kPsiPrimeJpsiDiElectron added
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / libAliPythia8.pkg
2008-12-11 morschDecayer with alice decay options using Pythia8
2008-03-31 morschALICE interface to Pythia8