]> git.uio.no Git - u/mrichter/AliRoot.git/history - HLT/TPCLib/test/testAliHLTTPCMapping.C
added sample macro for TPC reconstruction
[u/mrichter/AliRoot.git] / HLT / TPCLib / test / testAliHLTTPCMapping.C
2008-03-26 richtermadded sample macro for TPC reconstruction
2008-03-26 richtermadded unit test for AliHLTTPCMapping class