)sig    Upsilon(4S)sig
+Alias      Upsilon(5S)sig    Upsilon(5S)
+ChargeConj Upsilon(5S)sig    Upsilon(5S)sig
+Alias      X_1(3872)sig      X_1(3872)
+ChargeConj X_1(3872)sig      X_1(3872)sig
+Alias      h_csig            h_c
+ChargeConj h_csig            h_csig
+Alias      Sigma+sig         Sigma+
+Alias      anti-Sigma-sig    anti-Sigma-
+ChargeConj Sigma+sig         anti-Sigma-sig
+Alias      Lambda0sig        Lambda0
+Alias      anti-Lambda0sig   anti-Lambda0
+ChargeConj Lambda0sig        anti-Lambda0sig
+Alias      B_10sig           B_10
+Alias      anti-B_10sig      anti-B_10
+ChargeConj B_10sig           anti-B_10sig
+Alias      B_2*0sig          B_2*0
+Alias      anti-B_2*0sig     anti-B_2*0
+ChargeConj B_2*0sig          anti-B_2*0sig
+Alias      B_s10sig          B_s10
+Alias      anti-B_s10sig     anti-B_s10
+ChargeConj B_s10sig          anti-B_s10sig
+Alias      B_s2*0sig         B_s2*0
+Alias      anti-B_s2*0sig    anti-B_s2*0
+ChargeConj B_s2*0sig         anti-B_s2*0sig
+Alias      B_1+sig           B_1+
+Alias      B_1-sig           B_1-
+ChargeConj B_1+sig           B_1-sig
+Alias      B_2*+sig          B_2*+
+Alias      B_2*-sig          B_2*-
+ChargeConj B_2*+sig          B_2*-sig
 #
 #JetSet parameter modifications
-#
-# O.Long : March 30, 2000
-#  Change from using Peterson fragmentation to Lund fragmentation
-#  with the default parameters (A=0.30, B=0.58)
-#
 #(Very important that there are no blank spaces in the parameter string!)
-# Number of flavor produced. 5 = udscb production
-JetSetPar MSTJ(104)=5
-# turn on initial state radiation (was off before)
- #JetSetPar MSTJ(107)=1
-#use Lund fragmentation with default parameters
-JetSetPar MSTJ(11)=4
-# Lund symmetric fragmentation function parameter a 
-JetSetPar PARJ(41)=.30
-# Lund symmetric fragmentation function parameter b 
-JetSetPar PARJ(42)=.58
-# Lund symmetric fragmentation function parameter a 
-JetSetPar PARJ(43)=.50
-# Lund symmetric fragmentation function parameter b 
-JetSetPar PARJ(44)=.90
-#eps_c   from CLEO 8/97
- #JetSetPar PARJ(54)=-.040
-# eps_b
- #JetSetPar PARJ(55)=-.004
 #Turn of B0-B0B mixing in JetSet:
- #JetSetPar MSTJ(26)=0
-# D* production - Lange July 19, 2002
-#050214 JetSetPar PARJ(13)=0.45
- #JetSetPar PARJ(13)=0.4
-# eta'
-# lange - change eta' production to agree better with udsc results
-# from charmless group
-#050214 JetSetPar PARJ(26)=0.15
- #JetSetPar PARJ(26)=0.1
-# lange - change eta production to agree better with udsc results
-# from charmless group
-#050214 JetSetPar PARJ(25)=1.0
- #JetSetPar PARJ(25)=0.6
-# P(ssbar)/P(uubar) - has a big effect on phis. Turn down to 
-# reduce phi production in continuum.
-#050214 was no change
- #JetSetPar PARJ(2)=0.26
-#050214JetSetPar PARJ(12)=0.2
- #JetSetPar PARJ(12)=0.55
- #JetSetPar PARJ(11)=0.4
-#lange/Petersen Nov 14, 2004 baryon production turned down for sp8
- #JetSetPar PARJ(1)=0.065
-# control of L=1 mesons (in order: J1S0 J0S1 J1S1 J2S1
- #JetSetPar PARJ(14)=0.05
- #JetSetPar PARJ(15)=0.05
- #JetSetPar PARJ(16)=0.05
- #JetSetPar PARJ(17)=0.05
-#cut-off parameter used to stop fragmentation process (was .4, CLEO uses.3)
- #JetSetPar PARJ(33)=0.3
-#
-### Parameters below are a new tuning of the continuum
-### fragmentation that softens the pion spectrum
-### but commented out untill verified to be physically
-### sound. ryd 00-02-10
-### Lund symmetric fragmentation function parameter a 
-##JetSetPar PARJ(41)=.40
-### Lund symmetric fragmentation function parameter b 
-##JetSetPar PARJ(42)=.29
-### Lund symmetric fragmentation function parameter a 
-##JetSetPar PARJ(43)=.60
-### Lund symmetric fragmentation function parameter b 
-##JetSetPar PARJ(44)=.45
-###eps_c   from CLEO 8/97
-##JetSetPar PARJ(54)=-.040
-##JetSetPar PARJ(46)=0.0
-##JetSetPar PARJ(33)=0.2
-###End of new continuum tuning
-#
-#pythia stuff for standalone generation
-# no isr
- #JetSetPar MSTP(11)=0
-# take the qqbar energy from EvtGen
- #JetSetPar MSTP(171)=1
- #JetSetPar MSTP(172)=1
-
-
+#JetSetPar MSTJ(26)=0
+# control of L=1 mesons (in order: J1S0 J0S1 J1S1 J2S1) - commented out by NB/WP
+#JetSetPar PARJ(14)=0.05
+#JetSetPar PARJ(15)=0.05
+#JetSetPar PARJ(16)=0.05
+#JetSetPar PARJ(17)=0.05
+#cut-off parameter used to stop fragmentation process (should not be changed)
+#####JetSetPar PARJ(33)=0.3 SET NOW IN GAUSS
+
+# PR LHCb 10/01/2006
 # Turn on PHOTOS for all decays
-# Lange Aug19,2002
 yesPhotos
 #
-
-ModelAlias VubHybridB0 VUBHYBRID 4.62 2.27 0.22 8 8 8
-    0.28 1.40 1.60 1.80  2.00  2.50  3.00  3.50 
-    0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00 
-    0.00 0.50 1.00 1.25  1.50  1.75  2.00  2.25
-    0.00000 1.2059 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241
-    0.09098 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.47335 1.21021 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241
-    0.52695 1.21011 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241
-    0.6304 1.21096 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.33327 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.54178 1.20886 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241
-    0.59143 1.20802 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995
-    0.69332 1.20698 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.66811 1.20755 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.34624 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.23645 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.53769 1.21089 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241
-    0.63768 1.20843 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995
-    0.71713 1.20869 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.75566 1.20778 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.74831 1.20916 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.21312 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.62594 1.20926 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995
-    0.5902 1.20516 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995
-    0.68809 1.20016 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.78229 1.20459 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.82156 1.20561 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.72422 1.20485 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.00423 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.55708 1.20977 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.61225 1.20629 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.66904 1.20049 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.72567 1.20029 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.78501 1.19808 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.83037 1.19609 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.59537 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.00000 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.45962 1.20645 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.53276 1.20083 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995
-    0.57906 1.19669 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.68263 1.19458 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.74222 1.19771 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.78307 1.19479 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.58714 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.19489 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.24451 1.21241 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.14704 1.20472 1.21241 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.42163 1.19849 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.37319 1.18877 1.21241 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.38655 1.1995 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.34297 1.21241 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.31299 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.57067 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
-    0.57067 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995;
-
-# Hybrid weights for charged B -> Xu l nu decays
-ModelAlias VubHybridBp VUBHYBRID  4.62 2.27 0.22 8 8 8 
-    0.28 1.40 1.60 1.80  2.00  2.50  3.00  3.50 
-    0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00 
-    0.00 0.50 1.00 1.25  1.50  1.75  2.00  2.25
-    0.00000 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029
-    0.00000 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.11287 1.26974 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029
-    0.10819 1.26929 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029
-    0.27133 1.26671 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.17256 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.18216 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029
-    0.32091 1.26953 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029
-    0.52924 1.26988 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986
-    0.51586 1.26755 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.26794 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.21166 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029
-    0.29627 1.26757 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986
-    0.52168 1.26788 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.5675 1.26647 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.62174 1.26467 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.00536 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.38235 1.2678 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986
-    0.44511 1.26686 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986
-    0.54476 1.26672 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.66852 1.26707 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.64859 1.26542 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.53664 1.2536 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.00000 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.22558 1.26822 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986
-    0.38409 1.26531 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.52891 1.26284 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.65141 1.26648 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.70896 1.26227 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.79827 1.26101 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.4274 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.08636 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.28546 1.26121 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.40621 1.26584 1.27029 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986
-    0.58209 1.26637 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.61119 1.26424 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.70714 1.26297 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.73926 1.25781 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.53898 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.52061 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.00000 1.26726 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.16996 1.2649 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.23334 1.2534 1.27029 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.25078 1.26036 1.27029 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.27805 1.25917 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.27337 1.27029 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.18235 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.84654 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986
-    0.84654 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986;
-
-#
-
-
-# Define model alias for the D -> K*lnu decays
-# This should correspond to MV=2.1 GeV, MA1=MA2=2.5 GeV,
-# R2=0.85 and RV=1.5
-#
-ModelAlias SLPOLE_DtoKstarlnu SLPOLE  1.00 -0.558 0.0 1.0
-                                      0.85 -0.558 0.0 1.0
-                                      1.50 -0.790 0.0 1.0
-                                      0.00 -0.558 0.0 1.0;
-#
-# Model alias for the D -> rho l nu
-# MV=2.0 GeV and MA1=MA2=2.4 GeV, R2=0.6, RV=1.5
-#
-ModelAlias SLPOLE_Dtorholnu SLPOLE 1.00 -0.605 0.0 1.0
-                                   0.60 -0.605 0.0 1.0
-                                   1.50 -0.871 0.0 1.0
-                                   0.00 -0.605 0.0 1.0;
 #
-# Model alias for the D -> omega l nu
-# MV=2.0 GeV and MA1=MA2=2.4 GeV, R2=0.6, RV=1.5
-#
-ModelAlias SLPOLE_Dtoomegalnu SLPOLE 1.00 -0.605 0.0 1.0
-                                     0.60 -0.605 0.0 1.0
-                                     1.50 -0.871 0.0 1.0
-                                     0.00 -0.605 0.0 1.0;
-#
-# Model aliases for D -> Klnu, pilenu, etalnu, eta'lnu
-#
-ModelAlias SLBKPOLE_DtoKlnu SLBKPOLE 1.0 0.25 1.0 2.112;
-ModelAlias SLBKPOLE_Dtopilnu SLBKPOLE 1.0 0.25 1.0 2.010;
-ModelAlias SLBKPOLE_Dtoetalnu SLBKPOLE 1.0 0.25 1.0 2.010;
-ModelAlias SLBKPOLE_Dtoetaplnu SLBKPOLE 1.0 0.25 1.0 2.010;
-
-
 #Decay vpho
 #1.000                     PYCONT;
 #Enddecay
 #
 # use new VSS_BMIX mixing decay model (DK,28-Oct-1999)
 Decay Upsilon(4S)
-0.508200 B+  B-                          VSS;
-0.490000 B0  anti-B0                     VSS_BMIX dm;
-0.000016    e+    e-              PHOTOS  VLL;
-0.000016    mu+   mu-             PHOTOS  VLL;
-0.000016    tau+  tau-            PHOTOS  VLL;
-0.000090         Upsilon(2S)  pi+  pi-   VVPIPI;
-0.000045         Upsilon(2S)  pi0  pi0   VVPIPI;
-0.000090         Upsilon  pi+  pi-   VVPIPI;
-0.000045         Upsilon  pi0  pi0   VVPIPI;
-0.000200        Upsilon  eta  PARTWAVE 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0;
-
+0.515122645 B+      B-                                      VSS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.483122645 B0      anti-B0                                 VSS_BMIX dm; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000015583 e+      e-                                      PHOTOS  VLL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000015766 mu+     mu-                                     PHOTOS  VLL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000015766 tau+    tau-                                    PHOTOS  VLL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000084099 Upsilon(2S) pi+     pi-                         VVPIPI; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000044342 Upsilon(2S) pi0     pi0                         VVPIPI; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000080123 Upsilon pi+     pi-                             VVPIPI; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000044342 Upsilon pi0     pi0                             VVPIPI; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000194392 Upsilon eta                                     PARTWAVE 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 # BF ~ (2J+1)E^3_gamma; see PRL 94, 032001
 # V-> gamma S    Partial wave (L,S)=(0,0)
-0.000094         gamma chi_b0(3P)  HELAMP 1. 0. 1. 0.; 
+0.000092625 gamma   chi_b0(3P)                              HELAMP 1. 0. 1. 0.; #[Reconstructed PDG2011]
 # V-> gamma V    Partial wave (L,S)=(0,1)
-0.000141         gamma chi_b1(3P)  HELAMP 1. 0. 1. 0. -1. 0. -1. 0.;
+0.000138938 gamma   chi_b1(3P)                              HELAMP 1. 0. 1. 0. -1. 0. -1. 0.; #[Reconstructed PDG2011]
 # V-> gamma T    Partial wave (L,S)=(0,1)
-0.000131         gamma chi_b2(3P)  HELAMP 2.4494897 0. 1.7320508 0. 1. 0.
