deleted files 'AliAnalysisMuMu.cxx AliAnalysisMuMu.h AliAnalysisMuMuFromAOD.cxx AliAn...
authorpcrochet <pcrochet@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Fri, 23 Nov 2012 06:44:57 +0000 (06:44 +0000)
committerpcrochet <pcrochet@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Fri, 23 Nov 2012 06:44:57 +0000 (06:44 +0000)
PWG/muon/AliAnalysisMuMu.cxx [deleted file]
PWG/muon/AliAnalysisMuMu.h [deleted file]
PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromAOD.cxx [deleted file]
PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromAOD.h [deleted file]
PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromESD.cxx [deleted file]
PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromESD.h [deleted file]

diff --git a/PWG/muon/AliAnalysisMuMu.cxx b/PWG/muon/AliAnalysisMuMu.cxx
deleted file mode 100644 (file)
index e69de29..0000000
diff --git a/PWG/muon/AliAnalysisMuMu.h b/PWG/muon/AliAnalysisMuMu.h
deleted file mode 100644 (file)
index e69de29..0000000
diff --git a/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromAOD.cxx b/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromAOD.cxx
deleted file mode 100644 (file)
index e69de29..0000000
diff --git a/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromAOD.h b/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromAOD.h
deleted file mode 100644 (file)
index e69de29..0000000
diff --git a/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromESD.cxx b/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromESD.cxx
deleted file mode 100644 (file)
index e69de29..0000000
diff --git a/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromESD.h b/PWG/muon/AliAnalysisMuMuFromESD.h
deleted file mode 100644 (file)
index e69de29..0000000