Shadowing of variables corrected.
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA6 / AliPythia6.cxx
2008-05-20 morschShadowing of variables corrected.
2008-03-26 morschBase class for common usage if Pythia6 and Pythia8.