-                                   1. 0. 1.7320508 0. 2.4494897 0.;
+0.000129084 gamma   chi_b2(3P)                              HELAMP 2.4494897 0. 1.7320508 0. 1. 0. 1. 0. 1.7320508 0. 2.4494897 0.; #[Reconstructed PDG2011]
 # V-> gamma S    Partial wave (L,S)=(0,0)
-0.000003         gamma chi_b0(2P)  HELAMP 1. 0. 1. 0.; 
+0.000002956 gamma   chi_b0(2P)                              HELAMP 1. 0. 1. 0.; #[Reconstructed PDG2011]
 # V-> gamma V    Partial wave (L,S)=(0,1)
-0.000008         gamma chi_b1(2P)  HELAMP 1. 0. 1. 0. -1. 0. -1. 0.;
+0.000007883 gamma   chi_b1(2P)                              HELAMP 1. 0. 1. 0. -1. 0. -1. 0.; #[Reconstructed PDG2011]
 # V-> gamma T    Partial wave (L,S)=(0,1)
-0.000012         gamma chi_b2(2P)  HELAMP 2.4494897 0. 1.7320508 0. 1. 0.
-                                   1. 0. 1.7320508 0. 2.4494897 0.;
-0.000850         g       g       g       PYTHIA 4;
-0.000040         gamma   g       g       PYTHIA 4;
+0.000011825 gamma   chi_b2(2P)                              HELAMP 2.4494897 0. 1.7320508 0. 1. 0. 1. 0. 1.7320508 0. 2.4494897 0.; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000837571 g       g       g                               PYTHIA 4; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000039415 gamma   g       g                               PYTHIA 4; #[Reconstructed PDG2011]
 Enddecay
 #
 #
 #
 Decay anti-B0
+# Updated to PDG 2008
 #                   b -> c semileptonic
 #
-0.0529   D*+    e-   anti-nu_e          PHOTOS  HQET 0.77 1.33 0.92;
-0.0208   D+     e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
-0.0052   D_1+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
-0.0045   D_0*+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
-0.0083   D'_1+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
-0.0023   D_2*+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
+0.050100000 D*+     e-      anti-nu_e                       PHOTOS  HQET 0.77 1.33 0.92; #[Reconstructed PDG2011]
+0.021700000 D+      e-      anti-nu_e                       PHOTOS  ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0054   D_1+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
+0.0020   D_0*+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
+0.0050   D'_1+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
+0.0022   D_2*+   e-   anti-nu_e          PHOTOS  ISGW2;
 0.0003   D*+  pi0   e-   anti-nu_e      PHOTOS  GOITY_ROBERTS;
-0.0065   D*0  pi+   e-   anti-nu_e      PHOTOS  GOITY_ROBERTS;
+0.004900000 D*0     pi+     e-      anti-nu_e               PHOTOS  GOITY_ROBERTS; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0010   D+   pi0   e-   anti-nu_e      PHOTOS  GOITY_ROBERTS;
-0.0032   D0   pi+   e-   anti-nu_e      PHOTOS  GOITY_ROBERTS;
-
-0.0529   D*+    mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  HQET 0.77 1.33 0.92;
-0.0208   D+     mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
-0.0052   D_1+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
-0.0045   D_0*+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
-0.0083   D'_1+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
-0.0023   D_2*+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
+0.0000   D0   pi+   e-   anti-nu_e      PHOTOS  GOITY_ROBERTS;
+
+0.050100000 D*+     mu-     anti-nu_mu                      PHOTOS  HQET 0.77 1.33 0.92; #[Reconstructed PDG2011]
+0.021700000 D+      mu-     anti-nu_mu                      PHOTOS  ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0054   D_1+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
+0.0020   D_0*+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
+0.0050   D'_1+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
+0.0022   D_2*+   mu-  anti-nu_mu         PHOTOS  ISGW2;
 0.0003   D*+  pi0   mu-  anti-nu_mu    PHOTOS   GOITY_ROBERTS;
-0.0065   D*0  pi+   mu-  anti-nu_mu    PHOTOS   GOITY_ROBERTS;
+0.004900000 D*0     pi+     mu-     anti-nu_mu              PHOTOS   GOITY_ROBERTS; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0010   D+   pi0   mu-  anti-nu_mu    PHOTOS   GOITY_ROBERTS;
-0.0032   D0   pi+   mu-  anti-nu_mu    PHOTOS   GOITY_ROBERTS;
+0.0000   D0   pi+   mu-  anti-nu_mu    PHOTOS   GOITY_ROBERTS;
 #
 #                    b -> c tau nu
 #
-0.0202   D*+    tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
-0.0088   D+     tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
+0.015000000 D*+     tau-    anti-nu_tau                     ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
+0.011000000 D+      tau-    anti-nu_tau                     ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0013   D_1+   tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
 0.0013   D_0*+   tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
 0.0020   D'_1+   tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
@@ -401,42 +263,42 @@ Decay anti-B0
 # 03/28/01 S.Menke included inclusive B -> X_u l nu decays for m(X_u) > 1.26 GeV.
 #                  with some thresholds to gradually switch from excl. to incl.
 #                  modeling without big jumps keeping the better known excl.
-#                  Brs at their actual values and constrain the incl. Br and 
-#                  weights in a way that ~40% of the total BR belongs to 
+#                  Brs at their actual values and constrain the incl. Br and
+#                  weights in a way that ~40% of the total BR belongs to
 #                  the mass region > 1.5 GeV
 # October 20, 2004 - Lange - update using sl awg input
-# March 30, 2005 J. Dingfelder: Updated  B -> X_u l nu hybrid model 
+# March 30, 2005 J. Dingfelder: Updated  B -> X_u l nu hybrid model
 #                               (supersedes older version by S. Menke). Inclusive
-#                               decays are reweighted in three kinematic 
+#                               decays are reweighted in three kinematic
 #                               variables mX, q2, and El (=> 512 weights total).
-#                               The list of weights is included as ModelAlias 
+#                               The list of weights is included as ModelAlias
 #                               once per B charge state.
 # NOTE: - The specified parameters for model VUBHYBRID are:
-#         mb, a, alpha_s, nbins_mX, nbins_q2, nbins_El, 
+#         mb, a, alpha_s, nbins_mX, nbins_q2, nbins_El,
 #         list of threshold values for mX, q2, El in ascending order.
 #
-#         *** DO NOT CHANGE ANY OF THESE PARAMETERS! *** 
-#         Otherwise a new set of weights would be needed, since they were 
+#         *** DO NOT CHANGE ANY OF THESE PARAMETERS! ***
+#         Otherwise a new set of weights would be needed, since they were
 #         generated for a certain set of values for mb, a, excl. BFs, non-res BF.
 #
-#       - If no binning (nbins or thresholds) are specified after the first 
+#       - If no binning (nbins or thresholds) are specified after the first
 #         three parameters (mb,a,alpha_s) no hybrid weighting is performed.
 
