PostData at centrality<0
authorkharlov <kharlov@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 6 Feb 2012 16:57:33 +0000 (16:57 +0000)
committerkharlov <kharlov@f7af4fe6-9843-0410-8265-dc069ae4e863>
Mon, 6 Feb 2012 16:57:33 +0000 (16:57 +0000)
PWGGA/PHOSTasks/PHOS_PbPbQA/AliAnalysisTaskPHOSPbPbQA.cxx

index b026ecebc57a5bf999806bda6a8f3b4e1bf67fc5..45fc2536765e6a20712ace24f0b7aa25c600e350 100644 (file)
@@ -158,7 +158,7 @@ void AliAnalysisTaskPHOSPbPbQA::UserExec(Option_t *)
   AliCentrality *centrality = event->GetCentrality(); 
   fCentrality=centrality->GetCentralityPercentile("V0M");
 
-  if( fCentrality <= 0. ){
+  if( fCentrality < 0. ){
     PostData(1, fOutputContainer);
     return;
   }