Corrected path to mapping libraries.
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA6 / libdummypythia6.pkg
2001-10-09 hristovNew nonrecursive makefiles