 # --- Hybrid weights for neutral B -> Xu l nu decays
-# NOTE: Do NOT CHANGE any BFs without using the corresponding set of 
+# NOTE: Do NOT CHANGE any BFs without using the corresponding set of
 #       hybrid weights (and vice versa).
-     
-0.000136   pi+    e-   anti-nu_e        PHOTOS   ISGW2;
-0.000220   rho+   e-   anti-nu_e        PHOTOS   ISGW2;
+
+0.000134000 pi+     e-      anti-nu_e                       PHOTOS   ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000247000 rho+    e-      anti-nu_e                       PHOTOS   ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000000   D(2S)+ e-   anti-nu_e        PHOTOS   ISGW2;
 0.000000   D*(2S)+ e-   anti-nu_e       PHOTOS   ISGW2;
-0.001892   Xu+ e-  anti-nu_e            PHOTOS VubHybridB0;
+0.001892   Xu+  e-  anti-nu_e         PHOTOS    VUB 4.8 1.29 0.22 20 0.30 0.55 1.20 0.61 1.26 0.85 1.34 1.08 1.41 1.21 1.48 1.30 1.55 1.30 1.61 1.33 1.67 1.36 1.73 1.39 1.79 1.33 1.84 1.42 1.90 1.39 1.95 1.39 2.00 1.37 2.50 1.30 3.00 0.74 3.50 0.99 4.00 1.09 4.50 1.00;
 #
-0.000136   pi+    mu-  anti-nu_mu       PHOTOS   ISGW2;
-0.000220   rho+   mu-  anti-nu_mu       PHOTOS   ISGW2;
+0.000134000 pi+     mu-     anti-nu_mu                      PHOTOS   ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000247000 rho+    mu-     anti-nu_mu                      PHOTOS   ISGW2; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000000   D(2S)+ mu-  anti-nu_mu       PHOTOS   ISGW2;
 0.000000   D*(2S)+ mu-  anti-nu_mu      PHOTOS    ISGW2;
-0.001892   Xu+ mu-  anti-nu_mu          PHOTOS VubHybridB0;
+0.001892   Xu+  mu-  anti-nu_mu      PHOTOS       VUB 4.8 1.29 0.22 20 0.30 0.55 1.20 0.61 1.26 0.85 1.34 1.08 1.41 1.21 1.48 1.30 1.55 1.30 1.61 1.33 1.67 1.36 1.73 1.39 1.79 1.33 1.84 1.42 1.90 1.39 1.95 1.39 2.00 1.37 2.50 1.30 3.00 0.74 3.50 0.99 4.00 1.09 4.50 1.00;
 #
 0.000060   pi+    tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
 0.000083   rho+   tau- anti-nu_tau                 ISGW2;
@@ -450,139 +312,144 @@ Decay anti-B0
 #
 
 #
-# b->u hadronic 
+# b->u hadronic
 # Ref. [B1]:
 # Lange Nov 14, 2004  (flip D_s K -- is opposite of D_s pi)
-0.000015   D_s-  pi+   PHSP;
-0.000028   D_s+  K-    PHSP;
-0.000029   D_s*-  pi+  SVS;
-0.000022   D_s*+  K-   SVS;
+0.000024000 D_s-    pi+                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000030000 D_s+    K-                                      PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000021000 D_s*-   pi+                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000021900 D_s*+   K-                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 0.000016   rho+   D_s-    SVS;
-0.000016   K*-   D_s+     SVS;
-0.000016   D_s*-  rho+    SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.000016   D_s*+  K*-     SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0;
+0.000035000 K*-     D_s+                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000041000 D_s*-   rho+                                    SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000032000 D_s*+   K*-                                     SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 
 
 #
 # b -> s gamma
 #
-0.0000401   anti-K*0  gamma                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0;
+0.000043300 anti-K*0 gamma                                  HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
+# PR LHCb add omega gamma
+0.000000440 omega   gamma                                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 #0.0000135  anti-K_10  gamma                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0;
 #0.0000065  anti-K'_10 gamma                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0;
 #0.0000128  anti-K'*0  gamma                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0;
 #0.0000166  anti-K_2*0 gamma                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0;
 #0.0000017  anti-K''*0 gamma                   HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.0003139  anti-Xsd    gamma  BTOXSGAMMA 2;
-#
-0.000000134 anti-K0   e+    e-    PHOTOS BTOSLLBALL;
-0.000001045 anti-K*0  e+    e-    PHOTOS BTOSLLBALL;
-0.000004994 anti-Xsd  e+    e-    PHOTOS BTOXSLL 4.8 0.2 0.0 0.41;
-0.000000574 anti-K0   mu+   mu-   PHOTOS BTOSLLBALL;
-0.000001100 anti-K*0  mu+   mu-   PHOTOS BTOSLLBALL;
-0.000002506 anti-Xsd  mu+   mu-   PHOTOS BTOXSLL 4.8 0.2 0.0 0.41;
-0.000000130 anti-K0   tau+  tau-  PHOTOS BTOSLLBALL;
-0.000000190 anti-K*0  tau+  tau-  PHOTOS BTOSLLBALL;
-0.000000200 anti-Xsd  tau+  tau-  PHOTOS BTOXSLL 4.8 0.2 0.0 0.41;
+0.0003118     anti-Xsd    gamma     BTOXSGAMMA 2 ;
+#
+0.000000160 anti-K0 e+      e-                              PHOTOS BTOSLLBALL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000001030 anti-K*0 e+      e-                             PHOTOS BTOSLLBALL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0000050 anti-Xsd  e+    e-    PHOTOS BTOXSLL 4.8 0.2 0.0 0.41;
+0.000000450 anti-K0 mu+     mu-                             PHOTOS BTOSLLBALL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000001050 anti-K*0 mu+     mu-                            PHOTOS BTOSLLBALL; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0000025 anti-Xsd  mu+   mu-   PHOTOS BTOXSLL 4.8 0.2 0.0 0.41;
+0.0000001 anti-K0   tau+  tau-  PHOTOS BTOSLLBALL;
+0.0000002 anti-K*0  tau+  tau-  PHOTOS BTOSLLBALL;
+0.0000002 anti-Xsd  tau+  tau-  PHOTOS BTOXSLL 4.8 0.2 0.0 0.41;
 #
 #------------------------------------------------------------------------------
 # 2- and 3-body modes revised Feb.2005  Markus Cristinziani, SLAC
 #vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 #    B0 -> CP eigenstates  (some exclusive b -> u)   sum=0.00036
 #
-0.0000049 pi+  pi-     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.0000015 pi0  pi0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  pi0  eta     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.0000015 pi0  eta'    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  pi0  a_00    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  pi0  f_0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
+0.000005130 pi+     pi-                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000001620 pi0     pi0                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0000010  pi0  eta     PHSP;
+0.000001200 pi0     eta'                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000001  pi0  a_00    PHSP;
+0.000001  pi0  f_0     PHSP;
 # pi0 rho0 is with the 3-body modes
-0.000001  pi0  omega   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  pi0  a_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  pi0  b_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  eta     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  eta'    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  a_00    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  f_0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  rho0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  omega   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  a_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta  b_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' eta'    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' a_00    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' f_0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' rho0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' omega   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' a_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  eta' b_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  a_00  a_00   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  a_00  f_0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  a_00 rho0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  a_00 omega   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  a_00 a_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  a_00 b_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.0000003 f_0  f_0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
-0.000001  f_0  rho0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  f_0  omega   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  f_0  a_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.000001  f_0  b_10    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
+0.000001  omega pi0    SVS;
+0.000001  a_10  pi0    SVS;
+0.000001  b_10  pi0    SVS;
+0.000001  eta  eta     PHSP;
+0.000001  eta  eta'    PHSP;
+0.000001  eta  a_00    PHSP;
+0.000001  eta  f_0     PHSP;
+0.000001  rho0 eta     SVS;
+0.000000940 omega   eta                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000001  a_10 eta     SVS;
+0.000001  b_10 eta     SVS;
+0.000001  eta' eta'    PHSP;
+0.000001  eta' a_00    PHSP;
+0.000001  eta' f_0     PHSP;
+0.000001  rho0 eta'    SVS;
+0.000001000 omega   eta'                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000001  a_10 eta'    SVS;
+0.000001  b_10 eta'    SVS;
+0.000001  a_00  a_00   PHSP;
+0.000001  a_00  f_0    PHSP;
+0.000001  rho0 a_00    SVS;
+0.000001  omega a_00   SVS;
+0.000001  a_10 a_00    SVS;
+0.000001  b_10 a_00    SVS;
+0.000001  f_0  f_0     PHSP;
+0.000001  rho0 f_0     SVS;
+0.000001  omega f_0    SVS;
+0.000001  a_10 f_0     SVS;
+0.000001  b_10 f_0     SVS;
 
 # Penguin dominated modes are sin2beta, not sin2alpha
-0.0000043 phi  K_S0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.0000043 phi  K_L0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.000001  eta K_S0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.000001  eta K_L0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.000032  eta' K_S0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.000032  eta' K_L0    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.0000023 omega K_S0   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.0000023 omega K_L0   SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
+0.000004300 phi     K_S0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000004300 phi     K_L0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000000550 eta     K_S0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000000550 eta     K_L0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000033000 eta'    K_S0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000033000 eta'    K_L0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000002500 omega   K_S0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000002500 omega   K_L0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #don't allow jetset to simulate the same decay but to a K0 or anti-K0
 #Lange 1/30/2003
-
-0.0  phi  anti-K0    PHSP;
 0.0  phi  K0    PHSP;
-
-0.0  eta anti-K0 PHSP;
+0.0  phi  anti-K0    PHSP;
 0.0  eta K0     PHSP;
-
-0.0  eta' anti-K0 PHSP;
+0.0  eta anti-K0 PHSP;
 0.0  eta' K0    PHSP;
-
-0.0  omega anti-K0 PHSP;
+0.0  eta' anti-K0 PHSP;
 0.0  omega K0   PHSP;
-# phipi0 has no simple Pengun or tree so who knows - ditto phieta/eta'?
-0.00000005 phi  pi0     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00000003 phi  eta     SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00000003 phi  eta'    SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-#
-0.0000163 anti-K*0 eta SVS;
-0.0000038 anti-K*0 eta' SVS;
-0.000001  anti-K*0 omega SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
+0.0  omega anti-K0 PHSP;
+# phipi0 has no simple Pengiun or tree so who knows - ditto phieta/eta'?
