data member declared private instead of public; access via new methods
authorpcrochet <pcrochet@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 17 Mar 2003 14:23:53 +0000 (14:23 +0000)
committerpcrochet <pcrochet@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 17 Mar 2003 14:23:53 +0000 (14:23 +0000)
MUON/AliMUONGlobalTrigger.cxx
MUON/AliMUONGlobalTrigger.h
MUON/AliMUONLocalTrigger.cxx
MUON/AliMUONLocalTrigger.h

index 598dc9554d46aa384990c21ddd76d17007edddf3..bfe7cf7c84f6c34a554d663c963a41a4d002fcb5 100644 (file)
@@ -71,3 +71,88 @@ AliMUONGlobalTrigger::AliMUONGlobalTrigger(Int_t *singlePlus,
   fPairLikeHpt   = pairLike[1];  
   fPairLikeApt   = pairLike[2];  
 }
+
+//----------------------------------------------------------------------
+//--- methods which return member data related info
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SinglePlusLpt(){
+// returns Number of Single Plus Low pt 
+  return fSinglePlusLpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SinglePlusHpt(){  
+// returns Number of Single Plus High pt 
+  return fSinglePlusHpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SinglePlusApt(){  
+// returns Number of Single Plus All pt 
+  return fSinglePlusApt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SingleMinusLpt(){ 
+// returns Number of Single Minus Low pt
+  return fSingleMinusLpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SingleMinusHpt(){
+// returns Number of Single Minus High pt 
+  return fSingleMinusHpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SingleMinusApt(){
+// returns Number of Single Minus All pt
+  return fSingleMinusApt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SingleUndefLpt(){
+// returns Number of Single Undefined Low pt
+  return fSingleUndefLpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SingleUndefHpt(){ 
+// returns Number of Single Undefined High pt 
+  return fSingleUndefHpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::SingleUndefApt(){
+// returns Number of Single Undefined All pt
+  return fSingleUndefApt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::PairUnlikeLpt(){  
+// returns Number of Unlike sign pair Low pt
+  return fPairUnlikeLpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::PairUnlikeHpt(){
+// returns Number of Unlike sign pair High pt
+  return fPairUnlikeHpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::PairUnlikeApt(){
+// returns Number of Unlike sign pair All pt
+  return fPairUnlikeApt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::PairLikeLpt(){
+// returns Number of Like sign pair Low pt
+  return fPairLikeLpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::PairLikeHpt(){
+// returns Number of Like sign pair High pt
+  return fPairLikeHpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONGlobalTrigger::PairLikeApt(){
+// returns Number of Like sign pair All pt
+  return fPairLikeApt;
+}
+
+
+
+
+
+
+
index 5dd2f2c897eea462cb3d7d969dd157275f629a2d..4941e5301243c98b87db09e6df63bcaa3d9d884f 100644 (file)
 
 class AliMUONGlobalTrigger : public TObject {
  public:
+  AliMUONGlobalTrigger();
+  AliMUONGlobalTrigger(Int_t *singlePlus, Int_t *singleMinus,
+                      Int_t *singleUndef, Int_t *pairUnlike, Int_t *pairLike);
+  virtual ~AliMUONGlobalTrigger(){;}
+  Int_t SinglePlusLpt();  
+  Int_t SinglePlusHpt();  
+  Int_t SinglePlusApt();   
+  Int_t SingleMinusLpt(); 
+  Int_t SingleMinusHpt(); 
+  Int_t SingleMinusApt(); 
+  Int_t SingleUndefLpt(); 
+  Int_t SingleUndefHpt();  
+  Int_t SingleUndefApt(); 
+  Int_t PairUnlikeLpt();  
+  Int_t PairUnlikeHpt();  
+  Int_t PairUnlikeApt();  
+  Int_t PairLikeLpt();    
+  Int_t PairLikeHpt();    
+  Int_t PairLikeApt();    
+
+  ClassDef(AliMUONGlobalTrigger,1)  // reconstructed Global Trigger object    
+    
+private:
   Int_t fSinglePlusLpt;  // Number of Single Plus Low pt 
   Int_t fSinglePlusHpt;  // Number of Single Plus High pt 
   Int_t fSinglePlusApt;  // Number of Single Plus All pt 
@@ -26,13 +49,6 @@ class AliMUONGlobalTrigger : public TObject {
   Int_t fPairLikeHpt;    // Number of Like sign pair High pt
   Int_t fPairLikeApt;    // Number of Like sign pair All pt
 
