Use kPyMbDefault as example.
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / libpythia8.pkg
2010-07-30 morsch- Update to pythia8140
2009-10-07 morschpythia8130 distributed with AliRoot