+0.000001  phi  pi0     SVS;
+0.000001  phi  eta     SVS;
+0.000001  phi  eta'    SVS;
+#
+0.000015900 anti-K*0 eta                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000003800 anti-K*0 eta'                                   SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000002000 anti-K*0 omega                                  SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000001  phi  omega   SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
 0.000001  omega omega  SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
 0.000001  omega rho0   SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
 #
 #
 #2-body modes from Jim Olsen
-0.0000188 K-  pi+      PHSP;
-0.0000001  K+  K-       PHSP;
+0.000019400 K-      pi+                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0000004  K+  K-       PHSP;
 # K_S0 K_L0 is 0
 # see http://babar-hn.slac.stanford.edu:5090/HyperNews/get/pubboard14/156.html
-0.0000006 K_S0 K_S0    PHSP;
+0.000000240 K_S0    K_S0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0000000 K_S0 K_L0    PHSP;
-0.0000006 K_L0 K_L0    PHSP;
-0.0000115 anti-K0 pi0  PHSP;
-# Put in with 0 BR to keep PYTHIA from generating it
-0.0000000 K0 anti-K0   PHSP;
+0.000000240 K_L0    K_L0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+# declare K0 pi0 not to have it through Pythia
+0.000000  anti-K0 pi0  PHSP;
+# Split into K_S0 K_L0 (LHCb - P. Robbe)
+0.000004750 K_S0    pi0                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000004750 K_L0    pi0                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+# 0 to keep PYTHIA from generating it
+0.000000 K0 anti-K0   PHSP;
+#
+# 3-body decays
+# this model generates interferences and higher mass rho
 #
 # 3-body by John Back (jback@slac.stanford.edu) - Oct 15, 2002
 # JGS intersperses modes with pi0->eta,eta'
 # anti-B0 modes
-# Model generates rho(770), rho(1450) and rho(1700) resonances 
+# Model generates rho(770), rho(1450) and rho(1700) resonances
 # with interference (uses CKM angle alpha)
 0.000024     pi- pi+ pi0            BTO3PI_CP dm  alpha;
 # Put in with 0 BR to keep PYTHIA from generating these (see BTO3PI_CP above)
-0.000000     pi0 rho0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
+0.000000     rho0 pi0               SVS;
 0.000000     rho- pi+               SVS;
 0.000000     rho+ pi-               SVS;
 0.000000     rho(2S)- pi+           SVS;
@@ -591,27 +458,26 @@ Decay anti-B0
 0.000000     rho(3S)+ pi-           SVS;
 #
 # rho0 3-body modes
-0.0000022    rho0 K_S0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.0000022    rho0 K_L0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
+0.000002350 rho0    K_S0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000002350 rho0    K_L0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 # rho+ 3-body modes
-0.0000085    rho+ K-                SVS;
+0.000008400 rho+    K-                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 # rho(1450) 3-body modes
-0.0000005    rho(2S)0 K_S0          SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma -1.0 minusGamma;
-0.0000005    rho(2S)0 K_L0          SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 gamma 1.0 minusGamma;
+0.0000005    rho(2S)0 K_S0          SVS;
+0.0000005    rho(2S)0 K_L0          SVS;
 #
 #
 # f0,a0(980) 3-body modes
-0.0000055    f_0 anti-K0            PHSP;
+0.0000055     f_0 anti-K0            PHSP;
 0.000001     a_00 anti-K0           PHSP;
-0.000001    a_0+ K-                PHSP;
-
-0.000001     a_0- pi+               PHSP;
+0.000001     a_0+ K-                PHSP;
 0.000003     a_0+ pi-               PHSP;
+0.000001     a_0- pi+               PHSP;
 #
 # K*0(892) 3-body modes
-0.0000017    anti-K*0 pi0           SVS;
+0.000003600 anti-K*0 pi0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000003     anti-K*0 K0            SVS;
 #
 # K*0(1430) 3-body modes
@@ -624,16 +490,16 @@ Decay anti-B0
 
 #
 # K*-(892) 3-body modes
-0.0000085    K*- pi+                SVS;
-0.0000002     K*- K+                 SVS;
+0.000009400 K*-     pi+                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000002     K*- K+                 SVS;
 #
-# K*-1(430) 3-body modes
-0.000033     K_0*- pi+              PHSP;
-0.0000002     K_0*- K+               PHSP;
+# K*-(1430) 3-body modes
+0.000033000 K_0*-   pi+                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000002     K_0*- K+               PHSP;
 #
 # K*0(1680) 3-body modes
 0.000001     K''*- pi+                     SVS;
-0.0000001     K''*- K+               SVS;
+0.000001     K''*- K+               SVS;
 #
 #
 # Non-resonant 3-body left-overs
@@ -644,21 +510,24 @@ Decay anti-B0
 0.000017     pi- pi+ eta            PHSP;
 0.000001     pi- pi+ eta'           PHSP;
 #
-# pi- pi+ anti-K0: 
-0.000013     pi- pi+ anti-K0        PHSP;
+# pi- pi+ anti-K0: total-rhoK0-f0K0-piK*(892)-piK*(1430)=45-5-6-13./3-11./3
+0.000000000 pi-     pi+     anti-K0                         PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 # K- pi+ pi0
-0.000002     K- pi+ pi0             PHSP;
+0.000027500 K-      pi+     pi0                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000020     K- pi+ eta             PHSP;
 0.000001     K- pi+ eta'            PHSP;
 #
-# pi- K+ K0. 
+# pi- K+ K0.
 # Both B0 and B0bar can decay to these => 0.5e-6 each
 0.0000005    pi- K+ anti-K0         PHSP;
 0.0000005    pi+ K- K0              PHSP;
 #
-# K- K+ anti-K0: total - phiKs = 25 -
-0.0000205    K- K+ anti-K0          PHSP;
+# K- K+ anti-K0
+# PR LHCb 09 Apr 2004 split into KL/KS
+0.000000     K- K+ anti-K0          PHSP;
+0.000012350 K-      K+      K_S0                            PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000012350 K-      K+      K_L0                            PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 # K- K+ pi0
 0.000001     K- K+ pi0              PHSP;
@@ -694,9 +563,10 @@ Decay anti-B0
 #
 #4-body modes from Andrei Gritsan
 #--- 4-body rho-rho, rho-pi-pi, pi-pi-pi-pi --------------------------
-0.0000011 rho0 rho0              SVV_CP alpha dm 1 1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
-0.000025  rho+ rho-              SVV_CP alpha dm 1 1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
-0.000005  rho0 pi+ pi-           PHSP;
+# PR LHCb 21 Apr 2004 : set polarisation to longitudinal
+0.000000730 rho0    rho0                                    SVV_HELAMP 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000024200 rho+    rho-                                    SVV_HELAMP 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000003  rho0 pi+ pi-           PHSP;
 0.000003  omega pi+ pi-          PHSP;
 0.000001  rho0 pi0 pi0           PHSP;
 0.000001  omega pi0 pi0          PHSP;
@@ -708,33 +578,31 @@ Decay anti-B0
 0.0000002 omega eta eta          PHSP;
 0.0000002 omega pi0 eta'         PHSP;
 0.0000001 omega eta eta'         PHSP;
-
-0.000010  rho- pi+ pi0           PHSP;
-0.000005  rho- pi+ eta           PHSP;
 0.000010  rho+ pi- pi0           PHSP;
 0.000005  rho+ pi- eta           PHSP;
+0.000010  rho- pi+ pi0           PHSP;
+0.000005  rho- pi+ eta           PHSP;
 0.000010  pi+ pi- pi+ pi-        PHSP;
 0.000010  pi+ pi- pi0 pi0        PHSP;
 0.000005  pi+ pi- eta pi0        PHSP;
 0.000002  pi+ pi- eta eta        PHSP;
 0.000002  pi+ pi- eta' pi0       PHSP;
 0.000001  pi+ pi- eta' eta       PHSP;
-0.0000165 a_1- pi+               SVS;
-0.0000165 a_1+ pi-               SVS;
-0.000000  b_1- pi+               SVS;
-0.000010  b_1+ pi-               SVS;
-0.000002  rho+ a_0-              SVS;
-0.000010  rho- a_0+              SVS;
-
