- Fix in AliAnalysisManager::ExecAnalysis (C.Schiaua). Top tasks executed ia a row...
authoragheata <agheata@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 18 Feb 2008 08:19:41 +0000 (08:19 +0000)
committeragheata <agheata@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 18 Feb 2008 08:19:41 +0000 (08:19 +0000)
ANALYSIS/AliAnalysisManager.cxx

index 7308469880b8228ea1944e17b4735c7470014c41..8cf718e5f7b67d951de987ddd75a18d499fd64bd 100644 (file)
@@ -924,7 +924,8 @@ void AliAnalysisManager::ExecAnalysis(Option_t *option)
       if (fMCtruthEventHandler) fMCtruthEventHandler->BeginEvent(entry);
 //
 //    Execute the tasks
-      TIter next1(cont->GetConsumers());
+//      TIter next1(cont->GetConsumers());
+      TIter next1(fTopTasks);
       while ((task=(AliAnalysisTask*)next1())) {
          if (fDebug >1) {
             cout << "    Executing task " << task->GetName() << endl;