- public:
-  AliMUONGlobalTrigger();
-  AliMUONGlobalTrigger(Int_t *singlePlus, Int_t *singleMinus,
-                      Int_t *singleUndef, Int_t *pairUnlike, Int_t *pairLike);
-  virtual ~AliMUONGlobalTrigger(){;}
-  ClassDef(AliMUONGlobalTrigger,1)  // reconstructed Global Trigger object    
 };
 #endif
 
index 7770c0744938a5d01603c3ad253489320daaee68..41c56390c64b17e4dec806703095a815e9783f41 100644 (file)
@@ -44,3 +44,41 @@ AliMUONLocalTrigger::AliMUONLocalTrigger(Int_t *localtr)
   fLoHpt     = localtr[5];
   fLoApt     = localtr[6];
 }
+
+//----------------------------------------------------------------------
+//--- methods which return member data related info
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoCircuit(){ 
+// returns circuit number 
+return fLoCircuit;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoStripX(){  
+// returns X strip in MT11 
+return fLoStripX;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoDev(){     
+// returns deviation 
+return fLoDev;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoStripY(){  
+// returns Y strip in MT11 
+return fLoStripY;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoLpt(){     
+// returns Low pt  0 : nothing, 1 : Minus, 2 : Plus, 3 : Undef
+return fLoLpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoHpt(){     
+// returns High pt 0 : nothing, 1 : Minus, 2 : Plus, 3 : Undef
+return fLoHpt;
+}
+//----------------------------------------------------------------------
+Int_t AliMUONLocalTrigger::LoApt(){     
+// returns All pt  0 : nothing, 1 : Minus, 2 : Plus, 3 : Undef
+return fLoApt;
+}
index 0485ea9d15980546906e6cca6a76fa18c8477581..20375ee6c33c8fa8cdec7f5dfc5eed90bcd3d37b 100644 (file)
 
 class AliMUONLocalTrigger : public TObject {
  public:
+  AliMUONLocalTrigger();
+  AliMUONLocalTrigger(Int_t *localtr);
+  virtual ~AliMUONLocalTrigger(){;}
+  Int_t LoCircuit(); 
+  Int_t LoStripX();   
+  Int_t LoDev();     
+  Int_t LoStripY();  
+  Int_t LoLpt();     
+  Int_t LoHpt();     
+  Int_t LoApt();    
+
+  ClassDef(AliMUONLocalTrigger,1)  // reconstructed Local Trigger object
+
+private:
   Int_t fLoCircuit; // circuit number 
   Int_t fLoStripX;  // X strip in MT11 
   Int_t fLoDev;     // deviation 
@@ -17,14 +31,7 @@ class AliMUONLocalTrigger : public TObject {
   Int_t fLoLpt;     // Low pt  0 : nothing, 1 : Minus, 2 : Plus, 3 : Undef
   Int_t fLoHpt;     // High pt 0 : nothing, 1 : Minus, 2 : Plus, 3 : Undef
   Int_t fLoApt;     // All pt  0 : nothing, 1 : Minus, 2 : Plus, 3 : Undef
-
- public:
-  AliMUONLocalTrigger();
-  AliMUONLocalTrigger(Int_t *localtr);
-  virtual ~AliMUONLocalTrigger(){;}
-  ClassDef(AliMUONLocalTrigger,1)  // reconstructed Local Trigger object
-    
+   
 };
 #endif