Decayer with alice decay options using Pythia8
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / AliPythia8.cxx
2008-03-31 morschALICE interface to Pythia8