+0.000016500 a_1+    pi-                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000016500 a_1-    pi+                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0000055  b_1+ pi-               SVS;
+0.0000055  b_1- pi+               SVS;
+0.000002  rho- a_0+              SVS;
+0.000010  rho+ a_0-              SVS;
 0.000001  f_0 pi+ pi-            PHSP;
 0.000001  f_0 pi0 pi0            PHSP;
 0.000001  a_0- pi+ pi0           PHSP;
 0.000001  a_00 pi0 pi0           PHSP;
 0.000001  a_0+ pi- pi0           PHSP;
 #--- 4-body rho-K*, rho-pi-K, K*-pi-pi, pi-pi-pi-K -------------------
-0.0000056 rho0  anti-K*0         SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
+0.000003400 rho0    anti-K*0                                SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000010  rho+  K*-              SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
-0.000010  pi- pi+ anti-K*0       PHSP;
+0.000050600 pi-     pi+     anti-K*0                        PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000010  pi+ pi0 K*-            PHSP;
 0.000005  pi+ eta K*-            PHSP;
 0.000002  pi+ eta' K*-           PHSP;
@@ -750,7 +618,7 @@ Decay anti-B0
 0.000005  omega anti-K0 pi0      PHSP;
 0.000002  omega anti-K0 eta      PHSP;
 0.000001  omega anti-K0 eta'     PHSP;
-0.000005  omega K- pi+           PHSP;
+0.000005100 omega   K-      pi+                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000010  pi+ pi0 pi- anti-K0    PHSP;
 0.000005  pi+ eta pi- anti-K0    PHSP;
 0.000010  pi0 pi0 pi0 anti-K0    PHSP;
@@ -769,17 +637,17 @@ Decay anti-B0
 0.000010  pi- pi+ anti-K_0*0     PHSP;
 0.000010  pi0 pi0 anti-K_0*0     PHSP;
 0.000010  pi+ pi0 K_0*-          PHSP;
-0.000002  anti-K*0 f_0           SVS;
+0.000005  anti-K*0 f_0           SVS;
 0.000010  a_10 anti-K0           SVS;
-0.000010  a_1+ K-                SVS;
-0.0000066 b_10 anti-K0           SVS;
-0.000010  b_1+ K-                SVS;
+0.000016000 a_1+    K-                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000010  b_10 anti-K0           SVS;
+0.0000074  b_1+ K-                SVS;
 0.000005  anti-K*0 a_00          SVS;
 0.000005  K*- a_0+               SVS;
 #--- 4-body K*-K*, rho-K-K, K*-K-pi, phi-pi-pi, pi-pi-K-K ------------
-0.00000105  K*0   anti-K*0         SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
+0.000001280 K*0     anti-K*0                                SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000001  K*+   K*-              SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
-0.0000001 phi   rho0             SVV_CP alpha dm 1 1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
+0.0000001 phi   rho0             SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
 0.0000001 phi   pi- pi+          PHSP;
 0.000001  K+ K- rho0             PHSP;
 0.000001  K0 anti-K0 rho0        PHSP;
@@ -799,21 +667,20 @@ Decay anti-B0
 0.0000002 K0 anti-K0 eta eta     PHSP;
 0.0000002 K0 anti-K0 pi0 eta'    PHSP;
 0.0000001 K0 anti-K0 eta eta'    PHSP;
-0.000001  K*- K+ pi0             PHSP;
 0.000001  K*+ K- pi0             PHSP;
-0.000001  K0 anti-K*0 pi0        PHSP;
+0.000001  K*- K+ pi0             PHSP;
 0.000001  K*0 anti-K0 pi0        PHSP;
-0.000001  K- K*0 pi+             PHSP;
-0.000001  K*- K0 pi+             PHSP;
-0.000001  K+ anti-K*0 pi-        PHSP;
+0.000001  K0 anti-K*0 pi0        PHSP;
+0.000003320 K+      anti-K*0 pi-                            PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000001  K*+ anti-K0 pi-        PHSP;
-
+0.0000033  K- K*0 pi+             PHSP;
+0.000001  K*- K0 pi+             PHSP;
 #--- 4-body phi-K*, phi-K-pi, K-K-K*, pi-K-K-K -----------------------
-0.0000095 phi   anti-K*0         SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0;
+0.000009800 phi     anti-K*0                                SVV_HELAMP  1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000010  phi K- pi+             PHSP;
 0.000010  phi anti-K0 pi0        PHSP;
 0.000007  phi anti-K0 eta        PHSP;
-0.000010  K- K+ anti-K*0         PHSP; 
+0.000017700 K-      K+      anti-K*0                        PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000010  K- K*+ anti-K0         PHSP;
 0.000010  K*- K+ anti-K0         PHSP;
 0.000010  K+ K- K- pi+           PHSP;
@@ -821,7 +688,7 @@ Decay anti-B0
 0.000005  K+ K- anti-K0 eta      PHSP;
 0.000010  K0 anti-K0 anti-K0 pi0 PHSP;
 0.000005  K0 anti-K0 anti-K0 eta PHSP;
-0.0000046 phi   anti-K_0*0       PHSP;
+0.000003900 phi     anti-K_0*0                              PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.000010  K- K+ anti-K_0*0       PHSP;
 0.000010  K- K_0*+ anti-K0       PHSP;
 0.000010  K_0*- K+ anti-K0       PHSP;
@@ -845,10 +712,8 @@ Decay anti-B0
 0.000010  rho+ rho- pi0          PHSP;
 0.000005  rho+ rho- eta          PHSP;
 0.000002  rho+ rho- eta'         PHSP;
-0.000010  rho0 rho-  pi+          PHSP;
-0.0000066 rho0 rho+ pi-          PHSP; 
-0.000010  omega rho- pi+         PHSP;
-0.0000066 omega rho+ pi-         PHSP;
+0.000010  rho0 rho+ pi-          PHSP;
+0.000010  omega rho+ pi-         PHSP;
 0.000002  rho0 pi+ pi- pi0       PHSP;
 0.000001  rho0 pi+ pi- eta       PHSP;
 0.000001  rho0 pi+ pi- eta'      PHSP;
@@ -861,15 +726,14 @@ Decay anti-B0
 0.000002  omega pi0 pi0 pi0      PHSP;
 0.000001  omega pi0 eta pi0      PHSP;
 0.000001  omega pi0 eta' pi0     PHSP;
-
-0.000002  rho- pi+ pi+ pi-       PHSP;
-0.000002  rho- pi+ pi0 pi0       PHSP;
-0.000001  rho- pi+ pi0 eta       PHSP;
-0.000001  rho- pi+ pi0 eta'      PHSP;
 0.000002  rho+ pi- pi+ pi-       PHSP;
 0.000002  rho+ pi- pi0 pi0       PHSP;
 0.000001  rho+ pi- pi0 eta       PHSP;
 0.000001  rho+ pi- pi0 eta'      PHSP;
+0.000002  rho- pi+ pi+ pi-       PHSP;
+0.000002  rho- pi+ pi0 pi0       PHSP;
+0.000001  rho- pi+ pi0 eta       PHSP;
+0.000001  rho- pi+ pi0 eta'      PHSP;
 0.000001  pi+ pi- pi+ pi- pi0    PHSP;
 0.0000005 pi+ pi- pi+ pi- eta    PHSP;
 0.0000002 pi+ pi- pi+ pi- eta'   PHSP;
@@ -879,43 +743,39 @@ Decay anti-B0
 0.0000005 pi0 pi0 pi0 pi0 pi0    PHSP;
 0.0000002 pi0 pi0 pi0 pi0 eta    PHSP;
 0.0000001 pi0 pi0 pi0 pi0 eta'   PHSP;
-
-0.000010  a_1-  rho+             PHSP;
 0.000010  a_1+  rho-             PHSP;
+0.000010  a_1-  rho+             PHSP;
 0.000010  a_10  rho0             PHSP;
 0.000010  a_10  omega            PHSP;
-0.000010  a_1-  pi+ pi0          PHSP;
-0.000005  a_1-  pi+ eta          PHSP;
-0.000002  a_1-  pi+ eta'         PHSP;
+0.000010  a_1+  pi- pi0          PHSP;
+0.000005  a_1+  pi- eta          PHSP;
+0.000002  a_1+  pi- eta'         PHSP;
 0.000010  a_10  pi+ pi-          PHSP;
 0.000010  a_10  pi0 pi0          PHSP;
 0.000005  a_10  pi0 eta          PHSP;
 0.000002  a_10  pi0 eta'         PHSP;
-0.000010  a_1+  pi- pi0          PHSP;
-0.000005  a_1+  pi- eta          PHSP;
-0.000002  a_1+  pi- eta'         PHSP;
-
-0.000010  rho- f_0 pi+           PHSP;
+0.000010  a_1-  pi+ pi0          PHSP;
+0.000005  a_1-  pi+ eta          PHSP;
+0.000002  a_1-  pi+ eta'         PHSP;
 0.000010  rho+ f_0 pi-           PHSP;
+0.000010  rho- f_0 pi+           PHSP;
 0.000010  rho0 f_0 pi0           PHSP;
 0.000005  rho0 f_0 eta           PHSP;
 0.000002  rho0 f_0 eta'          PHSP;
 0.000010  omega f_0 pi0          PHSP;
-
-0.000010  rho- a_00 pi+          PHSP;
-0.000010  rho- a_0+ pi0          PHSP;
-0.000005  rho- a_0+ eta          PHSP;
-0.000002  rho- a_0+ eta'         PHSP;
-
-0.000010  rho0 a_0- pi+          PHSP;
-0.000010  rho0 a_0+ pi-          PHSP;
-0.000010  rho0 a_00 pi0          PHSP;
-0.000005  rho0 a_00 eta          PHSP;
-0.000002  rho0 a_00 eta'         PHSP;
 0.000010  rho+ a_00 pi-          PHSP;
 0.000010  rho+ a_0- pi0          PHSP;
 0.000005  rho+ a_0- eta          PHSP;
 0.000002  rho+ a_0- eta'         PHSP;
+0.000010  rho0 a_0+ pi-          PHSP;
+0.000010  rho0 a_0- pi+          PHSP;
+0.000010  rho0 a_00 pi0          PHSP;
+0.000005  rho0 a_00 eta          PHSP;
+0.000002  rho0 a_00 eta'         PHSP;
+0.000010  rho- a_00 pi+          PHSP;
+0.000010  rho- a_0+ pi0          PHSP;
+0.000005  rho- a_0+ eta          PHSP;
+0.000002  rho- a_0+ eta'         PHSP;
 0.000002  f_0 pi+ pi- pi0        PHSP;
 0.000001  f_0 pi+ pi- eta        PHSP;
 0.000001  f_0 pi+ pi- eta'       PHSP;
@@ -924,11 +784,10 @@ Decay anti-B0
 0.000001  f_0 pi0 pi0 eta'       PHSP;
 0.000001  a_00 pi+ pi- pi0       PHSP;
 0.000001  a_00 pi0 pi0 pi0       PHSP;
-
-0.000001  a_0- pi+ pi+ pi-       PHSP;
-0.000001  a_0- pi+ pi0 pi0       PHSP;
 0.000001  a_0+ pi- pi+ pi-       PHSP;
 0.000001  a_0+ pi- pi0 pi0       PHSP;
+0.000001  a_0- pi+ pi+ pi-       PHSP;
+0.000001  a_0- pi+ pi0 pi0       PHSP;
 #--- 5-body rho-K*pi, rho-2pi-K, K*-3pi, 4pi-K -------------------
 0.000010  rho0 K*- pi+           PHSP;
 0.000010  rho+ K*- pi0           PHSP;
@@ -937,9 +796,8 @@ Decay anti-B0
 0.000010  rho0 anti-K*0 pi0      PHSP;
 0.000005  rho0 anti-K*0 eta      PHSP;
 0.000002  rho0 anti-K*0 eta'     PHSP;
-
-0.000010  rho+ anti-K*0 pi-      PHSP;
 0.000010  rho- anti-K*0 pi+      PHSP;
+0.000010  rho+ anti-K*0 pi-      PHSP;
 0.000010  omega K*- pi+          PHSP;
 0.000010  omega anti-K*0 pi0     PHSP;
 0.000005  omega anti-K*0 eta     PHSP;
@@ -993,12 +851,11 @@ Decay anti-B0
 0.000002  pi0 pi0 pi0 anti-K0 pi0 PHSP;
 0.000001  pi0 pi0 pi0 anti-K0 eta PHSP;
 0.000001  pi0 pi0 pi0 anti-K0 eta' PHSP;
-
-0.000010  rho- anti-K_0*0 pi+    PHSP;
+0.000010  rho+ anti-K_0*0 pi-    PHSP;
 0.000010  rho0 anti-K_0*0 pi0    PHSP;
 0.000005  rho0 anti-K_0*0 eta    PHSP;
 0.000002  rho0 anti-K_0*0 eta'   PHSP;
-0.000010  rho+ anti-K_0*0 pi-    PHSP;
+0.000010  rho- anti-K_0*0 pi+    PHSP;
 0.000010  rho+ K_0*- pi0         PHSP;
 0.000005  rho+ K_0*- eta         PHSP;
 0.000002  rho+ K_0*- eta'        PHSP;
@@ -1017,35 +874,32 @@ Decay anti-B0
 0.000010  anti-K*0 f_0 pi0       PHSP;
 0.000005  anti-K*0 f_0 eta       PHSP;
 0.000002  anti-K*0 f_0 eta'      PHSP;
-0.000010  a_1- anti-K0 pi+       PHSP;
+0.000010  a_1+ anti-K0 pi-       PHSP;
 0.000020  a_10 anti-K*0          PHSP;
 0.000010  a_10 K- pi+            PHSP;
 0.000010  a_10 anti-K0 pi0       PHSP;
 0.000020  a_1+ K*-               PHSP;
 0.000010  a_1+ K- pi0            PHSP;
-0.000010  a_1+ anti-K0 pi-       PHSP;
+0.000010  a_1- anti-K0 pi+       PHSP;
 0.000005  K*- a_00 pi+           PHSP;
 0.000005  K*- a_0+ pi0           PHSP;
 0.000002  K*- a_0+ eta           PHSP;
 0.000001  K*- a_0+ eta'          PHSP;
 0.000005  anti-K*0 a_0+ pi-      PHSP;
-0.000005  anti-K*0 a_0- pi+      PHSP;
 0.000005  anti-K*0 a_00 pi0      PHSP;
 0.000002  anti-K*0 a_00 eta      PHSP;
 0.000001  anti-K*0 a_00 eta'     PHSP;
 #--- 5-body K*-K*pi,rho-K-Kpi, K*-K-2pi, phi-3pi, 3pi-K-K ------------
-0.000001  K*+ anti-K*0 pi-       PHSP;
 0.000001  K*- K*0 pi+            PHSP;
-
+0.000001  K*+ anti-K*0 pi-       PHSP;
 0.000001  K*- K*+ pi0            PHSP;
 0.0000005 K*- K*+ eta            PHSP;
 0.0000002 K*- K*+ eta'           PHSP;
 0.000001  K*0 anti-K*0 pi0       PHSP;
 0.0000005 K*0 anti-K*0 eta       PHSP;
 0.0000002 K*0 anti-K*0 eta'      PHSP;
-
-0.000001  phi rho- pi+           PHSP;
 0.000001  phi rho+ pi-           PHSP;
+0.000001  phi rho- pi+           PHSP;
 0.000001  phi rho0 pi0           PHSP;
 0.0000005 phi rho0 eta           PHSP;
 0.0000002 phi rho0 eta'          PHSP;
@@ -1085,11 +939,10 @@ Decay anti-B0
 0.0000002 anti-K0 K+ rho- eta'   PHSP;
 0.000001  anti-K0 K+ omega pi-   PHSP;
 0.000001  anti-K0 K+ f_0 pi-     PHSP;
-0.0000002 anti-K0 K+ pi- pi+ pi- PHSP;
-0.0000002 anti-K0 K+ pi- pi0 pi0 PHSP;
-0.0000001 anti-K0 K+ pi- pi0 eta PHSP;
-0.0000001 anti-K0 K+ pi- pi0 eta' PHSP;
-
+0.0000002 K0 K- pi+ pi+ pi-      PHSP;
+0.0000002 K0 K- pi+ pi0 pi0      PHSP;
+0.0000001 K0 K- pi+ pi0 eta      PHSP;
+0.0000001 K0 K- pi+ pi0 eta'     PHSP;
 0.0000002 K+ K- pi+ pi- pi0      PHSP;
 0.0000001 K+ K- pi+ pi- eta      PHSP;
 0.0000001 K+ K- pi+ pi- eta'     PHSP;
@@ -1102,41 +955,38 @@ Decay anti-B0
 0.0000002 K0 anti-K0 pi0 pi0 pi0 PHSP;
 0.0000001 K0 anti-K0 pi0 pi0 eta PHSP;
 0.0000001 K0 anti-K0 pi0 pi0 eta' PHSP;
-0.0000002 K0 K- pi+ pi+ pi-      PHSP;
-0.0000002 K0 K- pi+ pi0 pi0      PHSP;
-0.0000001 K0 K- pi+ pi0 eta      PHSP;
-0.0000001 K0 K- pi+ pi0 eta'     PHSP;
-
-0.000001  K+ anti-K*0 pi- pi0    PHSP;
-0.0000005 K+ anti-K*0 pi- eta    PHSP;
-0.0000002 K+ anti-K*0 pi- eta'   PHSP;
-0.000001  K*+ anti-K0 pi- pi0    PHSP;
-0.0000005 K*+ anti-K0 pi- eta    PHSP;
-0.0000002 K*+ anti-K0 pi- eta'   PHSP;
-0.000001  K*- K+ pi+ pi-         PHSP;
-0.000001  K*- K+ pi0 pi0         PHSP;
-0.0000005 K*- K+ pi0 eta         PHSP;
-0.0000002 K*- K+ pi0 eta'        PHSP;
+0.0000002 anti-K0 K+ pi- pi+ pi- PHSP;
+0.0000002 anti-K0 K+ pi- pi0 pi0 PHSP;
+0.0000001 anti-K0 K+ pi- pi0 eta PHSP;
+0.0000001 anti-K0 K+ pi- pi0 eta' PHSP;
+0.000001  K*0 K- pi+ pi0         PHSP;
+0.0000005 K*0 K- pi+ eta         PHSP;
+0.0000002 K*0 K- pi+ eta'        PHSP;
+0.000001  K*- K0 pi+ pi0         PHSP;
+0.0000005 K*- K0 pi+ eta         PHSP;
+0.0000002 K*- K0 pi+ eta'        PHSP;
 0.000001  K*+ K- pi+ pi-         PHSP;
 0.000001  K*+ K- pi0 pi0         PHSP;
 0.0000005 K*+ K- pi0 eta         PHSP;
 0.0000002 K*+ K- pi0 eta'        PHSP;
-
-0.000001  K0 anti-K*0 pi+ pi-    PHSP;
-0.000001  K0 anti-K*0 pi0 pi0    PHSP;
-0.0000005 K0 anti-K*0 pi0 eta    PHSP;
-0.0000002 K0 anti-K*0 pi0 eta'   PHSP;
+0.000001  K*- K+ pi+ pi-         PHSP;
+0.000001  K*- K+ pi0 pi0         PHSP;
+0.0000005 K*- K+ pi0 eta         PHSP;
+0.0000002 K*- K+ pi0 eta'        PHSP;
 0.000001  K*0 anti-K0 pi+ pi-    PHSP;
 0.000001  K*0 anti-K0 pi0 pi0    PHSP;
 0.0000005 K*0 anti-K0 pi0 eta    PHSP;
 0.0000002 K*0 anti-K0 pi0 eta'   PHSP;
-0.000001  K*0 K- pi+ pi0         PHSP;
-0.0000005 K*0 K- pi+ eta         PHSP;
-0.0000002 K*0 K- pi+ eta'        PHSP;
-0.000001  K*- K0 pi+ pi0         PHSP;
-0.0000005 K*- K0 pi+ eta         PHSP;
-0.0000002 K*- K0 pi+ eta'        PHSP;
-
+0.000001  K0 anti-K*0 pi+ pi-    PHSP;
+0.000001  K0 anti-K*0 pi0 pi0    PHSP;
+0.0000005 K0 anti-K*0 pi0 eta    PHSP;
+0.0000002 K0 anti-K*0 pi0 eta'   PHSP;
+0.000001  K+ anti-K*0 pi- pi0    PHSP;
+0.0000005 K+ anti-K*0 pi- eta    PHSP;
+0.0000002 K+ anti-K*0 pi- eta'   PHSP;
+0.000001  K*+ anti-K0 pi- pi0    PHSP;
+0.0000005 K*+ anti-K0 pi- eta    PHSP;
+0.0000002 K*+ anti-K0 pi- eta'   PHSP;
 #--- 5-body phi-K*-pi, phi-K-2pi, K-K-K*-pi, 2pi-K-K-K --------------------
 0.000010  phi K*- pi+            PHSP;
 0.000010  phi anti-K*0 pi0       PHSP;
@@ -1155,9 +1005,8 @@ Decay anti-B0
 0.000002  phi K- pi+ eta'        PHSP;
 0.000010  K+ K- K*- pi+          PHSP;
 0.000010  K- K*+ K- pi+          PHSP;
-
-0.000010  K- K0 anti-K*0 pi+     PHSP;
 0.000010  K- K*0 anti-K0 pi+     PHSP;
+0.000010  K- K0 anti-K*0 pi+     PHSP;
 0.000010  K0 K*- anti-K0 pi+     PHSP;
 0.000010  K- K+ K- rho+          PHSP;
 0.000010  K- K+ anti-K0 rho0     PHSP;
@@ -1209,7 +1058,7 @@ Decay anti-B0
 0.000001  anti-K0 anti-K0 K'_10 eta  PHSP;
 0.000001  anti-K0 anti-K0 K'_10 eta' PHSP;
 #--- 5-body phi-phi-K, phi-phi-pi, phi-3K, phi-K-K-pi, 5K, 4K-pi ------------
-0.0000041 phi phi anti-K0        PHSP;
+0.000004100 phi     phi     anti-K0                         PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0000001 phi phi pi0            PHSP;
 0.000001  phi K+ K- anti-K0      PHSP;
 0.000001  phi K0 anti-K0 anti-K0 PHSP;
@@ -1240,7 +1089,10 @@ Decay anti-B0
 0.000050  a_10  a_10             PHSP;
 0.000050  a_1+  a_1-             PHSP;
 #
-#       B -> cc= s          
+# PR LHCb: 7 Nov 2005 Add K*0 pi0 pi0
+0.0000067     K*0  pi0  pi0     PHSP;
+#
+#       B -> cc= s
 #
 #   Charmonium states - updated from Lange's recommendations (august 23,2000)
 # Based on new BABAR results I'm making the following changes (Lange, March 13, 2001
@@ -1251,32 +1103,29 @@ Decay anti-B0
 #       adding J/psi rho and omega - for lack of better thing will use the Kstar helicity amplitudes.
 #       Psi2sKs  30 ->31
 #       chic1 Kstar: 12 ->6
-
-
-0.000436    J/psi  K_S0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.000436    J/psi  K_L0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.0002215   J/psi  K*S               SVV_CP beta  dm 1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.0002215   J/psi  K*L               SVV_CP beta  dm -1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.000886     J/psi  anti-K*0T          SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus;
-0.0000205    J/psi  pi0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.000016     J/psi  rho0              SVV_CP beta  dm 1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.000030     J/psi  omega             SVV_CP beta  dm 1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-
-0.0012     J/psi  K-  pi+           PHSP;
+0.000435500 J/psi   K_S0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000435500 J/psi   K_L0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+#
+0.001330000 J/psi   anti-K*0                                SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000017600 J/psi   pi0                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000027000 J/psi   rho0                                    SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000030     J/psi  omega             SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus;
+0.000000000 J/psi   K-      pi+                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0001     J/psi  anti-K0   pi0           PHSP;
 #rl0.0007     J/psi  anti-K0   pi+  pi-      PHSP;
 #rl0.00035     J/psi  anti-K0   pi0  pi0      PHSP;
 #rl0.00035     J/psi  K-  pi+  pi0      PHSP;
-0.0013     J/psi  anti-K_10              SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0;
+0.001300000 J/psi   anti-K_10                               SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0001     J/psi  anti-K'_10             SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0;
 0.0005     J/psi  anti-K_2*0              PHSP;
-0.000094    J/psi  phi anti-K0        PHSP;
+0.000094000 J/psi   phi     anti-K0                         PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+0.000310000 psi(2S) K_S0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000310000 psi(2S) K_L0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+#
 #
-0.00031     psi(2S)  K_S0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00031     psi(2S)  K_L0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00012    psi(2S)  K*S              SVV_CP beta  dm 1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.00012    psi(2S)  K*L              SVV_CP beta  dm  -1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.00048     psi(2S)  anti-K*0T             SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus;
+0.000610000 psi(2S) anti-K*0                                SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011]
 
 0.0004     psi(2S)  K-  pi+          PHSP;
 0.0002     psi(2S)  anti-K0   pi0          PHSP;
@@ -1286,66 +1135,66 @@ Decay anti-B0
 0.0004     psi(2S)  anti-K_10              PHSP;
 
 #
-0.0005    eta_c K_S0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.0005    eta_c K_L0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00027   K*S  eta_c              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00027   K*L  eta_c              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00108    anti-K*0T eta_c              SVS;
+0.000445000 eta_c   K_S0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000445000 eta_c   K_L0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+#
+0.000610000 anti-K*0 eta_c                                  SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0002    eta_c  K-  pi+          PHSP;
 0.0001    eta_c  anti-K0   pi0          PHSP;
 0.0002    eta_c  anti-K0   pi+  pi-     PHSP;
 0.0001    eta_c  anti-K0   pi0  pi0     PHSP;
 0.0001    eta_c  K-  pi+  pi0     PHSP;
 #
-0.00024    eta_c(2S) K_S0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00024    eta_c(2S) K_L0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00011   K*S  eta_c(2S)               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00011   K*L  eta_c(2S)               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00044   anti-K*0T eta_c(2S)          SVS;
+0.00024    eta_c(2S) K_S0               PHSP;
+0.00024    eta_c(2S) K_L0               PHSP;
+#
+#
+0.00066    anti-K*0 eta_c(2S)          SVS;
 0.00008    eta_c(2S)   K-  pi+          PHSP;
 0.00005    eta_c(2S)   anti-K0   pi0          PHSP;
 0.00008    eta_c(2S)   anti-K0   pi+  pi-     PHSP;
 0.00005    eta_c(2S)   anti-K0   pi0  pi0     PHSP;
 0.00005    eta_c(2S)   K-  pi+  pi0     PHSP;
 #
-0.00005     chi_c0 K_S0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00005     chi_c0 K_L0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00005    K*S  chi_c0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00005    K*L  chi_c0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.0002     anti-K*0T chi_c0              SVS;
+0.000070000 chi_c0  K_S0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000070000 chi_c0  K_L0                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+#
+0.00030     anti-K*0 chi_c0              SVS;
 0.0002     chi_c0  K-  pi+          PHSP;
 0.0001     chi_c0  anti-K0   pi0          PHSP;
 0.0002     chi_c0  anti-K0   pi+  pi-     PHSP;
 0.0001     chi_c0  anti-K0   pi0  pi0     PHSP;
 0.0001     chi_c0  K-  pi+  pi0     PHSP;
 #
-0.00020     chi_c1 K_S0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00020     chi_c1 K_L0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.000053    K*S  chi_c1              SVV_CP beta  dm 1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.000053    K*L  chi_c1              SVV_CP beta  dm -1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.000213   chi_c1  anti-K*0T             SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus;
+0.000195000 chi_c1  K_S0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000195000 chi_c1  K_L0                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+#
+0.000222000 chi_c1  anti-K*0                                SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0004     chi_c1  K-  pi+          PHSP;
 0.0002     chi_c1  anti-K0   pi0          PHSP;
 0.0004     chi_c1  anti-K0   pi+  pi-     PHSP;
 0.0002     chi_c1  anti-K0   pi0  pi0     PHSP;
 0.0002     chi_c1  K-  pi+  pi0     PHSP;
 #
-0.00001     chi_c2 K_S0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00001     chi_c2 K_L0               SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.000005    K*S  chi_c2              PHSP;
-0.000005    K*L  chi_c2              PHSP;
-0.00002     chi_c2  anti-K*0T             PHSP;
+0.00005     chi_c2 K_S0               STS;
+0.00005     chi_c2 K_L0               STS;
+#
+#
+0.00003     chi_c2  anti-K*0         PHSP;
 0.0002     chi_c2  K-  pi+          PHSP;
 0.0001     chi_c2  anti-K0   pi0          PHSP;
 0.0002     chi_c2  anti-K0   pi+  pi-     PHSP;
 0.0001    chi_c2  anti-K0   pi0  pi0     PHSP;
 0.0001     chi_c2  K-  pi+  pi0     PHSP;
 #
-0.00024     psi(3770)  K_S0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 -1.0 0.0;
-0.00024     psi(3770)  K_L0              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00008     psi(3770)  K*S              SVV_CP beta  dm 1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.00008     psi(3770)  K*L              SVV_CP beta  dm  -1 Aplus phAplus Azero phAzero Aminus phAminus;
-0.00032     psi(3770)  anti-K*0T             SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus;
+0.00024     psi(3770)  K_S0              SVS;
+0.00024     psi(3770)  K_L0              SVS;
+#
+#
+0.00048     psi(3770)  anti-K*0            SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus;
 0.00014     psi(3770)  K-  pi+                PHSP;
 0.00014     psi(3770)  anti-K0   pi0          PHSP;
 0.00014     psi(3770)  anti-K0   pi+  pi-     PHSP;
@@ -1353,24 +1202,21 @@ Decay anti-B0
 0.00007     psi(3770)  K-  pi+  pi0           PHSP;
 0.00029     psi(3770)  anti-K_10              PHSP;
 #
-
-
-
 # b-> c (dc=)
 #
-0.00023     D-   D+              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
+0.000211000 D-      D+                                      PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 #  See Ref [B1] for the next 3:
-0.000610    D*+  D-              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.000610    D*-  D+              SSD_CP dm 0.0 1.0 minusTwoBeta 1.0 0.0 1.0 0.0;
-0.00082     D*+ D*-              SVV_CP beta dm  1  0.56 0.0 0.96 0.0 0.47 0.0;
+0.000305    D*+  D-              SVS;
+0.000610000 D*-     D+                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000820000 D*+     D*-                                     SVV_HELAMP 0.47 0.0 0.96 0.0 0.56 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 
 #
 # b -> c (sc=)  -->  D Ds X   Sum = 10%
 #
-0.0065   D+  D_s-                        PHSP;
-0.0080   D*+  D_s-                       SVS;
-0.0074   D_s*- D+                        SVS;
-0.0177   D*+  D_s*-              SVV_HELAMP 0.4904 0.0 0.7204 0.0 0.4904 0.0;
+0.007200000 D+      D_s-                                    PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.008000000 D*+     D_s-                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.007400000 D_s*-   D+                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.017700000 D*+     D_s*-                                   SVV_HELAMP 0.4904 0.0 0.7204 0.0 0.4904 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0006   D'_1+  D_s-             SVS;
 0.0012   D'_1+  D_s*-            SVV_HELAMP 0.48 0.0 0.734 0.0 0.48 0.0;
 0.0012   D_1+  D_s-              SVS;
@@ -1393,21 +1239,20 @@ Decay anti-B0
 # Update: Ref. [B1]
 #
 # External W-emission amplitude
-0.0017   D+  anti-D0  K-                         PHSP;
-0.0046   D+  anti-D*0  K-                        PHSP; 
-0.0031   D*+ anti-D0  K-                         PHSP;
-0.0118   D*+ anti-D*0  K-                        PHSP;
+0.001700000 D+      anti-D0 K-                              PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.004600000 D+      anti-D*0 K-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.003100000 D*+     anti-D0 K-                              PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.011800000 D*+     anti-D*0 K-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 # External+internal W-emission amplitude
-0.0015   D+  D-  anti-K0                         PHSP; 
-0.0018   D*+ D-  anti-K0                         PHSP; 
-0.0047   D+  D*-  anti-K0                        PHSP; 
-0.0088   D*+ D*-  anti-K0                        PHSP; 
+0.0015   D+  D-  anti-K0                         PHSP;
+0.0018   D*+ D-  anti-K0                         PHSP;
+0.0047   D+  D*-  anti-K0                        PHSP;
+0.007800000 D*+     D*-     anti-K0                         PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 # Internal W-emission amplitude (color suppressed modes)
 0.0005   D0  anti-D0  anti-K0                    PHSP;
-
-0.0005   D0  anti-D*0  anti-K0                   PHSP; 
-0.0005   D*0  anti-D0  anti-K0                   PHSP; 
-0.0005   D*0  anti-D*0  anti-K0                  PHSP; 
+0.000120000 D*0     anti-D0 anti-K0                         PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.0015   D0  anti-D*0  anti-K0                   PHSP;
+0.0015   D*0  anti-D*0  anti-K0                  PHSP;
 
 0.0025   D+  anti-D0  K*-                        PHSP;
 0.0025   D*+ anti-D0  K*-                        PHSP;
@@ -1427,34 +1272,34 @@ Decay anti-B0
 #
 #  B -> D(*) X  Exclusive modes
 #
-0.00276  D*+ pi-                        SVS;
-0.00268  D+  pi-                        PHSP;
-0.0075   rho- D+                        SVS;
+0.002760000 D*+     pi-                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.002680000 D+      pi-                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.007110000 rho-    D+                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 # D* rho HELAMP parameters taken from ICHEP 98-852.
-0.0068   rho- D*+                 SVV_HELAMP 0.152 1.47 0.936 0 0.317 0.19; 
+0.006800000 rho-    D*+                                     SVV_HELAMP 0.152 1.47 0.936 0 0.317 0.19; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0005   D+  pi-  pi0                   PHSP;
-0.0082  D*+ pi-  pi0                   PHSP;
-0.0005   D0  pi+  pi-                   PHSP;
-0.00062  D*0 pi+  pi-                   PHSP;
+0.008200000 D*+     pi-     pi0                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000840000 D0      pi+     pi-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000620000 D*0     pi+     pi-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0005   D*0 pi0  pi0                   PHSP;
 #
 # D a1 updated Ref. [B1]
-0.00834  a_1- D+                         SVS;
-0.0011   D+  rho0  pi-                  PHSP;
+0.006000000 a_1-    D+                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000000000 D+      rho0    pi-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0011   D+  rho-  pi0                  PHSP;
-0.0039   D+  pi+  pi-  pi-              PHSP;
+0.002000000 D+      pi+     pi-     pi-                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0010   D+  pi0  pi-  pi0              PHSP;
 0.0010   D0  pi+  pi-  pi0              PHSP;
 0.0001   D0  pi0  pi0  pi0              PHSP;
 #
-# SVV_HELAMP for D* a1 taken from factorization. Recommandation 
+# SVV_HELAMP for D* a1 taken from factorization. Recommandation
 # http://babar-hn.slac.stanford.edu:5090/HyperNews/get/event_gen/168.html:
 # updated Ref. [B1]
 # October 26, 2004 Lange update
-0.0120   D*+  a_1-                     SVV_HELAMP 0.200 0.0 0.866 0.0 0.458 0.0;
+0.013000000 D*+     a_1-                                    SVV_HELAMP 0.200 0.0 0.866 0.0 0.458 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 #
-0.0025   D*+  rho0  pi-                 PHSP;
+0.005700000 D*+     rho0    pi-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
 0.0010   D*+  rho-  pi0                 PHSP;
 0.0000   D*+  pi+  pi-  pi-             PHSP;
 0.0010   D*+  pi0  pi-  pi0             PHSP;
@@ -1466,123 +1311,211 @@ Decay anti-B0
 #further updates October 26, 2004 - Lange
 # October 26, 2004 Lange update
 #
-0.0006   D_1+ pi-                      SVS;
+0.0001   D_1+ pi-                      SVS;
 0.0001   D'_1+ pi-                     SVS;
-0.0002   D_0*+ pi- PHSP;
-0.0009   D_2*+ pi-                     STS;
-0.0004   D_1+ rho-                     PHSP;  
-0.0013   D'_1+ rho-                    PHSP;  
-0.0022   D_2*+ rho-                    PHSP;  
+0.00006   D_0*+ pi- PHSP;
+0.000215   D_2*+ pi-                   STS;
+0.0004   D_1+ rho-                     PHSP;
+0.0013   D'_1+ rho-                    PHSP;
+0.0022   D_2*+ rho-                    PHSP;
 #
 #
-# B->DK, recommendation 
+# B->DK, recommendation
 # http://babar-hn.slac.stanford.edu:5090/HyperNews/get/event_gen/151.html:
 # update: Ref. [B1]:
 #
-0.00021  D*+ K-                        SVS;
-0.00020  D+  K-                        PHSP;
-0.00033  D*+ K*-               SVV_HELAMP 0.228 0.0 0.932 0.0 0.283 0.0;
-0.00045  K*- D+                SVS;
+0.000214000 D*+     K-                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000200000 D+      K-                                      PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000330000 D*+     K*-                                     SVV_HELAMP 0.228 0.0 0.932 0.0 0.283 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000450000 K*-     D+                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #more DK modes - October 26, 2004 -Lange
-0.00004 D*0 K0 SVS;
-0.00004 D0 K0 PHSP;
-0.000042 anti-K*0 D0 SVS;
+0.000036 D*0 K0 SVS;
+0.000052 D0 K0 PHSP;
+0.000042000 anti-K*0 D0                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 0.00001 anti-K*0 anti-D0 SVS;
 0.00004 D*0 anti-K*0 SVV_HELAMP 1. 0. 1. 0. 1. 0.;
 0.00001 anti-D*0 anti-K*0 SVV_HELAMP 1. 0. 1. 0. 1. 0.;
 #
 #
-# Color-suppressed modes. Br's are expectations from 
+# Color-suppressed modes. Br's are expectations from
 # Phys. Rev. D57 (1998), 5363-5369, except for the eta' modes, which are set
 # equal to the eta modes. SVV_HELAMP parameters are the same as in D*0 rho-,
 # with phases set to 0. Recommendation http://babar-hn.slac.stanford.edu:5090/HyperNews/get/event_gen/169.html:
 # update: See Ref [B1]:
 # further update October 26, 2004 Lange
 #
-0.000261 D0 pi0                  PHSP;
-0.00017  D*0 pi0                 SVS;
+0.000261000 D0      pi0                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000170000 D*0     pi0                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
-0.00029  rho0 D0                 SVS;
+0.000320000 rho0    D0                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 0.00029  D*0 rho0                SVV_HELAMP 0.228 0.0 0.932 0.0 0.283 0.0;
 #
-0.000202 D0 eta                  PHSP;
-0.00018  D*0 eta                 SVS;
+0.000202000 D0      eta                                     PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000200000 D*0     eta                                     SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
-0.000125 D0 eta'                 PHSP;
-0.000123 D*0 eta'                SVS;
+0.000125  D0 eta'                 PHSP;
+0.000123000 D*0     eta'                                    SVS; #[Reconstructed PDG2011]
 #
-0.000259 omega D0                SVS;
-0.00027  D*0 omega               SVV_HELAMP 0.228 0.0  0.932 0.0 0.283 0.0;
+0.000259000 omega   D0                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000330000 D*0     omega                                   SVV_HELAMP 0.228 0.0  0.932 0.0 0.283 0.0; #[Reconstructed PDG2011]
 #
 #
 #October 26, 2004 - Lange
-0.00097 D_s0*- D+ PHSP;
-0.00097 D*+ D_s0*- SVS;
-0.0015 D_s1- D+ SVS;
-0.0093 D*+ D_s1- SVV_HELAMP 0.4904 0. 0.7204 0. 0.4904 0.;
-#
- 0.0066        cd_0       anti-ud_0         PYTHIA 22;
- 0.0134        cd_1       anti-ud_1         PYTHIA 22;
- 0.004         cd_0       anti-ud_0         PYTHIA 23;
- 0.008         cd_1       anti-ud_1         PYTHIA 23;
- 0.001         cs_0       anti-ud_0         PYTHIA 23;
- 0.002         cs_1       anti-ud_1         PYTHIA 23;
- 0.005         cs_0       anti-cd_0         PYTHIA 22;
- 0.010         cs_1       anti-cd_1         PYTHIA 22;
- 0.001         cs_0       anti-cd_0         PYTHIA 23;
- 0.002         cs_1       anti-cd_1         PYTHIA 23;
-
-0.25885        anti-u       d  c       anti-d       PYTHIA         48;
-0.04600         anti-u       d  c       anti-d       PYTHIA         13;
-0.02100         anti-u       s  c       anti-d       PYTHIA         13;
-0.01800         anti-u       c  d       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00090         anti-u       c  s       anti-d       PYTHIA         48;
+0.0016 D_s0*- D+ PHSP;
+0.0015 D*+ D_s0*- SVS;
+0.003500000 D_s1-   D+                                      SVS; #[Reconstructed PDG2011]
+0.009300000 D*+     D_s1-                                   SVV_HELAMP 0.4904 0. 0.7204 0. 0.4904 0.; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+# Feb 2009
+#
+0.00088  D+ K- anti-K*0  PHSP;
+0.00129  D*+ K- anti-K*0  PHSP;
+#
+# Feb 2009
+#
+0.002800000 D+      omega   pi-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+0.002890000 D*+     omega   pi-                             PHSP; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+# Feb 2009
+#
+0.00049  D+ K0 pi-  PHSP;
+0.0003  D*+ K0 pi-  PHSP;
+#
+# Feb 2009
+#
+0.00043 D'_s1- D+  PHSP;
+0.00083 D'_s1- D*+  PHSP;
+##### Already included above   0.0023 D_s1- D*+  PHSP;
+#
+#
+#  Lam_c X  / Sigma_c X      6.0 %
+#
+#0.01000        cd_0       anti-ud_0         PYTHIA 23;
+#0.03000        cd_1       anti-ud_1         PYTHIA 23;
+0.010463563 cd_0    anti-ud_0                               PYTHIA 23; #[Reconstructed PDG2011]
+0.020927220 cd_1    anti-ud_1                               PYTHIA 23; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+#  Xi_c X     2.5%
+#
+#0.00600        cs_0       anti-ud_0         PYTHIA 23;
+#0.01800        cs_1       anti-ud_1         PYTHIA 23;
+0.002853725 cs_0    anti-ud_0                               PYTHIA 23; #[Reconstructed PDG2011]
+0.005707449 cs_1    anti-ud_1                               PYTHIA 23; #[Reconstructed PDG2011]
+#
+# PR LHCb Add p pbar mode
+0.0000001      p+    anti-p-                PHSP;
+#
+0.256690755 anti-u  d       c       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.043756828 anti-u  d       c       anti-d                  PYTHIA         25; #[Reconstructed PDG2011]
+0.019975978 anti-u  s       c       anti-d                  PYTHIA         23; #[Reconstructed PDG2011]
+0.017122253 anti-u  c       d       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000856098 anti-u  c       s       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
 #lange - try to crank up the psi production....
-0.07400         anti-c       s  c       anti-d       PYTHIA         13;
-0.00600         anti-c       d  c       anti-d       PYTHIA         13;
-0.00300         anti-u       d  u       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00400         anti-c       s  u       anti-d       PYTHIA         48;
+0.070391402 anti-c  s       c       anti-d                  PYTHIA         13; #[Reconstructed PDG2011]
+0.005707449 anti-c  d       c       anti-d                  PYTHIA         13; #[Reconstructed PDG2011]
+0.002853725 anti-u  d       u       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.003804966 anti-c  s       u       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
 # JGS 11/5/02 This and similar a few lines above have been divided by two
-# to solve a double-counting problem for this channel 
-0.00205         anti-u     u  d       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00007         anti-d     d  d       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00009         anti-s     s  d       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00220         anti-u     u  s       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00180         anti-d     d  s       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00150         anti-s     s  s       anti-d       PYTHIA         48;
-0.00500                    s  g       anti-d       PYTHIA         33;
+# to solve a double-counting problem for this channel
+0.001950007 anti-u  u       d       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000066610 anti-d  d       d       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000085600 anti-s  s       d       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.002092675 anti-u  u       s       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.001712197 anti-d  d       s       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.001426862 anti-s  s       s       anti-d                  PYTHIA         48; #[Reconstructed PDG2011]
+0.004756208 s       anti-d                                  PYTHIA         32; #[Reconstructed PDG2011]
+0.000490000 D+      anti-K0 pi-                             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000880000 D+      K-      K*0                             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000000000 D*+     anti-K0 pi-                             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.001290000 D*+     K-      K*0                             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.017600000 D*+     pi-     pi-     pi+     pi0             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.004700000 D*+     pi-     pi-     pi-     pi+     pi+     PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000110000 D_s+    pi-     anti-K0                         PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000052000 D0      anti-K0                                 PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000046000 D0      K-      pi+                             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000006000 anti-D0 K-      pi+                             PHSP;  #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011]
+0.000036000 D*0     anti-K0                                 PHSP;  #[New mode added] #[Reconstruc